Informacija telefonu8 700 55151
LT

3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf (2.3 MB)
6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf (2.9 MB)
9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf (3.2 MB)
12 mėn. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.pdf (2.2 MB)
2017 m. aiškinamasis raštas.pdf (601.9 KB)
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf (1.7 MB)
2017 m. veiklos ataskaita.pdf (1.7 MB)
2017 m. nepriklausomo auditoriaus išvada.pdf (2.8 MB)