Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbas padalinyje

 • Egzaminuotojas (-a) Vilnius

   

  ☑️ Pareigos: Rytų Lietuvos Klientų aptarnavimo centro egzaminuotojas (-a)

   

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 1520-1670 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis (iki 20 %) už darbuotojo (-jos) veiklos rezultatus.

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Lentvario g. 7, Vilnius

   

  ☑️ Darbo pobūdis:

   

  • Tikrinti asmenų, siekiančių įgyti ar susigrąžinti teisę vairuoti motorines kelių transporto priemones, praktinius transporto priemonių vairavimo žinias, valdymo įgūdžius ir gebėjimus, atlikti kitas su vairuotojų egzaminavimu susijusias funkcijas.

   

  ☑️ Atrankos eiga:

   

  • Atrankos metu bus vertinami pretendentų, kurie atitiko bendruosius reikalavimus, praktiniai transporto priemonės valdymo įgūdžiai, vairavimo teorinės žinios, taip pat atliekamas psichologinis ir motyvacinis pretendentų vertinimas bei egzaminuotojo kompetencija (po mokymų atrankos pabaigoje)

   

  ☑️ Bendrieji reikalavimai:

   

  • Turėti ne žemesnį negu aukštesnįjį arba jam prilygintiną išsilavinimą
  • Būti ne jaunesniam (-ei) kaip 23 metų
  • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo patirtį
  • Būti nepriekaištingos reputacijos
  • Per pastaruosius trejus metus nebuvo ir nėra atimta teisė vairuoti transporto priemones
  • Mokėti bent vieną užsienio kalbą

   

  ☑️ Kompetencijos reikalavimai:

   

  Turėsi žinoti ir išmanyti:

   

  • Saugaus vairavimo pagrindus: išmanyti elgsenos vairuojant teorinius pagrindus, įžvelgti pavojų ir gebėti išvengti avarijos
  • Transporto priemonių technines ir fizines savybes
  • Vairavimą efektyviau naudojant kurą ir mažiau kenkiant aplinkai
  • Mokymo turinį, kuriuo grindžiami reikalavimai vairavimo egzaminui
  • Reikalavimus vairavimo egzaminui, vertinimo teoriją ir metodus
  • Teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą

   

  Turėsi sugebėti ir būti įgudęs (-usi):

   

  • Apibrėžti ir paaiškinti, ko vairuotojas gali tikėtis egzamino metu
  • Aiškiai pateikti informaciją, pasirinkdamas (-a) egzaminuojamam vairuotojui tinkamą turinį, stilių, kalbą ir kontekstą, gebėti atsakyti į egzaminuojamo vairuotojo klausimus
  • Atidžiai sekti, stebėti ir nuosekliai vertinti vairuotojo veiksmus, ypač teisingą ir visapusišką pavojingų situacijų atpažinimą, tokių situacijų priežasties ir galimų padarinių nustatymą, įgytą kompetenciją ir klaidų pripažinimą
  • Greitai įsisavinti informaciją ir pateikti esminius dalykus
  • Atpažinti potencialias problemas ir sugebėti jas išspręsti
  • Laiku pateikti aiškų ir konstruktyvų atsiliepimą apie egzamino rezultatus
  • Elgtis su vairuotojais pagarbiai ir vertinti juos vienodai

   

  ☑️ Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

   

   

  ☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus reikalingus dokumentus siųskite el. paštu karjera@regitra.lt su nuoroda „Egzaminuotojas (-a) Vilnius“ iki 2023-09-22 . 

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, el. paštas karjera@regitra.lt

  Konfidencialumą garantuojame.

   

 • Registratorius (-ė) (Vilniuje)

   

  ☑️ Pareigos: Registratorius (-ė)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 840-1000 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis (iki 20 %) už darbuotojo veiklos rezultatus.

  Kitos papildomos naudos.


  ☑️ Darbo vieta: Lentvario g. 7, Vilnius

  ☑️ Darbo pobūdis:

  • Mokėjimų už klientams teikiamas paslaugas priėmimas, darbas su elektroniniu kasos aparatu;
  • Transporto priemonių registracijos dokumentų, vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo dokumentų archyvavimas, jų apskaita ir saugojimas;
  • Duomenų apie transporto priemones kompiuterinis apdorojimas, registracijos dokumentų spausdinimas.


  ☑️  Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

  ☑️  Taip pat:

  • Turi ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą;
  • Žinai ir išmanai kasos dokumentų formas, pinigų priėmimo ir laikymo taisykles, elektroninių kasos aparatų naudojimo tvarką, kasos operacijų apskaitos taisykles;
  • Esi susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
  • Turi gerus bendravimo įgūdžius, gebi sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebi valdyti konfliktines situacijas;
  • Išmanai etikos pagrindus ir klientų aptarnavimo principus;
  • Gebi greitai įsisavinti informaciją ir išskirti esminius dalykus;
  • Turi kompiuterinio raštingumo pagrindus.

   

   

  Siųsti CV


  ☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite  su nuoroda „Registratorius (Vilniuje)".


  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, el. paštas karjera@regitra.lt

  Konfidencialumą garantuojame.

   

 • Klientų aptarnavimo departamento Rytų Lietuvos Klientų aptarnavimo centro vadovas (-ė)

  ☑️ Pareigos: Klientų aptarnavimo departamento Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro vadovė (-as)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2600 - 3400 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas iki 20 % papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-os) veiklos rezultatus, preliminariai 3120 - 4080 Eur bruto.

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Lentvario g.7, Vilnius 

   

  ☑️ Darbo pobūdis:

  • organizuoti ir planuoti Klientų aptarnavimo centro (KAC) veiklą, pagal kompetenciją priimti su KAC veikla susijusius sprendimus;
  • rengti KAC veiklos metinius planus ir jų įvykdymo ataskaitas;
  • valdyti KAC žmogiškuosius išteklius: planuoti, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą, vertinti jų veiklos vykdymo kokybę;
  • užtikrinti  KAC veiklos rentabilumą,  turto disponavimą, jo tausojimą, viešųjų pirkimų  organizavimą, tinkamą eksploatuojamų patalpų, statinių bei jų inžinerinių tinklų būklės stebėseną bei priežiūrą teisės aktuose nustatyta tvarka;
  • organizuoti ir užtikrinti sklandų, operatyvų klientų aptarnavimą, įgyvendinti Įmonėje nustatytus etikos kodekso, antikorupcinio elgesio taisyklių bei klientų aptarnavimo standarto principus;
  • pagal kompetenciją nagrinėti gautus asmenų prašymus, skundus, pranešimus ar kitus  pasiūlymus,  atsakyti į juos teisės aktų nustatyta tvarka bei kaupti statistinę informaciją šioje srityje;
  • nustatyta tvarka įgyvendinti ir organizuoti Įmonės įstatuose ir kituose teisės aktuose numatytas veiklas transporto priemonių registravimo ir identifikavimo, vairuotojų egzaminavimo, vairuotojų pažymėjimų, vairuotojo kvalifikacijos kortelių išdavimo, transporto priemonių savininkų apskaitos, duomenų teikimo srityse;
  • kontroliuoti KAC esančių elektroninių kasos aparatų tinkamą naudojimą, pasirašytų sutarčių dėl KAC aprūpinimo reikiamomis priemonėmis (arba     paslaugomis) vykdymą ir pan.

   

  ☑️ Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️ Taip pat:

  • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • turi ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį vadovaujant klientų aptarnavimo padaliniui;
  • moki anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
  • atitinki nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;
  • gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

   

  ☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus reikalingus dokumentus turite pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Prašymų teikimo modulį iki 2023-10-02.

  Kandidatuoti

   

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktas pasiteiravimui: karjera@regitra.lt. Konfidencialumą garantuojame.