Informacija telefonu8 700 55151
LT

Pranešėjų apsauga

Pranešimus apie pažeidimus valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – Įmonė) gali pateikti esami ir buvę Įmonės darbuotojai ar asmenys susiję su Įmone sutartiniais santykiais.

Pranešti galite apie valstybės įmonėje „Regitra“:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • administracinį nusižengimą;
 • darbo pareigų pažeidimą;
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su VĮ „Regitra“.

Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Apie pažeidimą pranešti galite per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:

 • elektroniniu paštu praneseju.apsauga@regitra.lt;
 • siunčiant paštu, adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius. Ant voko turi būti nurodoma žyma VĮ „Regitra“ KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • tiesiogiai VĮ „Regitra“ kompetentingam subjektui – Edmundui Bogavičiui tel. (8 5) 266 0431, o jo nesant Vytautui Žekoniui tel. (8 5)  266 0441;
 • užpildę pranešimo formą.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba pateikiant laisvos formos pranešimą.

Informaciją apie pažeidimą taip pat galima pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai.

 

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Aktualūs teisės aktai: