LT

Vairuotojo pažymėjimai

Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.

Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti:

1. Identifikavus save per E. valdžios vartus: 

PASITIKRINTI 

2. Suvedus vairuotojo pažymėjimo numerį ir asmens kodą: 

PASITIKRINTI  

Pasitikrinti medicininės pažymos galiojimą

Keičiu pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą

Keičiu baigusį galioti vairuotojo pažymėjimą

Prarastos teisės vairuoti grąžinimas

Keičiu pasikeitus pavardei

Noriu užsisakyti vairuotojo pažymėjimą su 95 kodu

Užsisakyti vairuotojo kvalifikacijos kortelę

Keičiu grįžęs (-usi) iš užsienio

Tarptautinių vairuotojo pažymėjimų išdavimas

Keičiu seną (laminuotą)

Praradau

Priminimas apie vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą

Kainos

Vairuotojų portalas / Vairuotojo pažymėjimų užsakymas

JK išduotų vairuotojo pažymėjimų keitimas po „Brexit“

Informacija apie vairuotojo pažymėjimo pagaminimą

Galiojimas užsienyje

Kategorijos, kodai

Keičiu užsienyje (SOLVIT pagalba)

Vairuotojo pažymėjimų duomenų patikra

Tarptautinių vairuotojo pažymėjimų duomenų patikra

Pažymų apie išduotus vairuotojo pažymėjimus duomenys

Vairuotojo pažymėjimų pavyzdžiai

DUK