Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbas administracijoje

 • Kviečiame prisijungti prie mūsų IT komandos!

  Mes nuolat ieškome IT talentų, kurie prisidėtų prie išskirtinių projektų kūrimo ir modernėjančios organizacijos.

  Tad kviečiame Tave puodeliui kavos, kad galėtume pasikalbėti apie ateities galimybes.

  Su mumis gali susisiekti el. paštu karjera@regitra.lt

 • PHP programuotojas (-a)

  „Regitros“ programuotojų komanda, prižiūrinti ir modernizuojanti valstybinės reikšmės registrus, ieško naujo komandos nario.

   

  ☑️ Pareigos: PHP programuotojas (-a)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2700-3300 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-jos) veiklos rezultatus.

  Kitos papildomos naudos.


  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius


  ☑️ Darbo pobūdis:

   

  • Naujų sistemų projektavimas ir programavimas;
  • Esamų (legacy) sistemų pakeitimų projektavimas ir programavimas;
  • Esamų (legacy) sistemų procesų tobulinimas, greitaveikos optimizavimas ir saugumo spragų šalinimas;
  • Probleminių vietų paieška ir šalinimas;
  • Sistemų integracijos.

   

  ☑️Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️Taip pat:

  • Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • Turi ne mažesnę kaip 3 metų PHP programavimo ir projektavimo patirtį;
  • Turi patirties dirbant su JavaScript/JQuery, HTML/CSS, REST/SOAP, XML, JSON;
  • Esi atsakingas (-a), orientuotas (-a) į galutinį rezultatą ir darbų kokybę;
  • Turi GIT ar kitų programinio kodo versijų kontolės sistemų taikymo patirties;
  • Turi darbo patirties su dideliais duomenų kiekiais ir registrų integracijomis;
  • Privalumas, jei esi dirbęs (-usi) su PhpStorm ir turi PL/SQL programavimo ir Oracle reliacinių duomenų bazių projektavimo patirties.

   

  Siųsti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „PHP programuotojas (-a)“.

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, el. paštas karjera@regitra.lt

  Dėkojame visiems susidomėjusiems! Kandidatų konfidencialumą garantuojame.

   

 • PL/SQL programuotojas (-a)

  „Regitros“ programuotojų komanda, prižiūrinti ir modernizuojanti valstybinės reikšmės registrus, ieško naujo komandos nario.

   

  ☑️ Pareigos: PL/SQL programuotojas (-a)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2700-3300 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-jos) veiklos rezultatus.

  Kitos papildomos naudos.


  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius


  ☑️ Darbo pobūdis:

   

  • Naujų sistemų projektavimas ir programavimas;
  • Esamų (legacy) sistemų pakeitimų projektavimas ir programavimas;
  • Esamų (legacy) sistemų procesų tobulinimas, greitaveikos optimizavimas ir saugumo spragų šalinimas;
  • Sistemų priežiūra ir incidentų sprendimas.

   

  ☑️Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️Taip pat:

   

  • Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • Turi ne mažesnę kaip 3 metų Oracle PL/SQL programavimo ir reliacinių duomenų bazių projektavimo patirtį;
  • Esi atsakingas (-a), orientuotas (-a) į galutinį rezultatą ir darbų kokybę;
  • Turi GIT ar kitų programinio kodo versijų kontolės sistemų taikymo patirties;
  • Turi darbo patirties su dideliais duomenų kiekiais ir registrų integracijomis;
  • Privalumas, jei turi Oracle duomenų bazių administravimo žinių ir PHP patirties.

   

  Siųsti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „PL/SQL programuotojas (-a)“.

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, el. paštas karjera@regitra.lt

  Dėkojame visiems susidomėjusiems! Kandidatų konfidencialumą garantuojame.

   

 • Projektų ir procesų valdymo skyriaus projektų vadovė (-as)

   

  ☑️ Pareigos: Projektų ir procesų valdymo skyriaus projektų vadovė (-as)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2200 - 2700 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas iki 20 %  papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-os) veiklos rezultatus

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

   

  ☑️ Darbo pobūdis:

  • valdyti ir administruoti darbuotojo atsakomybėje esančius projektus;

  • teikti siūlymus skyriaus vadovui dėl organizacijos projektų vadybos procesų, įrankių tobulinimo;

  • teikti metodinę pagalbą visiems projektų dalyviams ir konsultuoti padalinių darbuotojus dėl projektų valdymo gerųjų praktikų;

  • organizuoti su projektų valdymu susijusius posėdžius, komunikuoti apie priimtus sprendimus projektų savininkams ir vykdytojams;

  • rengti valdomų projektų ataskaitas (statusą), pažymas, informacinius ir kitus dokumentus.

  Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

  ☑️ Taip pat:

  • turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  • turi ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų didelių projektų valdymo patirtį;

  • moki anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu B1;

  • išmanai veiklos procesų modeliavimą, taikant verslo procesų modelio bei žymėjimo (BPMN) metodą ir išmanai projektų vadybos principus;

  • išmanai bent vieną organizacijos architektūros sistemą (angl. Enterprise architecture framework);

  • atitinki nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;

  • moki kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas ir gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

   

  Siusti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija:

  savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „Projektų ir procesų valdymo skyriaus projektų vadovė (-as)“.

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktas pasiteiravimui: karjera@regitra.lt. Konfidencialumą garantuojame.

   

   

 • Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas (-ė)

   

  ☑️ Pareigos: Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas (-ė)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2150 - 2650 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas iki 20 %  papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-os) veiklos rezultatus, preliminariai 2580–3180 Eur bruto.

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

   

  ☑️ Darbo pobūdis:

  • rengti įmonės veiklos strateginį planą, metinį veiklos planą ir koordinuoti šių planų vykdymą;
  • rengti arba dalyvauti rengiant su įmonės veikla susijusių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų projektus, dokumentus, raštus, lydraščius
  • rengti metines ir tarpines pusmetines ataskaitas, taip pat įmonės strategijos įgyvendinimo ataskaitas, organizuoti jų pateikimą nustatytais terminais valdymo organams ir atsakingoms institucijoms;
  • rengti periodines, analitines ataskaitas bei kitą strateginiams įmonės veiklos sprendimams priimti reikalingą informaciją ir teikti ją atsakingam asmeniui;
  • rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie vykdomus bei planuojamus vykdyti tarptautinius projektus ir atsižvelgiant į užsibrėžtus įmonės strateginius tikslus, planuoti ir koordinuoti įmonės dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, organizacijose;
  • dalyvauti kuriant ir palaikant vieningą veiklos procesų efektyvumo rodiklių nustatymą, matavimą ir stebėsenos sistemą, vertinti veiklos efektyvumą, sisteminant veiklos rodiklius;
  • organizuoti ir administruoti įmonės valdybos veiklą bei užtikrinti valdybos posėdžių protokolavimą, valdybos posėdžių medžiagos pateikimą valdybai, kontroliuoti valdybos posėdžių protokoluose numatytų pavedimų vykdymą;
  • rengti arba dalyvauti rengiant su įmonės veikla susijusių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų projektus, dokumentus, raštus, lydraščius.

   

  Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️ Taip pat:

  • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turi sėkmingos ilgalaikių strateginio planavimo dokumentų rengimo patirties ir strateginių planų įgyvendinimo priežiūros įgūdžius;
  • išmanai viešųjų pirkimų vykdymo apklausos būdu reikalavimus ir sugebi parengti reikiamus dokumentus bei vykdyti pirkimus;
  • esi nepriekaištingos reputacijos;
  • moki kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebi sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;
  • moki anglų kalbą B1 lygiu (privalumas);
  • gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 

   

  Siųsti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija:

  savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas (-ė)“.

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktas pasiteiravimui: karjera@regitra.lt. Konfidencialumą garantuojame.

   

   

 • Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovas (-ė)

   

  ☑️ Pareigos: Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovas (-ė)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2800 - 3500 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas iki 20 %  papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-os) veiklos rezultatus, preliminariai 3360–4200 Eur bruto.

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

   

  ☑️ Darbo pobūdis:

  • užtikrinti skyriaus darbo organizavimą, darbuotojų veiklos kokybę, kokybės vertinimą bei paskirtų strateginių tikslų ir skyriaus metinių veiklos planų įgyvendinimą; 

  • nustatyti kelių transporto priemonių registravimo, transporto priemonių savininkų apskaitos ir motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio nustatymo ir apskaičiavimo reikalavimus, procedūras; 

  • planuoti veiklą, nustatyti rizikas ir galimybes, atsižvelgiant į veiklos paskirtį, strateginius tikslus, suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, klientų poreikius gaunant paslaugas; 

  • organizuoti duomenų kokybės kontrolės vertinimą, procedūrų vykdymą, priimtų administracinių sprendimų dėl kelių transporto priemonių registravimo, transporto priemonių savininkų apskaitos ir registracijos mokesčio nustatymo ir apskaičiavimo pagrįstumą, mokesčio apskaičiavimo tvarkas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą ir vykdyti stebėseną; 

  • identifikuoti ir nustatyti reikalavimus skirtus veiklai, veiklos procedūroms, teisės aktams ir užtikrinti neatitikčių ištaisymą; 

  • rengti teisės aktus ir dokumentų projektus veiklai užtikrinti; 

  • teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų bei Klientų aptarnavimo centrų darbuotojų kompetencijos nustatymo; 

  • teikti pasiūlymus dėl skyriaus veiklos bei kelių transporto priemonių registravimo, transporto priemonių savininkų apskaitos procedūrų gerinimo; 

  • komunikuoti su klientais, pateikti informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas, užtikrinti grįžtamąjį ryšį. Nagrinėti skundus, paklausimus ir rengti atsakymus ir kt. 

   

  Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️ Taip pat:

  • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

  • turi ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų vadovavimo patirtį; 

  • moki anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu); 

  • moki valdyti projektus ir procesus, sugebi juos įgyvendinti; 

  • atitinki nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme; 

  • atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija; 

  • išmanai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

  • gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, bei mąstai strategiškai ir esi orientuotas (-a) į rezultatą. 

   

  Siųsti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija:

  savo gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus reikalingus dokumentus turite pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Prašymų teikimo modulį - (vtd.lt) iki 2023-09-25. 
  Paspaudus Siųsti CV, būsite nukreipti į skelbimą nurodytame modulyje.
  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktas pasiteiravimui: karjera@regitra.lt. Konfidencialumą garantuojame.