Informacija telefonu8 700 55151
LT

3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (321.3 KB)
3 mėn. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (152.2 KB)
3 mėn. veiklos ataskaita (342.8 KB)
6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (641.8 KB)
9 mėn. tarpine veiklos ataskaita (258 KB)
9 mėn. aiškinamasis raštas (196 KB)
9 mėn pelno-nuostolių ataskaita (363.9 KB)
Auditoriaus išvada (79.7 KB)
12 mėn. tarpinė veiklos ataskaita (560.2 KB)
12 mėn. aiškinamasis raštas (1 MB)
Pelno-nuostolių ataskaita (39.1 KB)
12 mėn. balansas (104.5 KB)
12 mėn. pinigų srautų ataskaita (97.2 KB)
12 mėn. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (84.4 KB)
2012 m. veiklos ataskaita (462.4 KB)