LT

Keičiu grįžęs (-usi) iš kitų šalių

Keičiu vairuotojo pažymėjimą grįžęs (-usi) iš trečiųjų šalių

Ne ES ar EEE šalyse išduoti vairuotojo pažymėjimai keičiami išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus „Regitroje“.

Egzaminų laikyti nereikia, jei vairuotojo pažymėjimas:

 • išduotas Jungtinėje Karalystėje, kai visos kategorijos buvo įgytos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Daugiau informacijos apie tai galite rasti ČIA;
 • išduotas Šveicarijoje;
 • išduotas Korėjos Respublikoje (tik B, BE kategorijų transporto priemonių vairuotojams);*
 • išduotas Jungtiniuose Arabų Emyratuose Lietuvos Respublikos ar Jungtinių Arabų Emyratų piliečiui (tik A1, A2, A, B ir D1  kategorijų transporto priemonių vairuotojams);*
 • išduotas Ukrainoje Ukrainos ar Lietuvos Respublikos piliečiui (tik A ir B kategorijų transporto priemonių vairuotojams);*
 • išduotas Moldovoje (tik AM, A1, A2, A, B1 ir B kategorijų transporto priemonių vairuotojams);*
 • arba keičiamame vairuotojo pažymėjime visos nurodytos kategorijos buvo įgytos ES ar EEE valstybėje.

Trečiojoje šalyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas keičiamas, jei jo galiojimo terminas yra nepasibaigęs. Jei vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas pasibaigė jau gyvenant Lietuvoje, jis gali būti keičiamas per 1 metus nuo atvykimo gyventi į Lietuvą.

* Platesnė informacija apie dvišalius susitarimus su Korėjos Respublika, JAE, Moldova ir Ukraina pateikiama ČIA.

 • Kada galite pasikeisti vairuotojo pažymėjimą?

  Pasikeisti vairuotojo pažymėjimą galite, jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje*. Tai galite įrodyti dviem būdais:

   

  1. Jūsų gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Lietuvoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais. Šiuos duomenis gausime automatiškai iš Gyventojų registro.

  Deklaruoti savo gyvenamąją vietą itin paprasta. Tai galite padaryti internetu ČIA.

   

  2. Jei Jūsų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Lietuvoje arba ji buvo deklaruota mažiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus, tuomet savo nuolatinę gyvenamąją vietą galite pagrįsti Jūsų pasirinktais dokumentais, įrodančiais Jūsų asmeninius ar darbo ryšius Lietuvoje.

  Galimi ryšiai su Lietuva

  Patvirtinantys dokumentai

  pradėjote dirbti Lietuvoje

  darbo sutartis; individualios veiklos pažyma; verslo liudijimas; išrašas iš Užimtumo tarnybos ar kt.

  esate studentas ar moksleivis iš Lietuvos ir šiuo metu mokotės užsienyje

  dokumentas iš mokymo įstaigos išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas**

  esate užsienio šalių studentas ar moksleivis ir mūsų šalyje studijuojate ar lankote mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius

  dokumentas iš mokymo įstaigos

  buvote išvykęs atlikti arba dabar atliekate apibrėžtos trukmės profesinę užduotį užsienyje arba praktiką

  pažymėjimas iš įmonės apie komandiruotę; praktikos sutartis su įmone ar kt. išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti**

  darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose valstybėse bei pakaitomis jose gyvenate, tačiau nuolat sugrįžtate į Lietuvą dėl asmeninių ryšių:

  • Lietuvoje gyvena vyras/žmona ir/arba nepilnamečiai vaikai;
  • artimųjų ligos atveju (globa, slauga ar kt.)
  • kt.

  pažyma apie šeimos sudėtį ir šeimos narių deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą iš Registrų centro (daugiau informacijos ČIA); pažyma iš gydymo įstaigos apie artimųjų globą ar slaugą; kt.

  *Nuolatinė gyvenamoji vieta – pareiškėjo gyvenamoji vieta, kurioje jis paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba, jeigu jis darbo ryšių neturi, tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja pareiškėją su vieta, kurioje jis gyvena; pareiškėjo, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, pakaitomis gyvena, gyvenamoji vieta laikoma jo asmeninių ryšių vieta tik tada, jei pareiškėjas čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai pareiškėjas užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį); mokyklos ar universiteto lankymas nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

  PASTABA. Asmenys, kurie Lietuvos Respublikoje atstovauja užsienio valstybes ar tarptautines organizacijas, bei jų šeimos nariai, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais, nėra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

  **Kai kuriose užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti legalizuoti. Daugiau informacijos ir valstybių sąrašą, kurių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti, rasite ČIA.

 • 1 ŽINGSNIS. Sveikatos priežiūros įstaiga

  Tam, kad galėtumėte užsisakyti vairuotojo pažymėjimą, Jums reikia turėti sveikatos priežiūros įstaigos išduotą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

  PASTABA. Sveikatos priežiūros įstaigos teikia tik elektronines medicinines pažymas, kurias „Regitra“ gauna automatiškai.

 • 2 ŽINGSNIS. „Regitra“

  Atvykus į „Regitros“ padalinį, Jums reikės pateikti:

   

  • asmens tapatybės kortelę ar pasą;
  • vairuotojo medicininę pažymą (ji gaunama automatiškai);
  • pirmosios pagalbos pažymėjimą (kai laikomi vairavimo egzaminai);
  • užsienyje išduotą nacionalinį vairuotojo pažymėjimą su vertimu į lietuvių kalbą (būtinas vertėjo parašas);
  • jei užsienyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka tarptautinių konvencijų reikalavimų, reikės pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

  PASTABA. Galutinį sprendimą dėl užsienyje įgyto bei tarptautinio vairuotojo pažymėjimo atitikimo tarptautinėms konvencijoms priims „Regitros“ darbuotojai Jums atvykus į padalinį.

   

  Dėl vizito padalinyje užsiregistruokite iš anksto ir būsite aptarnauti Jums patogiu laiku:

  Užsiregistruoti

   

  Kokias tarptautines konvencijas turi atitikti užsienyje įgyti bei tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai?

  Užsienyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas turi atitikti šių konvencijų reikalavimus:

  1949 m. Ženevos konvencijos dėl kelių eismo 9 priedo reikalavimų (pavyzdys dešinėje)
  arba 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo 6 priedo reikalavimų (pavyzdys dešinėje)

  Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas turi atitikti šių konvencijų reikalavimus:   

  1926 m. Paryžiaus konvencijos dėl automobilių eismo E priedo reikalavimus
  arba 1949 m. Ženevos konvencijos dėl kelių eismo 10 priedo reikalavimus
  arba 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelių eismo 7 priedo reikalavimus
 • 3 ŽINGSNIS. Vairavimo egzaminai

  Atitikus anksčiau minėtus reikalavimus, Jums reikės išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus „Regitroje“. Į juos užsiregistruoti galite čia:

  Registruotis

 • 4 ŽINGSNIS. Pristatymas

  Išlaikius vairavimo egzaminus, Jums reikės užsisakyti vairuotojo pažymėjimą. Jis gali būti pristatytas Jums patogiu būdu:

   

  1. Tiesiai į Jūsų namus

  Užsakinėjant vairuotojo pažymėjimą reikėtų pažymėti, jog norite jį gauti į namus. Šios paslaugos kaina 6,99 Eur.

  Jei senasis vairuotojo pažymėjimas dar galioja, gavę naują, jį aktyvinkite internetu:

  Aktyvinti

  Naudotis galėsite tik aktyvintu dokumentu.

   

  2. Į siuntų savitarnos terminalus

  Užsakinėjant vairuotojo pažymėjimą reikėtų pažymėti, jog norite jį gauti į siuntų savitarnos terminalą. Šios paslaugos kaina 4,90 Eur.

  Jei senasis vairuotojo pažymėjimas dar galioja, gavę naują, jį aktyvinkite internetu:

  Aktyvinti

  Naudotis galėsite tik aktyvintu dokumentu.

   

  3. „Regitros“ padalinį

  Pirmiausia, prieš atvykstant į padalinį galite pasitikrinti, ar vairuotojo pažymėjimas jau pagamintas.

  Pasitikrinti

  Tuomet dėl vizito padalinyje užsiregistruokite iš anksto ir būsite aptarnauti nurodytu laiku:

  Užsiregistruoti

  Atsiimdami vairuotojo pažymėjimą pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.