LT

Galiojimas užsienyje

Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimas užsienyje

Vairuotojų dalyvavimą tarptautiniame eisme ir vienos valstybės išduotų vairuotojo pažymėjimų pripažinimą kitose valstybėse iš esmės reglamentuoja šie daugiašaliai susitarimai:

1. Kelių eismo konvencija, sudaryta Ženevoje 1949 m. rugsėjo 19 d. (Ženevos konvencija);

2. Kelių eismo konvencija, sudaryta Vienoje 1968 m. lapkričio 8 d. (Vienos konvencija).

Lietuva yra prisijungusi prie abiejų konvencijų.

Europos Sąjungoje aktualus teisės aktas yra 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB „Dėl vairuotojo pažymėjimų“ (nauja redakcija).

 • Kur galioja Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas?

  Lietuvoje išduodami nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai galioja:

   

   

  *Jei planuojate keliauti ir vairuoti šiose šalyse, papildomai kviečiame užsisakyti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. Daugiau informacijos apie tai rasite ČIA. Taip pat dėl išsamesnės informacijos apie vairuotojo pažymėjimo galiojimą šalyse, kurios yra prisijungusios prie Vienos ir Ženevos konvencijų, patariame pasiteirauti atitinkamos šalies diplomatinėje atstovybėje.

 • Informacija išvykusiems gyventi į ES, EEE šalis ir Šveicariją

  Informacija Lietuvos piliečiams, išvykusiems gyventi į ES, EEE šalis ir Šveicariją:

   

  • Užtikrinamas vairuotojo pažymėjimo gavimas pagal tos šalies vairuotojo pažymėjimų išdavimo nuostatas;
  • Įgyti vairuotojo pažymėjimai pripažįstami Lietuvoje;
  • Nusprendus grįžti į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui, ES ar EEE valstybėse įgyti vairuotojo pažymėjimai bus pakeisti be egzaminų.
 • Dvišaliai susitarimai

  Lietuva yra pasirašiusi šiuos dvišalius susitarimus dėl abipusio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo ir (arba) keitimo:

   

  1. 2014 m. spalio 14 d. pasirašytas susitarimas su Korėjos Respublika.

  Susitarimas užtikrina, kad:

  • Lietuvos ir Korėjos Respublikos gyventojams, keičiantiems susitariančių šalių B ir BE kategorijų vairuotojo pažymėjimus, nereikės laikyti teorijos bei praktikos egzaminų.

   

  2. 2017 m. liepos 11 d. pasirašytas susitarimo memorandumas su Jungtiniais Arabų Emyratais.

  Susitarimas užtikrina, kad:

  • Lietuvos ir JAE piliečiams, keičiantiems susitariančių šalių A1, A2, A, B ir D1 kategorijų vairuotojo pažymėjimus, nereikės laikyti teorijos bei praktikos egzaminų.

  SVARBU. Memorandumas galioja tik JAE ir Lietuvos Respublikos piliečiams.

   

  3. 2021 m. spalio 7 d. pasirašytas susitarimas su Moldovos Respublika.

  Susitarimas užtikrina, kad:

  • Lietuvos ir Moldovos gyventojams, keičiantiems susitariančių šalių AM, A1, A2, A, B1 ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimus, nereikės laikyti teorijos bei praktikos egzaminų.

   

  4.  2023 m. gegužės 30 d. pasirašytas susitarimas su Ukraina (įsigalioja 2023 m. spalio 22 d. )

  Susitarimas užtikrina, kad:

  • Lietuvos ir Ukrainos piliečiams, keičiantiems susitariančių šalių A ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimus, nereikės laikyti teorijos bei praktikos egzaminų.

   

  Keičiant JAE, Korėjos Respublikoje arba Moldovos Respublikoje arba Ukrainoje išduotą vairuotojo pažymėjimą į lietuvišką:

  • Reikės pateikti:
   - šiose šalyse išduotą galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir jo oficialų vertimą į lietuvių kalbą;
   - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
   - vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (jos duomenys iš sveikatą tikrinančios institucijos gaunami automatiškai).
  • Būtina deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje bent 185 dienas per kalendorinius metus arba pagrįsti savo ryšius su Lietuva.
  • Nereikės laikyti teorijos bei praktikos egzaminų:
   - Korėjos Respublikoje išduotų, tik įgyjant B kategoriją – 1-ojo išplėstinio, 1-ojo parastojo, 1-ojo specialaus ir 2-ojo paprastojo vairuotojo pažymėjimo turėtojams, o BE kategoriją – 1-ojo specialaus vairuotojo pažymėjimų turėtojams;
   - JAE išduotų, tik įgyjant atitinkamai A, B ir D1 kategorijas – motociklų, lengvųjų automobilių, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 t ir mikroautobusų, skirtų vežti ne daugiau kaip 14 keleivių, vairuotojo pažymėjimų turėtojams;
   - Moldovos Respublikoje išduotų – tik AM, A1, A2, A, B1 ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimų turėtojams;
  • - Ukrainoje išduotų – tik A1, A, B ir B1 kategorijų vairuotojo pažymėjimų turėtojams.
  • Asmuo turi būti sulaukęs amžiaus, reikalingo konkrečios kategorijos vairuotojo pažymėjimui pakeisti.

   

  SVARBU. Piliečiams, gyvenantiems Jungtiniuose Arabų Emyratuose ar Korėjos Respublikoje bei norintiems vairuoti Lietuvoje (atostogų ar trumpo vizito metu), reikia išsiimti šiose šalyse išduodamą tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.