LT

Naujienos

2024 02 08
„Regitra”: 10 dalykų, ką padarėme, mažinant korupcines rizikas egzaminuose

2023-ieji metai „Regitrai“ buvo itin aktyvūs ir produktyvūs net tik suteiktų paslaugų kiekiu, bet ir įgyvendintomis antikorupcinėmis priemonėmis egzaminų srityje, užtikrinant sąžiningumą, teisingumą ir skaidrumą visuose egzaminų procesuose. Skaidrios, pažangios, socialiai atsakingos įmonės puoselėjimas ir toliau išlieka vienu pagrindiniu strateginiu įmonės tikslu, o bet kokių korupcijos apraiškų eliminavimas – prioritetiniu tikslu.

Praėjusiais metais priimta daugiau kaip 123 tūkst. teorijos ir daugiau nei 134 tūkst. praktikos egzaminų. Nors didžioji dalis jų vyko sklandžiai, tačiau nebuvo išvengta ir nemalonių situacijų. Pavyzdžiui, buvo  nustatyti 3 atvejai, kai teorijos egzaminą bandė laikyti kitas atvykęs asmuo (2022 m. – 8 atvejai), ir net 22 atvejai, kai asmuo teorijos egzaminą bandė laikyti su draudžiama įranga (2022 m. – 14 atvejų). Užfiksuota 10 (2022 m. – 9) neteisėto atlygio siūlymo „Regitros“ darbuotojams atvejų, pradėti 3 (2022 m. – 2)  ikiteisminiai tyrimai.

Svarbu pastebėti, kad įmonė netoleruoja jokių korupcijos ar neteisėtos veiklos apraiškų nei iš klientų, nei iš darbuotojų. Pernai iš darbo buvo atleisti du egzaminuotojai, kurie padarė šiurkščius darbo pareigų pažeidimus, nes nesilaikė Antikorupcinio elgesio taisyklėse nustatytų reikalavimų.

„Siekiant sumažinti korupcines rizikas egzaminų srityje, nuveikta nemažai darbų. Dalis rezultatų pasimato pakankamai greitai, na, o kiti – pasimatys ilgalaikėje perspektyvoje. Tai yra ilgalaikis procesas, kuris neišsisprendžia per vieną dieną ar metus, tačiau ir toliau dėsime visas pastangas, kad šis progresas būtų kuo spartesnis“, – sako Edmundas Bogavičius, „Regitros“ korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas.

10 esminių darbų, kurie buvo padaryti, mažinant korupcines rizikas:

1. Mažinant tikimybę klientui patekti pas konkretų egzaminuotoją laikyti egzaminą pagal išankstinį susitarimą, pakeista klientų atsitiktinio priskyrimo egzaminuotojams tvarka.

2. Siekiant objektyvaus ir nešališko praktikos egzamino įvertinimo, sukonkretinti atitinkamų situacijų ir klaidų vertinimo kriterijai. Vykdomi egzaminuotojų mokymai, kad būtų suvienodinta nustatytų reikalavimų taikymo praktika.

3. Siekiant padidinti egzaminų kontrolės apimtis ir užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo įgyvendinimą dėl priimtų sprendimų, pakeista praktikos egzaminų įrašų saugojimo tvarka, kad būtų užtikrintas pastovus visų įvykusių egzaminų įrašų išsaugojimas.

4. Mažinant klientų paskatas neteisėtu būdu įgyti teisę vairuoti, įteisintas pagrindas panaikinti egzamino rezultatą, kai teismas priima sprendimą, jog buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusi su teorijos ar praktikos egzamino vykdymu.

5. Didinant praktikos egzaminų peržiūros apimtis ir siekiant užtikrinti nešališką bei patikimą egzaminų veiklos kontrolę, pakeista praktikos egzaminų priežiūros tvarka.

6. Siekiant, kad „Regitroje“ dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys, visos darbuotojų, kurie dirba teorijos ar praktikos egzaminų veiklos srityje, pareigybės įtrauktos į tikrintinų pareigybių sąrašą, dėl kurių prieš skiriant į pareigas pateikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie skiriamą asmenį.

7. Ribojant galimybes sukčiavimo būdu išlaikyti teorijos egzaminą, sugriežtinta klientų apžiūros tvarka, darbuotojai apmokomi, kaip atlikti asmens tapatybės nustatymą, atpažinti padirbtus tapatybės dokumentus, kaip aptikti draudžiamas naudoti informacijos priėmimo ir perdavimo priemones.

8. Šalinant spragas vertėjui suteikti neteisėtą pagalbą klientui, pakeista vertėjų dalyvavimo egzamine tvarka. Vertėjų veiklos kontrolės užtikrinimui sudaryta sutartis dėl vertėjų garso įrašų transkribavimo (vaizdinės ir / ar garsinės informacijos pavertimas tekstu).

9. Valdant galimas interesų konfliktų situacijas, egzaminuotojams, kuriems gali kilti interesų konfliktai dėl jų artimų asmenų ryšio su vairavimo mokyklomis arba jų pačių ankstesnio darbo vairavimo mokyklose, parengtos rašytinės rekomendacijos. Siekiant valdyti rizikas dėl galimų interesų konfliktų, įdiegta papildoma prevencijos priemonė, kad egzaminuotojams nebūtų priskiriami egzaminuoti klientai iš atitinkamų vairavimo mokyklų ar juos mokiusių instruktorių.

10. Kuriant korupcijai atsparią aplinką, patvirtinta atnaujinta „Regitros“ antikorupcinė politika, kuri darbuotojams ir suinteresuotosioms šalims įvardina taikomus antikorupcinius įsipareigojimus.  Taip pat patvirtintos „Regitros“ antikorupcinio elgesio taisyklės, kuriose nustatyti pagrindiniai darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio reikalavimai, aprašyti antikorupcinio elgesio situacijų pavyzdžiai ir laukiami darbuotojų veiksmai su jais susidūrus.

Visos šios įgyvendintos priemonės rodo „Regitros“ pasiryžimą ir įsipareigojimą veikti sąžiningai, nuosekliai siekti aukštų etikos ir profesinių standartų bei dar labiau gerinti klientų pasitikėjimą. Įmonė ir toliau tęs bei stiprins antikorupcinę veiklą, kad visi jos veiksmai būtų grindžiami sąžiningumu, skaidrumu ir teisingumu.

Kviečiame nelikti abejingais ir apie pastebėtus korupcijos atvejus pranešti skambinant pasitikėjimo telefonu (8 5) 215 2511, rašant el. paštu pranesk@regitra.lt arba užpildžius specialią elektroninę formą interneto svetainėje. Apie korupcijos atvejus galite taip pat tiesiogiai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai.