LT

Pranešimas apie pažeidimą

Čia Jūs galite pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio valstybės įmonės „Regitra darbuotojų veiksmus, įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.

Formoje nurodykite: savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, informacijos apie pažeidimą aplinkybes (koks pažeidimas, kada ir kokiu būdu padarytas, daromas ar rengiamasi jį daryti), galimo pažeidėjo vardą, pavardę ir pareigas, jei informaciją teikiančiam asmeniui šie duomenys yra žinomi, taip pat kitą Jūsų nuomone svarbią informaciją (nuotraukas, garso įrašus, dokumentų kopijas), kuri turėtų padėti nustatyti galimai pažeidimą padariusį asmenį.

Rekomenduojame teikiant pranešimą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, pranešimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą (užpildytą formą pridėkite žemiau).

Visi Jūsų pranešimai yra vertinami ir analizuojami. Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

  •  
  •   Įkelkite failą čia
    Galimi failo tipai: doc, docx, pdf, jpg, png, tiff, mp3.
    Pasirinkite failus (20)
  •   Pakartokite tekstą