Informacija telefonu8 700 55151
LT

Egzaminuoti skirtuose automobiliuose sumontuota įranga fiksuoja:

  • kelio ruožo transporto priemonės važiavimo kryptimi bei ruožo už transporto priemonės vaizdus;
  • vaizdą transporto priemonės viduje, kuriame matomi egzaminuojamojo ir egzaminuotojo veiksmai, valdant transporto priemonę;
  • signalus, egzaminuotojui nuspaudus papildomas valdymo paminas;
  • garsus transporto priemonės viduje;
  • transporto priemonės judėjimo greitį ir trajektoriją;
  • datą ir laiką;
  • transporto priemonės registracijos numerį.

Egzaminų automobiliuose sumontuotą įrangą reguliuoti, nustatyti ir taisyti gali tik šią įrangą įrengusios ir (ar) garantinę priežiūrą atliekančios įmonės atstovas, kai gedimas fiksuotas nustatyta tvarka įmonės įgalioto darbuotojo. Įgaliotas darbuotojas įrangos veikimą ir įrašymo kokybę tikrina kartą per savaitę.

Prieš pradėdamas egzaminą, egzaminuotojas informuoja būsimą vairuotoją apie egzamino filmavimą ir fiksuojamus papildomų paminų nuspaudimo atvejus.

Patikrinimo prieš egzaminą klausimai egzaminuojamajam užduodami automobilyje. Pasibaigus egzaminui automobilyje egzaminuojamasis informuojamas apie transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų įvertinimą bei egzamino rezultatą.

Vilniaus padalinio egzaminuotojai jau dirba su e.protokolu, šiais metais planuojama atitinkamomis planšetėmis aprūpinti visų filialų egzaminuotojus.

Laikant motociklo (A1, A2, A kategorijos) vairavimo praktikos egzaminą , egzaminuojamąjį lydintis automobilis fiksuoja visą egzamino eigos vaizdą.

Egzaminuojamajam pateikus rašytinį prašymą, leidžiama asmeniškai peržiūrėti laikyto praktikos egzamino duomenų įrašą su įmonės padalinio atstovu suderinus laiką, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino. Su įrašu taip pat gali susipažinti pareiškėjo pretenzijas nagrinėjantys darbuotojai. Įrašo kopijos niekam, įskaitant egzaminuojamąjį, neteikiamos.

Fiksuoti egzaminą egzaminuojamo priemonėmis neleidžiama, tokių įrašų darymas ir platinimas traktuojamas kaip neteisėtas egzaminuotojų atvaizdo naudojimas.

Už pasižymėjimą išaiškinant transporto priemonių identifikavimo žymenų ir registracijos dokumentų klastojimo atvejus 2016 metais 9 valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams buvo skirtos priemokos.

Praėjusiais metais buvo atlikta 12 darbo drausmės pažeidimo tyrimų dėl įmonės darbuotojų darbo pareigų netinkamo vykdymo. Keturiems darbuotojams buvo skirtos drausminės nuobaudos – pastabos, dvejiems – papeikimai, vienam – atleidimas iš darbo. Penki darbo drausmės pažeidimo tyrimai buvo nutraukti, nes trūko įrodymų. Vienas tyrimas sustabdytas ir visa su juo susijusi informacija yra perduota kompetentingoms institucijoms ištirti. Daugiausia tyrimų buvo atliekama dėl netinkamo transporto priemonių registravimo procedūrų vykdymo ir vairavimo praktikos egzamino vertinimo, rečiau - dėl duomenų apsaugos pažeidimų.

Įmonėje veikia Antikorupcijos komisija, kuriai vadovauja Administravimo departamento direktorius. Ši komisija nagrinėja gautus pranešimus, vykdo įmonėje šviečiamąsias priemones, rengia metodinę medžiagą šia tema įmonės darbuotojams.

Direkcijoje 2017 m. kovo 21 d. turimais 9 įmonės filialų (be Utenos filialo) duomenimis, buvo fiksuota (įforminti policijoje) 2017 m. 4 galimo sukčiavimo per egzaminą atvejai (Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje), 2016 m. – tokie 6 atvejai (Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje), 2015 m.  – 4 atvejai (Vilniuje ir Kaune). Pasitaiko atvejų, kuomet asmenys nederamai elgiasi egzaminų metu (pavyzdžiui, kalba mobiliuoju telefonu), tuomet jų egzaminas nutraukiamas, tačiau nesikreipiama į policiją, nes nėra akivaizdžių galimo sukčiavimo požymių.

Įmonė viešina ir policijai perduoda atvejus, kuomet bandoma sukčiauti per vairavimo teorijos ar praktikos egzaminus.