Informacija telefonu8 700 55151
LT

Egzaminai ir vairuotojo pažymėjimai

 • 2017-05-09 Saugaus vairavimo elgsenos praktikavimas kelyje pirmuosius dvejus metus po vairuotojo pažymėjimo gavimo garantuoja sklandų dešimt metų galiojančio vairuotojo pažymėjimo gavimą

  Pats eismo įvykis nėra priežastis baigti papildomus mokymus, išskyrus tuos atvejus, kai yra sutrikdyta eismo dalyvio sveikata.

  Įstatyme nustatyta, kad dvejus metus galiojantis pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas po šio laikotarpio gali būti pakeistas į dešimt metų galiosiantį vairuotojo pažymėjimą, jei pradedantysis vairuotojas nepadarė kelių eismo taisyklių pažeidimų.

  Gauti 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą siekiantiems pradedantiesiems vairuotojams primintini 10 patarimų:

  Pirmas: vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems

  Antras: laikytis lenkimo taisyklių

  Trečias: vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis

  Ketvirtas: laikytis eismo reguliavimo signalų

  Penktas: naudoti įspėjamuosius signalus

  Šeštas: laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos

  Septintas: naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus

  Aštuntas: neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km per valandą

  Devintas: nevairuoti transporto priemonių neblaiviems

  Dešimtas: nesukelti tokio eismo įvykio, per kurį būtų sutrikdyta eismo dalyvių sveikata

  Pažeidus vieną ar kelis išvardytus kelių eismo taisyklių reikalavimus per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo datos privalo būti baigtas įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas. Antraip teisė vairuoti prarandama ir vairavimo egzaminą reikės laikyti iš naujo.

  Papildomas vairuotojų mokymas atliekamas Valstybinės kelių transporto inspekcijos nustatyta tvarka. Mokytis galima bet kurioje tokius mokymus organizuojančioje vairavimo mokykloje (jų sąrašą rasite http://www.vkti.gov.lt).

  Pasitaiko atvejų, kuomet egzistuojančiu teisiniu reguliavimu nepatenkinti pradedantieji vairuotojai, praleidę vienerių metų terminą dėl papildomų mokymų išklausymo, kreipiasi į teismą. 2014–2016 m. šiuo klausimu buvo iškelta iki 10 teisminių bylų apygardos administraciniuose teismuose, bei Vyriausiajame administraciniame teisme. Šių teisminių ginčų metu buvo ginčijami VĮ „Regitra“ priimti sprendimai neišduoti naujo 10 m. galiojančio vairuotojo pažymėjimo. Visi skundai teismo buvo atmesti kaip nepagrįsti ir pripažinta, kad VĮ „Regitra“ teisėtai atsisakė pakeisti pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą.

  Vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs teisminę praktiką šiuo klausimu, kuri sako, kad aplinkybės, jog pareiškėjui nebuvo žinomos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatos, įtakos kilusiam ginčui teisingai išspręsti neturi. Teismas savo sprendimuose pažymi, kad teisės aktai yra skelbiami viešai, todėl pradedantieji vairuotojai, turėdami pareigą naudotis suteikta teise vairuoti pakankamai atidžiai ir rūpestingai, turi galimybę žinoti apie įstatymo jiems keliamus griežtesnius reikalavimus. Teismo vertinimu, gavus vairuotojo pažymėjimą asmenims turi būti žinoma apie pareigą baigti papildomus vairuotojų mokymus ir jie, teismo vertinimu, turi objektyvią galimybę juos laiku pabaigti bei pasikeisti laikinąjį vairuotojo pažymėjimą. To nepadarymas gali būti vertinimas kaip pasyvaus, aplaidus ir nerūpestingas vairuotojo elgesys.

  2013 m. pradedančiaisiais vairuotojais tapo beveik 32,5 tūkst. asmenų: dvejų metų terminas pakeisti vairuotojo pažymėjimą jiems suėjo 2015 m. Pažymėtina, kad sklandžiai pirmąjį vairuotojo pažymėjimą į galiojantį 10 metų pasikeitė 83 proc. arba beveik 27 tūkst. pradedančiųjų vairuotojų. Taip pat sėkmingai, tik jau pabaigę papildomus mokymus, ilgesnį terminą galiojantį dokumentą gavo 7,13 proc. arba per 2,3 tūkst. pradedančiųjų vairuotojų. Papildomų mokymų terminą praleido per 1 tūkst. arba beveik 3,4 proc. Pradedančiųjų vairuotojų. Likę 6,5 proc. arba per 2,1 tūkst. jaunuolių į „Regitrą“ suėjus pirmojo vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminui nesikreipė.

  Primintina, kad „Regitra“ teisės aktų inicatyvą turinčioms institucijoms yra pateikusi siūlymų ilginti papildomų mokymų išklausymo terminą, nekeičiant „pradedančiojo vairuotojo“ statuso termino.

  Apie griežtesnius Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme numatytus reikalavimus pradedantiesiems vairuotojams „Regitra“ yra parengusi specialią vaizdo medžiagą, kurią rasite valstybės įmonės youtube paskyroje.

  Atsakingai pirmus dvejus metus vairavusiems asmenims svarbu priminti, kad jie gali pasinaudoti elektronine „Regitros“ paslauga ir vairuotojo pažymėjimą užsisakyti per vairuotojo portalą.

  Plačiau apie pirmojo vairuotojo pažymėjimo keitimą informacija „Regitros“ svetainėje.

 • 2017-04-07 Senų (laminuotų) vairuotojo pažymėjimų keitimas paskatino permąstyti darbo organizavimą

  Valstybės įmonės „Regitra“ siekis yra, jog gavę vairuotojo pažymėjimus vairuotojai suvoktų save kaip piliečius, kurių pareiga yra tapti saugaus eismo dalyviais ir kad tas tapsmo procesas yra ilgalaikis.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytas senų (laminuotų be galiojimo datos) vairuotojo pažymėjimų keitimo terminas ne tik paskatino vairuotojus atsakingiau pažiūrėti į savo kaip vairuotojo pareigų vykdymą, bet tuo pačiu buvo naudingas ir valstybės įmonei „Regitra“ – filialų direktorius paskatino permąstyti darbo organizavimo aptarnaujant klientus procesus, juos optimizuoti.

  Praėjusiais metais nuo gegužės mėn. kelionė iki „Regitros“ atsiimti vairuotojo pažymėjimą sutrumpėjo 16 vietovių – papildomai šie dokumentai pradėti išduoti Druskininkuose, Ignalinoje, Joniškyje, Kaišiadoryse, Kelmėje, Kretingoje, Lazdijuose, Nemenčinėje (Vilniaus r.), Pasvalyje, Prienuose, Radviliškyje, Raseiniuose, Šilutėje, Ukmergėje, Varėnoje ir Vilkaviškyje esančiose „Regitros“ grupėse.

  Šiose vietose jau pagamintą vairuotojo pažymėjimą galima atsiimti ir šiandien. Kadangi nebuvo didintas darbuotojų skaičius, todėl minėtose vietovėse naujų pažymėjimų užsakymai nepriimami.

  Taigi, dėl senų vairuotojo pažymėjimo keitimo padvigubėjo bendras klientų aptarnavimo vietų, kuriose galima atsiimti pagamintus vairuotojo pažymėjimus, skaičius – jis išaugo nuo 18 iki 34.

  Kaip ir anksčiau, užsisakyti ir atsiimti vairuotojo pažymėjimus galima šalies didžiuosiuose miestuose ir daugelyje rajonų centrų (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose, Mažeikiuose, Rokiškyje, Biržuose, Kėdainiuose, Jonavoje, Jurbarke).

  „Regitros“ filiale sostinėje, kuris dirba 6 dienas per savaitę, taupų klientų aptarnavimo srautą valdymą įgyvendinti padėjo suminė darbo laiko apskaita.

  Įmonės veiklos departamento direktorius Darius Jurgutis pastebi, kad uždavinys pakeisti seno pavyzdžio laminuotus vairuotojo pažymėjimus atskleidė klientus aptarnaujančių įmonės darbuotojų gebėjimą susitelkti – 2017 m. sausį vairuotojo pažymėjimų išdavimo srityje aptarnautas rekordinis klientų skaičius – apie 40 tūkst. vairuotojų.

  „Regitros“ klientų aptarnavimo skyriaus duomenis, įtakos tokiam rezultatui turėjo ir 2016 m. kovo–2017 m. kovo mėn. laikotarpiu taikyta informacijos centro technologinė naujovė – detalus automatinis balso pranešimas apie seno pavyzdžio laminuotų vairuotojo pažymėjimų keitimo eigą. Kaip rodo techninė ataskaita, 12–15 proc. paklausėjų visiškai pakako standartinio pranešimo.

  Paskutiniaisiais metais stiprėjęs dokumentų keitimo bumas taip pat paskatino pokyčius visuomenės informavimo, informacinių technologijų projektų valdymo, internetinių paslaugų atnaujinimo srityse.

  Įmonė pradėjo ir toliau planuoja diegti išankstinės registracijos sistemą: interneto svetainėje klientai gali iš anksto pasirinkti priėmimo įmonės filiale elektroninę paslaugą. Kol kas iš anksto siūloma užsiregistruoti priėmimui Šiaulių ir Panevėžio filialuose, vėliau išankstine registracija bus galima pasinaudoti visuose įmonės filialuose:

  Klaipėdoje – planuojama 2017 m. III ketv.;

  Marijampolėje – planuojama 2017 m. III ketv.;

  Utenoje – planuojama 2017 m. IV ketv.;

  Vilniuje – planuojama 2017 m. IV ketv.

  Atlikus registraciją internete, pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu nusiunčiamas specialus kodas. Šį kodą reikia turėti su savimi atvykus į klientų aptarnavimo padalinį: terminale, kuris išduoda eilės numerius, reikės pasirinkti iš anksto užsiregistravusių klientų aptarnavimo mygtuką ir atsidariusiame lange gautą kodą įvesti (patariama ne anksčiau nei 15 min. iki rezervuoto laiko pradžios ir ne vėliau nei 3 min. po rezervacijos laiko).

  Įmonės vadovai pastebi, kad naujoji elektroninė sistema leis žymiai sumažinti gyventojams tenkančią administracinę naštą – jiems nebereikės gaišti laiko eilėse, aptarnavimas bus kokybiškesnis ir greitesnis, suplanuojamas iš anksto. Be to, išankstinė registracija leidžia filialų direktoriams tolygiau paskirstyti darbo krūvį.

  Siekti subalansuoto klientų aptarnavimo srauto padėjo ir pradedantiesiems vairuotojams skirtas vairuotojų portalas. Jis patogus tuo, kad pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikotarpiui asmenims nebūtina vykti į „Regitros“ klientų aptarnavimo padalinį, užsakyti vietoje baigiančio galioti pradedančiojo vairuotojo pažymėjimo 10 metų galiojantį dokumentą galima internetu. Tą galima padaryti likus 10 dienų iki dokumento galiojimo datos.

  Internetu patogu pasitikrinti, ar vairuotojo pažymėjimas jau pagamintas: šia visiems vairuotojams naudinga elektronine paslauga galima pasinaudoti „Regitros“ interneto svetainės www.regitra.lt skyriuje „Informacija apie vairuotojo pažymėjimą“.

  Visi vairuotojai vairuotojų portale gali užsisakyti pranešimą apie pasibaigusį vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką. Toks pranešimas iš anksto atsiunčiamas el. paštu ar SMS žinute, priklausomai nuo to, kokį informavimo būdą vairuotojas portale pasirinko.

  Praradus vairuotojo pažymėjimą, internetu galima užsisakyti jo dublikatą. Užsisakant dublikatą, nereikia pateikti medicininės pažymos, tačiau dublikatas galios tiek, kiek būtų galiojęs pamestas pažymėjimas. „Regitra“ vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugas teikia nuo 2007 m. gegužės mėn., tad ir dublikatą galima užsisakyti, jei pažymėjimą buvo išdavusi „Regitra“ ir įmonės registre yra išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenys.

  Kandidatai į vairuotojus, norintys įgyti vairavimo teisę, internetu gali registruotis laikyti vairavimo egzaminus, patys pasirinkdami esantį laisvą jiems patogų egzamino laiką ir egzaminų centrą.

  Institucijos, besidominčios vairuotojo pažymėjimais, internetu gali patikrinti vairuotojo pažymėjimo duomenis: pažymėjimo galiojimo laiką, kokių kategorijų transporto priemones vairuotojas turi teisę vairuoti ir pan.

  Pažymėtina, kad nuo 2017 m. vasario 4 d. įsigaliojus disponavimo seno pavyzdžio dokumentu draudimui, oficialiai laikoma, kad kelių transporto priemonių vairuotojų registre yra atnaujinti visų teisę vairuoti turinčių asmenų duomenys apie sveikatą, taip pat šalies vairuotojų atvaizdo duomenys.

  Primintina, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, vairuojant būtina turėti šią specialią teisę patvirtinantį dokumentą. Kita vertus, teisės aktai nenumato termino, iki kada dar galima bus pasikeisti oficialiai nustojusius galioti dokumentus.

  Kaip minėta, senų vairuotojo pažymėjimų keitimo uždavinys naujovių turėjo ir įmonės visuomenės informavimo srityje – išorinės komunikacijos priemonės planuotos pagal išsamių visuomenės nuomonės tyrimų duomenis, derintos viešųjų ryšių ir reklamos priemonės.

  Kaip parodė 2016 m. rugpjūtį „Regitros“ užsakymu rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa, priežastys, dėl kurių dalis pažymėjimų nepakeista, gali būti įvairios. Apie pareigą keisti vairuotojo pažymėjimus žinojo 85 proc. tų, kurie turėjo senus laminuotus vairuotojo pažymėjimus. Jeigu skaičiuotume ir tuos, kurie turėjo naujus vairuotojo pažymėjimus, tai apie vairuotojo pažymėjimų keitimą žinojo 9 iš 10 Lietuvos vairuotojų. Tarp nekeitimo priežasčių respondentai minėjo, kad neturi laiko (60 proc.), nemato prasmės (12 proc.), bijosi sveikatos patikrinimo (7 proc.), nevairuos (6 proc.), dėl kainų (4 proc.), dėl eilių (1 proc.), kt.

  Atkreiptinas dėmesys, jog visų šių priemonių įgyvendinimas bei įprastinė įmonės veikla, kaip rodo įmonės finansinės ataskaitos, sąnaudose atsispindėjo 4–6 proc. augimu (neįvertinus infliacijos).

 • 2017-03-28 5 patarimai laikinai išvykimą iš šalies deklaravusiems pradedantiesiems vairuotojams dėl dvejų metų trukmės baigiančio galioti vairuotojo pažymėjimo keitimo į 10 metų galiosiantį dokumentą

  1. Keisti dokumentą patogiau įprastos gyvenamosios vietos šalyje, tą galima daryti visoje Europos Sąjungoje

  Vairuotojo pažymėjimo keitimas – yra ta paslauga, kurią Lietuvos Respublikos teritorijoje teikia valstybės įmonė „Regitra“. Svarbu suprasti tai, kad paslaugos teikiamos ne tik valstybės piliečiams, bet visiems šalies gyventojams, kurie yra atvykę į mūsų šalį darbo, studijų ar asmeniniais reikalais.

  Kaip žinia, nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą iki šios dienos mūsų šalies piliečiai vis dažniau naudojasi šalių partnerystės privalumu – laisvu prekių, paslaugų ir asmenų judėjimu. Yra dirbančiųjų tarptautinėse bendrovėse, vadovaujančių dvišaliams ar tarptautiniams projektams, ieškančių darbo aukštesnio pragyvenimo valstybėse ar tiesiog dėl asmeninių ryšių, pomėgių daugiau laiko praleidžiančių užsienyje nei gimtinėje.

  Taip pat akivaizdu, kad transportas yra globalus. Judėjimas turi didelės įtakos ir šalies vidaus rinkai (ekonomikai), ir piliečių, besinaudojančių laisve keliauti, gyvenimo kokybei. Tai reiškia, kad dalyvavimą viešajame eisme licencijuojančios įmonės leidimas bus naudojamas daugelyje šalių, tad jį išdavusi valstybė turi turėti galimybių reikalui esant susisiekti su transporto priemonės valdytoju ar vairuotoju, todėl jai būtina žinoti jo gyvenamosios vietos adresą.

  Šalys yra susitarę, kad įprastos gyvenamosios vietos turėjimas reiškia, jog asmuo ne mažiau kaip pusmetį per kalendorinius metus praleidžia toje šalyje, o jeigu dėl darbo gyvena dvejose valstybėse po trumpesnį laiką, tai ta šalis, į kurią asmuo nuolat sugrįžta dėl asmeninių ryšių, ir yra įprastinės gyvenamosios vietos valstybė.

  2. Ryšį su Lietuva parodo ir išvykimo dokumentai

  Atsižvelgiant į „Regitros“ pareigą administruoti paslaugų suteikimo procesus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje, taip pat į tai, kad su ne Lietuvoje gyvenančiais piliečiais susisiekti sunkiau, vidaus reikalų ministras padarė administracinį palengvinimą – leido pačiam žmogui nuspręsti, kaip jis nurodys atsakingai institucijai („Regitrai“), jog turi įprastinę gyvenamąją vietą vairuotojo pažymėjimą išduodančioje valstybėje.

  Taigi iki tol galiojusi gyventojų/ piliečių prievolė deklaruoti gyvenamąją vietą, t. y. tik šiuo vieninteliu būdu patvirtinti įprastinės gyvenamosios vietos turėjimo Lietuvoje arba darbo ar asmeninių ryšių su Lietuva faktą, išplėsta.

  Nuo 2016 m. kovo 2 d. žmonės patys gali pasirinkti sau priimtiniausias priemones (dokumentus) patvirtinti sąsajas su Lietuva, nurodyti „Regitrai“ įprastinę gyvenamąją vietą.

  Jei studijuojate ar lankote mokyklą užsienyje; buvote išvykę atlikti arba dabar atliekate apibrėžtos trukmės užduotį užsienyje; dirbote arba dabar dirbate užsienyje, bet nuolat sugrįžtate į Lietuvos Respubliką dėl asmeninių ryšių užsisakant naują vairuotojo pažymėjimą, Jums užteks pateikti šią informaciją dokumento formatu „Regitrai“ – dažniausiai to turėtų pakakti valstybės įmonės filialų darbuotojams sprendimui priimti. Sudėtingesniais atvejais, konsultacijos kreipkitės į valstybės įmonės „Regitra“ direkciją (Veiklos departamento Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyrius). Atkreiptinas dėmesys, kad ryšys su mūsų valstybe įrodomas ir išvykimo dokumentais, kuomet išvykimo tikslai trumpalaikiai (pavyzdžiui, terminuota darbo sutartis užsienyje).

  3. Jei žalio lapo laikotarpiu nepasisekė ir buvo fiksuoti (įforminti) Kelių eismo taisyklių pažeidimai, patariama laiku baigti papildomus mokymus

  Atsižvelgdamas į tai, kad dėl nepatyrusių vairuotojų kaltės kildavo palyginti daug eismo įvykių, įstatymo leidėjas 2013 m. sugriežtino sąlygas, pagal kurias 2 metus galiojantis pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas gali būti pakeistas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tuomet nustatyta, kad pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas gali būti pakeistas į 10 metų galiojantį pažymėjimą, jei vairuotojas nesukels eismo įvykio, per kurį sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (1) ar nepažeis šių Kelių eismo taisyklių reikalavimų:

  2. Vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems
  3. Laikytis lenkimo taisyklių
  4. Vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis
  5. Laikytis eismo reguliavimo signalų
  6. KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus
  7. Laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos
  8. Vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus
  9. Neviršyti nustatyto greičio
  10. Nevairuoti transporto priemonių neblaiviems

  Įstatyme taip pat nustatyta, kad padarius bent vieną iš minėtų pažeidimų per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos privaloma baigti papildomus vairuotojų mokymus.

  Nustatytu laiku papildomo mokymo nebaigus, prarandama teisė vairuoti ir vairuotojo pažymėjimas negali būti keičiamas į galiojantį 10 metų. Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, vairavimo teisė tokiu atveju grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminus.

  4. Pasitikrinti dėl pažeidimų, siūloma kelių eismo priežiūrą vykdančioje institucijoje – policijoje

  Įstatymo leidėjui sugriežtinus sąlygas, „Regitrai“ kaip vairuotojo pažymėjimus išduodančiai  įmonei, buvo nustatyta prievolė prieš pakeičiant pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą  patikrinti Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registre, ar pradedantysis vairuotojas nėra padaręs pažeidimų, už kuriuos įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas.

  Numačius privalomą patikrinimą registre, buvo pakeista ir vairuotojo pažymėjimų užsisakymą reglamentuojanti tvarka. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintose vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklėse buvo nustatyta, kad asmens prašymas pakeisti dvejiems metams išduotą vairuotojo pažymėjimą gali būti pateiktas likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų iki šio vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos. Manoma, kad 10 dienų terminas yra pakankamas laikotarpis atsakingoms institucijoms apsikeisti būtinais duomenimis.

  Vis dėlto, „Regitra“ informaciją dėl pažeidimo tikrina tik pagal asmens kreipimosi keisti vairuotojo pažymėjimą faktą. Jei nesate tikri, ar padarytas pažeidimas pateko į kategoriją tų, už kuriuos taikomas papildomas mokymas, neprisimenate, ar turėjote nuobaudų, pasidomėkite informacija apie save, kreipdamiesi su atitinkamu paklausimu į policiją, kuri vykdo kelių eismo priežiūrą.

  Plačiau – audiovizualinėje informacijoje čia.

  5. Patogu užsisakyti „Vairuotojų portale“

  Vairuotojų patogumui vietoj baigiančio galioti pradedančiojo vairuotojo 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti internetu „Vairuotojų portale“, taip pat prašymai priimami ir „Regitros“ padalinyje.

  Pateikti prašymą „Vairuotojų portale“ galima, jei pareiškėjo anksčiau VĮ „Regitra“ pateikta medicininė pažyma užsakymo metu galioja (trumpiau galioja tik įgijusiems C kategoriją). Naują vairuotojo pažymėjimą užsisakius internetu, asmens dokumentą ir pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą reikės pateikti naujo vairuotojo pažymėjimo įteikimo metu.

  Galima palaukti, kol dokumentas bus aktyvintas kurjerio (maksimalus terminas – 24 val. nuo įteikimo) arba prisijungus prie vairuotojo portalo tą padaryti pačiam, jeigu norima vairuoti nedelsiant.

  Vairuotojo pažymėjimą atsiimti gali ir pareiškėjo nurodytas asmuo, kurio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą) pareiškėjas nurodė atlikdamas užsakymą portale.

 • 2017-03-21 Egzaminų skaidrumo priemonės

  Egzaminuoti skirtuose automobiliuose sumontuota įranga fiksuoja:

  • kelio ruožo transporto priemonės važiavimo kryptimi bei ruožo už transporto priemonės vaizdus;
  • vaizdą transporto priemonės viduje, kuriame matomi egzaminuojamojo ir egzaminuotojo veiksmai, valdant transporto priemonę;
  • signalus, egzaminuotojui nuspaudus papildomas valdymo paminas;
  • garsus transporto priemonės viduje;
  • transporto priemonės judėjimo greitį ir trajektoriją;
  • datą ir laiką;
  • transporto priemonės registracijos numerį.

  Egzaminų automobiliuose sumontuotą įrangą reguliuoti, nustatyti ir taisyti gali tik šią įrangą įrengusios ir (ar) garantinę priežiūrą atliekančios įmonės atstovas, kai gedimas fiksuotas nustatyta tvarka įmonės įgalioto darbuotojo. Įgaliotas darbuotojas įrangos veikimą ir įrašymo kokybę tikrina kartą per savaitę.

  Prieš pradėdamas egzaminą, egzaminuotojas informuoja būsimą vairuotoją apie egzamino filmavimą ir fiksuojamus papildomų paminų nuspaudimo atvejus.

  Patikrinimo prieš egzaminą klausimai egzaminuojamajam užduodami automobilyje. Pasibaigus egzaminui automobilyje egzaminuojamasis informuojamas apie transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų įvertinimą bei egzamino rezultatą.

  Vilniaus padalinio egzaminuotojai jau dirba su e.protokolu, šiais metais planuojama atitinkamomis planšetėmis aprūpinti visų filialų egzaminuotojus.

  Laikant motociklo (A1, A2, A kategorijos) vairavimo praktikos egzaminą , egzaminuojamąjį lydintis automobilis fiksuoja visą egzamino eigos vaizdą.

  Egzaminuojamajam pateikus rašytinį prašymą, leidžiama asmeniškai peržiūrėti laikyto praktikos egzamino duomenų įrašą su įmonės padalinio atstovu suderinus laiką, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino. Su įrašu taip pat gali susipažinti pareiškėjo pretenzijas nagrinėjantys darbuotojai. Įrašo kopijos niekam, įskaitant egzaminuojamąjį, neteikiamos.

  Fiksuoti egzaminą egzaminuojamo priemonėmis neleidžiama, tokių įrašų darymas ir platinimas traktuojamas kaip neteisėtas egzaminuotojų atvaizdo naudojimas.

  Už pasižymėjimą išaiškinant transporto priemonių identifikavimo žymenų ir registracijos dokumentų klastojimo atvejus 2016 metais 9 valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams buvo skirtos priemokos.

  Praėjusiais metais buvo atlikta 12 darbo drausmės pažeidimo tyrimų dėl įmonės darbuotojų darbo pareigų netinkamo vykdymo. Keturiems darbuotojams buvo skirtos drausminės nuobaudos – pastabos, dvejiems – papeikimai, vienam – atleidimas iš darbo. Penki darbo drausmės pažeidimo tyrimai buvo nutraukti, nes trūko įrodymų. Vienas tyrimas sustabdytas ir visa su juo susijusi informacija yra perduota kompetentingoms institucijoms ištirti. Daugiausia tyrimų buvo atliekama dėl netinkamo transporto priemonių registravimo procedūrų vykdymo ir vairavimo praktikos egzamino vertinimo, rečiau - dėl duomenų apsaugos pažeidimų.

  Įmonėje veikia Antikorupcijos komisija, kuriai vadovauja Administravimo departamento direktorius. Ši komisija nagrinėja gautus pranešimus, vykdo įmonėje šviečiamąsias priemones, rengia metodinę medžiagą šia tema įmonės darbuotojams.

  Direkcijoje 2017 m. kovo 21 d. turimais 9 įmonės filialų (be Utenos filialo) duomenimis, buvo fiksuota (įforminti policijoje) 2017 m. 4 galimo sukčiavimo per egzaminą atvejai (Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje), 2016 m. – tokie 6 atvejai (Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje), 2015 m.  – 4 atvejai (Vilniuje ir Kaune). Pasitaiko atvejų, kuomet asmenys nederamai elgiasi egzaminų metu (pavyzdžiui, kalba mobiliuoju telefonu), tuomet jų egzaminas nutraukiamas, tačiau nesikreipiama į policiją, nes nėra akivaizdžių galimo sukčiavimo požymių.

  Įmonė viešina ir policijai perduoda atvejus, kuomet bandoma sukčiauti per vairavimo teorijos ar praktikos egzaminus.

 • 2017-03-17 Registracijos į egzaminą informacinės sistemos veikimas

  Sistema suprogramuota taip, kad leidžia užtikrinti tiek

  • įmonės valdymą, reguliuojant įmonėje dirbančių egzaminuotojų darbo krūvį, tiek
  • patenkinti klientų poreikius,

  nes programa siūlo optimalų egzaminą laikančių asmenų eilės tvarkymą.

  Pirmenybė teikiama pirmą kartą egzaminą laikantiems asmenims

  Egzamino priėmimo laikų tvarkymas informacinėje sistemoje

  „Regitros“ filialų vadovai ar jų įgalioti atsakingi asmenys, atsižvelgdami į realiai filiale dirbančių egzaminuotojų skaičių, filiale turimą transporto priemonių parką, taip pat darbuotojų darbo laiką bei jų faktinį užimtumą (liga, atostogos, kt.) suplanuoja ir įveda galimą dienos, mėnesio, neretai ir viso ketvirčio, padalinyje galimų priimti egzaminų laiką.

  Suvedus šiuos duomenis informacinė sistema išskaičiuoja pirmenybę pirmą kartą praktikos egzaminą laikantiems asmenims – jiems automatiškai yra rezervuojama dalis visų galimų egzamino laikų.

  Jeigu rezervacija informacinėje sistemoje neužpildoma, t. y. teorijos egzaminą sėkmingai išlaikę asmenys dviejų savaičių laikotarpiu nepasirenka laikyti vairavimo praktikos egzamino, programos algoritmas rezervuotą laiką palaipsniui mažina, suteikdamas galimybę tuo metu registruotis egzaminą kartojantiems būsimiems vairuotojams.

  Atkreiptinas dėmesys, kad prisijungus prie registracijos į egzaminus sistemos gali būti nerodomi potencialūs egzamino priėmimo laikai. Taip nutinka tais atvejais, kai sutampa dvi aplinkybės:

  • pirma, jeigu visi egzamino priėmimo laikai pageidaujamame filiale yra užimti ir,
  • antra, pasirinktas „Regitros“ filialas nėra paskelbęs vėlesnio galimų egzamino laikų grafiko.

   Bandomuoju režimu šiandien veikiančioje atnaujintoje registravimosi į egzaminus sistemoje tokiais atvejais yra suprogramuotas atitinkamas automatinis pranešimas (žr. iliust.).

   Žinotina, kad dieną prieš visi pretendentai į vairuotojus mato visus laisvus laikus, net ir tuos, kurie sistemoje buvo nerodomi, nes buvo rezervuoti turintiems prioritetą laikyti vairavimo praktikos egzaminą pirmą kartą.

   Registracijos į vairavimo praktikos egzaminą informacinė sistema naudotojams rodo laisvą laiką laikyti egzaminą, o ne laisvų egzaminui skirtų automobilių skaičių pasirinktame „Regitros“ filiale.

   Kaip veikia informacinė sistema, jei pirmą kartą vairavimo praktikos egzaminą laikantis asmuo užsiregistravo ir negali atvykti arba neatvyko?

   Pasitaiko atvejų, kad norimą laiką rezervavęs asmuo negali atvykti į vairavimo praktikos egzaminą. Tokiu atveju vėliausiai prieš parą, asmuo turi arba išsiregistruoti iš sistemos, arba gali keisti egzamino laiką ir atvykti kitu patogiu metu.

   Egzamino laiko keitimo atveju informacinė sistema automatiškai veikia pagal tipinius nustatymus dėl prioriteto suteikimo pirmą kartą vairavimo praktikos egzaminą laikantiems asmenims.

   Jeigu negalėjimo atvykti aplinkybės atsiranda vėliau ir asmuo neturi galimybės nei informuoti „Regitros“, nei išsiregistruoti informacinėje sistemoje, to pasekmė – prarastas priskirto prioriteto privalumas rinktis norimą laiką iš specialiai rezervuotų laikų. Tai reiškia, kad informacinė sistema automatiškai priskirs „neatvykimo į egzaminą“ požymį ir susiaurins laisvų egzamino laikų pasirinkimo galimybes, leisdama laiką egzaminui rinktis ne anksčiau kaip po 30 dienų ir tik tą dieną (tai gali būti 31 ar 38, kita X diena), kur yra laukiančių tame filiale egzamino asmenų eilės pabaiga, t. y. paskutinę dieną, kurią laikyti egzaminą yra užsiregistravęs nors vienas asmuo.

   Kadangi akivaizdu, jog prioriteto praradimas, ypač jei tai atsitiko ne dėl žmogaus valios, bet tiesiog dėl nesėkmingo atsitiktinumo, gali sukelti neproporcingas pasekmes, todėl egzaminą laikantiems „Regitros“ klientams yra sudaryta galimybė išvengti apribojimo egzaminui registruotis ne anksčiau kaip po 30 dienų, sumokėjus nustatytą įkainį (egzaminavimo paslaugos įvertis bei transporto priemonės nuomos kaina), kuris yra:

  A kategorijos vairavimo praktikos egzamino atveju, kai naudojamas „Regitros“ motociklas

  16,8 EUR + 25 EUR

  A kategorijos vairavimo praktikos egzamino atveju, kai naudojama sava transporto priemonė

  16,8 EUR

  A1, A2 kategorijų vairavimo praktikos egzamino atvejais

  16,8 EUR + 8,4 EUR

  B kategorijos vairavimo praktikos egzamino atveju

  16,8 EUR + 14,2 EUR

  C, CE kategorijų vairavimo praktikos egzamino atveju

  16,8 EUR + 27,8 EUR

  C1, C1E, CE (kai naudojama sava transporto priemonė – balninis vilkikas ir puspriekabė), D, D1, DE, D1E, T kategorijų vairavimo praktikos egzamino atveju

  16,8 EUR

  Lentelė Nr. 1. Joje pateikti 2017 m. I ketvirtį galiojantys įkainiai

  Kaip veikia informacinė sistema, jei pirmą kartą vairavimo praktikos egzaminą laikantis asmuo užsiregistravo, atvyko, tačiau neišlaikė?

  Šiuo atveju registracijos į vairavimo praktikos egzaminą informacinė sistema veikia taip pat, kaip aukščiau aprašytu atveju.

  Nesėkmingai baigus pirmą kartą laikomą egzaminą, renkantis kitą laiką, sistema automatiškai priskirs „pirmą kartą neišlaikyto egzamino“ požymį, leisdama egzamino kartojimui laiką rinktis ne anksčiau kaip po 7 dienų. Asmeniui bus rodomi tik tie laisvi laikai, kurie yra skirti kartojantiems egzaminą asmenims.

  Kaip veikia informacinė sistema, jei kartojantis vairavimo praktikos egzaminą asmuo užsiregistravo, atvyko, tačiau neišlaikė?

  Nesvarbu kelintą kartą kartojamas vairavimo praktikos egzaminas, tokiu atveju galios paminėta „7 dienų“ pakartotinio egzamino laiko iš nerezervuotų laikų pasirinkimo taisyklė.

  Kaip veikia informacinė sistema, jei kartojantis vairavimo praktikos egzaminą asmuo užsiregistravo, tačiau neatvyko?

  Nesvarbu kelintą kartą kartojamas vairavimo praktikos egzaminas, kiekvieną kartą jeigu prieš parą asmuo neišsiregistravo arba nepasikeitė rezervuoto laiko į kitą laisvą ir jam tinkamą laiką, neatvykimo atveju bus taikoma „30 dienų“ taisyklė. Kaip minėta, ją galima atšaukti sumokėjus nustatytą įkainį suplanuotos viešosios paslaugos sąnaudoms padengti.

  Registravimosi autentiškumas

  Paminėtinas vienas kertinių principų, kurio nuosekliai laikomasi kuriant su vairavimo egzaminais susijusią programinę įrangą ir Kelių transporto priemonių vairuotojų registrą – tai apsisprendimas nepaversti blogo elgesio grėsmės esminiu elementu diegiant virtualių sąveikų su klientais algoritmus.

  Nuostata, kad dauguma į vairavimo egzaminus atvykstančių „Regitros“ klientų, yra sąžiningi ir protingi žmonės, leidžia įmonei pasiūlyti paprastą paslaugą internetu ir taip mažinti klientų aptarnavimo srautus, t. y. gerinti visų klientų aptarnavimo kokybę „Regitros“ padaliniuose.

  Didžioji dalis tų, kurie registruojasi į vairavimo praktikos egzaminą internetu, yra 17–19 metų amžiaus jaunimas. Kuriant programinę įrangą įvertinta aplinkybė, kad dauguma jų nesinaudoja tokiais autentifikavimo įrankiais kaip elektroninė bankininkystė, mobilusis elektroninis parašas ar tikrasis elektroninis parašas (naudojant asmens tapatybės kortelę ar USB laikmeną), tačiau naudojasi internetu, tad pasiūlyta paprasta elektroninė paslauga, leidžianti jungtis prie sistemos be formalaus elektroninio parašo.

  Šiuo metu užsiregistruoti į vairavimo teorijos egzaminą galima įvedus vien vardą, pavardę ir asmens kodą. Į vairavimo praktikos egzaminą ne tik persiregistruoti (paankstinti, pavėlinti datą), bet ir užsiregistruoti galima tik įvedus vardą, pavardę, asmens kodą ir teorijos egzamino prašymo numerį. Šios informacijos atspėti automatiniams robotams nėra galimybių, todėl galima daryti išvadą, kad ją tretiesiems asmenims perduoda patys pretendentai į vairuotojus.

  Su vienu tuo pačiu asmens kodu galima rezervuoti vieną vairavimo teorijos egzamino laiką ir po vieną skirtingos siekiamos kategorijos vairavimo praktikos egzamino laiką tuomet, kai teorijos egzaminas išlaikytas.

  Egzaminą laiko tas asmuo, kurio pateiktais asmens duomenimis registruotasi į egzaminą. Atvykus į „Regitrą“ laikyti egzamino, asmens tapatybė visuomet tikrinama.

  Bandomuoju režimu šiandien veikiančioje atnaujintoje registravimosi į egzaminus sistemoje yra įdiegtas standartinis su robotais kovojantis produktas, sunkinantis automatinę žmogaus veiklos imitaciją reikalavimu identifikuotis.

  Motociklų egzamino laisvas laikas egzaminų centruose

  2017 m. kovo 17 d. dienos duomenis, „Regitros“ egzaminų centruose siūlomas šis A kategorijos egzamino laikas:

  Vilniuje – birželio 6 d.

  Kaune – gegužės 2 d.

  Klaipėdoje – balandžio 6 d.

  Šiauliuose – balandžio 14 d.

  Panevėžyje – balandžio 26 d.

  Marijampolėje – balandžio 18 d.

  Tauragėje – balandžio 5 d.

  Utenoje – gegužės 17 d.

  Telšiuose – balandžio 19 d.

  Alytuje – gegužės 17 d.

  Pažymėtina, kad A kategorijos egzaminai „Regitroje“ pradedami priimti balandžio 1 d.

 • 2017-02-01 Vairuotojų pažymėjimai keičiami visoje Europos Sąjungoje; „Regitros“ paslaugos teikiamos ne tik Lietuvos piliečiams, bet visiems šalies gyventojams

  Tai, ką žmonės vadina „biurokratija“, yra jų teisinis santykis su valstybe ar vietos administracija. Tai reiškia, kad ne tik nuo institucijų darbuotojų, bet ir nuo pačių gyventojų požiūrio į taisykles, kada ir kaip jiems bus suteiktos viešosios paslaugos, jų dalyvavimo diskusijoje, kokios taisyklės turi būti, priklauso, ar reikalų tvarkymas bus paprastesnis, ar sudėtingesnis.

  Vairuotojo pažymėjimo keitimas – yra ta paslauga, kurią Lietuvos Respublikos teritorijoje teikia valstybės įmonė „Regitra“. Svarbu suprasti tai, kad paslaugos teikiamos ne tik valstybės piliečiams, bet visiems šalies gyventojams, kurie yra atvykę į mūsų šalį darbo, studijų ar asmeniniais reikalais.

  Kaip žinia, nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą iki šios dienos mūsų šalies piliečiai vis dažniau naudojasi šalių partnerystės privalumu – laisvu prekių, paslaugų ir asmenų judėjimu. Yra dirbančiųjų tarptautinėse bendrovėse, vadovaujančių dvišaliams ar tarptautiniams projektams, ieškančių darbo aukštesnio pragyvenimo valstybėse ar tiesiog dėl asmeninių ryšių, pomėgių daugiau laiko praleidžiančių užsienyje, nei gimtinėje.

  Taip pat akivaizdu, kad transportas yra globalus. Judėjimas turi didelės įtakos ir šalies vidaus rinkai (ekonomikai), ir piliečių, besinaudojančių laisve keliauti, gyvenimo kokybei. Tai reiškia, kad dalyvavimą viešajame eisme licencijuojančios įmonės leidimas bus naudojamas daugelyje šalių, tad jį išdavusi valstybė turi turėti galimybių reikalui esant susisiekti su transporto priemonės valdytoju ar vairuotoju, todėl jai būtina žinoti jo gyvenamosios vietos adresą.

  Šalys yra susitarę, kad įprastos gyvenamosios vietos turėjimas reiškia, jog asmuo ne mažiau kaip pusmetį per kalendorinius metus praleidžia toje šalyje, o jeigu dėl darbo gyvena dvejose valstybėse po trumpesnį laiką, tai ta šalis, į kurią asmuo nuolat sugrįžta dėl asmeninių ryšių, ir yra įprastinės gyvenamosios vietos valstybė.

  Kodėl žmogui naudinga nurodyti įprastą gyvenamąją vietą?

  Atsižvelgiant į „Regitros“ pareigą administruoti paslaugų suteikimo procesus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje, taip pat į tai, kad su ne Lietuvoje gyvenančiais piliečiais susisiekti sunkiau, vidaus reikalų ministras padarė administracinį palengvinimą – leido pačiam žmogui nuspręsti, kaip jis nurodys atsakingai institucijai, jog turi įprastinę gyvenamąją vietą vairuotojo pažymėjimą išduodančioje valstybėje.

  Taigi iki tol galiojusi gyventojų/ piliečių prievolė deklaruoti gyvenamąją vietą, t. y. tik šiuo vieninteliu būdu patvirtinti įprastinės gyvenamosios vietos turėjimo Lietuvoje arba darbo ar asmeninių ryšių su Lietuva faktą, išplėsta.

  Nuo 2016 m. kovo 2 d. žmonės patys gali pasirinkti sau priimtiniausias priemones (dokumentus) patvirtinti sąsajas su Lietuva, nurodyti „Regitrai“ įprastinę gyvenamąją vietą.

  LR vidaus reikalų ministro priimtas reikalavimas susijęs su tuo, kad emigracijoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai neprarastų galimybės naudotis „Regitros“ administruojamomis viešosiomis paslaugomis ir, prašydami vairuotojo pažymėjimo išdavimo, savo pačių nuožiūra pasirinktų priemonę (dokumentą) patvirtinti darbo ar asmeninius ryšius su Lietuva arba tiesiog būtų deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje ilgiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus.

  Kiekvienas sutiks, kad rūpintis eismo dalyvių saugumu yra valstybės pareiga. Tad suprantama, jog vairuotojo pažymėjimo išdavimo reikalavimai kyla iš šio siekio – užtikrinti visų saugumą keliuose.

  Įprastinės gyvenamosios vietos fiksavimas registre reiškia, kad vairuotojo pažymėjimą išdavusi šalis užtikrina, jog asmuo valstybei bus pasiekiamas, kai to reikės dėl teisinių santykių (pavyzdžiui, pranešti, kad artėja vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos terminas, ar iš sveikatos priežiūros įstaigos gauta informacija, reikšminga teisės vairuoti ribojimui ir pan.).

  Taigi įprastinės gyvenamosios vietos sąlyga yra būtina kontroliuojant tinkamumo vairuoti reikalavimo laikymąsi.

  Šiuo metu galiojančios taisyklės dėl vairuotojo pažymėjimų išdavimo, keitimo, atnaujinimo, sustabdymo ar panaikinimo yra maksimaliai liberalios ir naudingos vairuotojams, nesvarbu, kurioje ES šalyje jie būtų įgiję ar siektų įgyti teisę vairuoti. Tačiau nepamirština, kad su atsivėrusia platesne laisvo judėjimo erdve atsirado ir institucijų bendradarbiavimo privalumai, padedantys kovoti su atvejais, kuomet teisę vairuoti praradę ar jos net neįgiję asmenys siekia apeiti vienos šalies taisykles kitoje šalyje. Tam tarnauja ir tarptautinės bei tarpinstitucinės apsikeitimo elektroniniais duomenimis sutartys.

  Kam daugiau galimybių dėl vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo?

  Tipinės aplinkybės, dėl kurių Lietuvą savo nuolatine gyvenamąja vieta laiko joje mažesnę laiko dalį praleidę kraštiečiai ar iš užsienio į mūsų šalį atvykę asmenys, yra išvardytos „Regitros“ paruoštuose dokumentų šablonuose (prašyme, specialioje deklaracijoje, kt.), kurie pildomi pateikiant dokumentus, tačiau kreipiantis svarbu pateikti atitinkamą priežastį patvirtinantį dokumentą.

  Nurodyti savo ryšį su Lietuva „Regitroje“ iš Jūsų bus reikalaujama, jei:
  • šiuo metu mokotės ar studijuojate užsienyje;
  • mūsų šalyje studijuojate ar lankote mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius;
  • buvote išvykęs atlikti arba dabar atliekate apibrėžtos trukmės profesinę užduotį užsienyje;
  • esate gavęs darbą ar nuo seniau dirbate užsienyje, tačiau nuolat sugrįžtate į Lietuvą dėl asmeninių ryšių;
  • ilgą laiką gyvenote užsienyje, bet dėl asmeninių ir (ar) darbo ryšių priėmėte sprendimą grįžti nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką ir atvykote čia.

  Įrodyti gyvenimo Lietuvoje faktą vairuotojai gali visais įmanomais dokumentais. Sprendimą dėl jų įrodomosios vertės priima klientus aptarnaujantys „Regitros“ darbuotojai.

  Akivaizdu, kad iš esmės įrodinėjamas faktas, kodėl paskutiniu laikotarpiu Lietuvoje praleista mažiau laiko, nei reikalaujama pagal gyvenamosios vietos apibrėžimą.

  Tiems, kas gyvenamąją vietą yra deklaravę ilgiau nei 185 dienas per kalendorinius metus, nieko papildomai įrodinėti nereikia. „Regitra“ šią informaciją gauna automatiškai iš gyventojų registro.

  Įgyta vairavimo teisė galioja visose šalyse

  Jei vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas artėja prie pabaigos, nuolat užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai dėl vairuotojo pažymėjimo keitimo gali kreiptis į toje valstybėje vairuotojo pažymėjimus išduodančią instituciją. Tokiu atveju, vairuotojo pažymėjimo keitimas vyks pagal toje šalyje nustatytą reguliavimą.

  Užsienyje ilgokai gyvenantys mūsų šalies piliečiai neretai turi ne mūsų valstybėje, o užsienio šalyje gautą vairuotojo pažymėjimą. Keisti vairuotojo pažymėjimus jie pageidauja Lietuvoje. Primintina, kad keičiant ne Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės erdvės, bet kitose užsienio šalyse išduotus vairuotojo pažymėjimus, VĮ „Regitra“ vadovaujasi vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis, kuriose reglamentuota tokių dokumentų keitimo tvarka. Joje nustatyta, kad pareiškėjo, turinčio nacionalinį vairuotojo pažymėjimą, išduotą ne ES ar EEE šalyse, vairuotojo pažymėjimas keičiamas į Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikius vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus.

  Egzaminų laikyti nereikalaujama, jei visos keičiamame nacionaliniame vairuotojo pažymėjime nurodytos motorinių transporto priemonių kategorijos buvo įgytos ES ar EEE valstybėje, taip pat, jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas išduotas valstybės, keičiančios Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimus abipusio susitarimo sąlygomis ir kitais tarptautinėse sutartyse ar ES teisės aktuose numatytais atvejais. Šiuo metu be egzaminų keičiami Korėjos Respublikoje (Pietų Korėjoje) ir Šveicarijoje išduoti vairuotojo pažymėjimai.

 • 2017-01-30 Nuo vasario lietuviškas vairuotojo pažymėjimas veiksmingiau kurs bendrą Europos transporto erdvę, naujas siekis – globalus šalies gyventojų judumas

  Standartinis vairuotojo pažymėjimas efektyviau įgyvendina laisvą asmenų judėjimą

  Lietuvoje išduodamas vairuotojo pažymėjimas galioja visoje Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse, jis pripažįstamas ir 1968 m. Vienos konvenciją pripažįstančiose užsienio šalyse, išskyrus Jungtinius Arabų Emyratus, su kuriais Lietuva siekia atskiro susitarimo

  Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą suteikė daugiau judėjimo galimybių. Kad tai įvyktų, šalys narės susitarė ir 2006 m. direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų, kuri visa apimtimi Lietuvoje įsigaliojo 2013 m. sausį, dar kartą patvirtino nuostatą, jog vairuotojo pažymėjimai yra tarpusavyje pripažįstami.

  Tuo pačiu teisės aktu Europos Sąjungos valstybės konstatavo, jog 110 skirtingų vairuotojo pažymėjimų kelia skaidrumo problemų piliečiams, nes klastojami dokumentai, kurie kartais yra kelių dešimčių metų senumo, todėl įsipareigota pereiti prie naujo Europos Sąjungos pavyzdžio pažymėjimo, kurį Lietuva išduoda nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

  „Europa suvienodino vairuotojo pažymėjimą kaip dokumentą, bet ne taisykles, pagal kurias suteikiama teisė vairuoti ir vykdoma jos kontrolė“, – sako valstybės įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

  Pasak S. Šumino, kartu su atsivėrusia platesne laisvo judėjimo erdve atrasti ir bendradarbiavimo privalumai, padedantys kovoti su vadinamuoju „vairuotojo pažymėjimų turizmu“. Terminas taikomas atvejams, kuomet teisę vairuoti praradę ar jos net neįgiję asmenys siekia apeiti vienos šalies taisykles kitoje šalyje. Nereti atvejai, kai siekiama antro (atsarginio) vairuotojo pažymėjimo tuo atveju, jei už pažeidimą teisė vairuoti būtų apribota.

  Vienas „Regitros“ vadovų pasakoja atvejį, kuomet iš vokiečių kolegos buvo gautas paklausimas patikrinti Vokietijoje gyvenančio tautiečio vairuotojo pažymėjimo galiojimo trukmę. Atvejis įstrigo, nes laiške buvo sakinys, jog prašomas patikrinti vairuotojas vairuoja labai nekultūringai. Patikrinus registrą paaiškėjo, jog asmeniui jau prieš trejus metus Lietuvoje buvo atimta teisė vairuoti dėl jo neblaivumo, vairuotojo pažymėjimas policijos sunaikintas, o bandymas 2014 m. išlaikyti vairavimo egzaminą iš naujo baigėsi be rezultato. Šie duomenys buvo perduoti kolegoms į Vokietiją. Akivaizdu, kad gudravęs asmuo turės problemų ir dėl dokumento klastojimo.

  Dėl tokių atvejų, kurie meta dėmę mūsų šaliai, seno tipo laminuotus vairuotojo pažymėjimus turintys asmenys ir raginami juos pasikeisti, nes be apsaugos priemonių apsitrynusį dokumentą lengva padirbti ir tuo naudojasi kelių eismo taisykles nuolat pažeidžiantys asmenys.

  Primintina, kad seno pavyzdžio laminuoti pažymėjimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu baigs galioti po trijų dienų – 2017 m. vasario 3 d. Palyginti su kitomis Baltijos šalimis, Lietuva vairuotojo pažymėjimų keitimui skyrė ilgiausią – 15 metų – laikotarpį.

  Vairuotojo pažymėjimo įrašai – skaitmeniniai kodai

  Vairuotojo pažymėjime užsienio kalbomis rašomas tik pats dokumento pavadinimas. Kiti įrašai yra sunumeruoti, kad atitiktų direktyvos nuostatas ir būtų vienodai suprantami visų kelių eismo priežiūros pareigūnų.

  Antai, direktyvos 13 straipsnio 2 punktas imperatyviai nurodo, kad bet kuri iki 2013 m. sausio 19 d. suteikta teisė vairuoti negali būti atimta arba kitaip apribota. Ir nors kinta tam tikrai kategorijai priskiriamos transporto priemonės, pagal šią nuostatą teisė jas vairuoti neprarandama.

  Taigi iki 2013 m. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, lengvųjų automobilių (B kategorijos) vairuotojo pažymėjimai apėmė trirates, pagal šiandieninį skirstymą į motociklų (A) kategoriją patenkančias transporto priemones. Todėl vairuotojo pažymėjimo keitimo procedūroje tokiems atvejams numatyti specialūs kodai (žymenys „79 (tri)“; „79 (tri cycles)“ arba „79.03“, įrašomi vairuotojo pažymėjimo 12 grafoje „Kita informacija“).

  Pradedančiųjų vairuotojų ugdymo tradicijos skirtingos

  Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas paminėtose šalyse galioja nepaisant, ar jis išduotas dvejų metų galiojimo terminui (pradedantiesiems vairuotojams) ar maksimaliam 10 metų galiojimo terminui.

  Įprasta vairavimo kultūros ugdymo praktika yra tokia, jog kiekviena šalis taiko tam tikrus apribojimus pradedantiesiems vairuotojams, siekdama sumažinti riziką jiems patekti į eismo įvykius.

  „Šalis pasirenka taikyti tokius apribojimus, kurie, manoma, yra efektyviausi ir apsaugantys nepatyrusius vairuotojus bei kitus eismo dalyvius“, – teigia „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas. Pasak jo, todėl prasminga lyginti ne konkretaus vieno apribojimo taikymą pradedantiesiems vairuotojams visose šalyse, tačiau jų visumą nacionalinėse valstybėse taikomų kelių eismo taisyklių kontekste. „Juk jeigu tam tikra priemonė duoda pozityvių rezultatų vienoje šalyje, kitoje šalyje ji gali būti visiškai neefektyvi“, – aiškina S. Šuminas.

  Pasak S. Šumino, pradedantiesiems vairuotojams taikomi apribojimai gali būti labai įvairūs: tai ir greičio ribojimas, ir nulio (0) promilių alkoholio koncentracija kraujyje, taip pat specialios sąlygos prarasti teisę vairuoti už tam tikrus kelių eismo taisyklių pažeidimus arba privalomi tobulinimosi kursai pažeidėjams. Prie tokių apribojimų priskirtina, ir pradedančiųjų vairuotojų transporto priemonių ženklinimas, draudimas vairuoti tamsiu paros metu, draudimas vežti bendraamžius keleivius ir pan.

  Šiuo metu kiekviena šalis sprendžia, kokias priemones taikyti nacionaliniu lygiu.

  Pradedantieji vairuotojai, vykdami atostogų į kitą šalį, su ES šalių kelių eismo taisyklėmis gali susipažinti Europos Komisijos puslapyje Saugus eismas vykstant į užsienį.

  Globalaus vairavimo galimybes padidintų prisijungimas prie Ženevos konvencijos

  „Regitra“ kelerius metus pasisako už Lietuvos prisijungimą prie Ženevos konvencijos. Paskutinį kartą tokiam Susisiekimo ministerijos pasiūlymui Vidaus reikalų ministerija pritarė praėjusių metų lapkričio viduryje. Tiek 1968 m. Vienos, tiek 1949 m. Ženevos konvencijas ratifikavusios šalys pripažįsta ne tik tarptautinius, bet ir nacionalinius Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimus. Šiuo metu Lietuva prisijungusi tik prie Vienos konvencijos, tad planuojant kelionę už Europos Sąjungos ribų, verta pasitikrinti, ar tokia galimybė atitinkamoje šalyje bus. Nuorodos į konvencijas skelbiamos „Regitros“ interneto svetainėje.

  „Patarčiau ne tik pasižiūrėti, ar šalis prisijungusi prie konvencijos, bet papildomai kreiptis į tos šalies atstovybę, nes pasitaiko atvejų, kaip, pavyzdžiui, Jungtinių Arabų Emyratų pavyzdys – formaliai dokumentą patvirtinę, praktiškai tų nuostatų netaiko“, – pataria S. Šuminas.

  Pasak „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojo, dėl Lietuvos vairuotojų teisės vairuoti Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Vidaus reikalų ministerija baigia derinti atskiro memorandumo projektą, šiame projekte ministerijai talkino „Regitros“ specialistai.

  „Regitra“ sutiktų išduoti tarptautinius vairuotojo pažymėjimus

  „Regitra“ kaip vairavimo teisę suteikianti ir šią teisę patvirtinančius dokumentus išduodanti institucija gali teikti kompetentingą pagalbą ir konsultacijas reikiamiems teisinio reguliavimo pakeitimams, kad tinkamai pasirengtų ir vykdytų tarptautinių pažymėjimų išdavimo veiklą.

  Pagrindiniai darbai, kad Lietuvos vairuotojai tokius pažymėjimus jau galėtų gauti –

  • vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamų Vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių papildymas;
  • tarptautinio pažymėjimo blanko parengimas ir suderinimas;
  • viešieji pirkimai dėl jų gamybos

  truktų iki vienerių metų, jei procedūros būtų greitos.

  Tačiau šiuo metu šiuos darbus Vidaus reikalų ministerijai, kaip valstybės įmonės „Regitra“ steigėjai pradėti netikslinga, nes Lietuva yra prisijungusi tik prie 1968 m. konvencijos ir tai neišspręstų bėdų tų vairuotojų, kurie norėtų vairuoti JAV, Japonijoje ir panašiose šalyse, į kurias pastebimas lietuvių vykimas.

 • 2017-01-23 Dėl užsienyje gyvenančių tautiečių vairuotojo pažymėjimų keitimo

  Laisvo asmenų judėjimo teise besinaudojantys mūsų valstybės piliečiai ir kiti šalies gyventojai „Regitroje“ įgydami vairuotojo pažymėjimą ar jį keisdami turi daugiau galimybių nei vien gyvenamosios vietos deklaravimas įrodyti savo nuolatinio gyvenimo Lietuvoje faktą.

  Mažiau nei pusmetį per kalendorinius metus Lietuvoje praleidusiems asmenims lengvinantį vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimą vidaus reikalų ministras priėmė po to, kai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad asmens nuolatinė gyvenamoji vieta gali būti įrodyta ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, ne tik gyventojų registre esančia informacija. 

  Naujovė taikoma mažesnei visų vairavimo teisę turinčių ar ją įgyti siekiančių gyventojų daliai. 

  „Ir toliau daugumai būsimų vairuotojų paprasčiausias būdas nurodyti adresą, kuriuo juos būtų galima pasiekti tais atvejais, kai to reikia dėl teisinių santykių su valstybe, tarkime, eismo įvykio, transporto priemonės vagystės ir panašiai, liks gyvenamosios vietos deklaravimas“, – sako Dalius Prevelis, valstybės įmonės „Regitra“ generalinis direktorius. 

  Pasak „Regitros“ vadovo, gyvenamąją vietą deklaravę nuolatiniai Lietuvos gyventojai jokių pokyčių nepajus. Naujovė skirta tiems, kurie mūsų valstybę savo rezidencijos šalimi pasirinko po ilgesnio užsienyje praleisto laiko. 

  Sprendimas naudingas ir tai poreikį įgyti ar naudotis jau įgyta vairavimo teise turinčių šalies gyventojų daliai, kurie nuolatinę gyvenamąją vietą pusės metų laikotarpiu deklaravo pirmą kartą.  

  Įrodyti gyvenimo Lietuvoje faktą, prašydami išduoti vairuotojo pažymėjimą, tokie vairuotojai galės visais įmanomais dokumentais. Sprendimą dėl jų įrodomosios vertės priims klientus aptarnaujantys „Regitros“ darbuotojai.

  Tipinės aplinkybės, dėl kurių Lietuvą savo nuolatine gyvenamąja vieta laiko joje mažesnę laiko dalį praleidę kraštiečiai ar iš užsienio į mūsų šalį atvykę asmenys, jau bus išvardytos „Regitros“ paruoštuose dokumentų šablonuose (prašyme, specialioje deklaracijoje, kt.), tačiau kreipiantis svarbu pateikti atitinkamą priežastį patvirtinantį dokumentą. 

  Pažymėtina, kad sprendime dėl nuolatinės gyvenamosios vietos įrodinėjimo priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nepakeitė savo aiškinimo, jog įprastinės gyvenamosios vietos sąlygos įvykdymas yra esminis direktyvos, užtikrinančios vairuotojo pažymėjimų tarpusavio pripažinimo principą, elementas. 

  „Priežastis paprasta – kai valstybės narės nėra visiškai suderinusios teisės aktų vairuotojų pažymėjimų išdavimo srityje, ryšys tarp vairuotojo ir valstybės, suteikusios jam specialiąją teisę vairuoti, padeda kovoti su vairuotojų pažymėjimų turizmu“, – aiškina „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas. 

  Pasak S. Šumino, Teisingumo Teismas ne vieną kartą yra konstatavęs ir šiame sprendime, kuris leido įvairesnes gyvenamosios vietos įrodinėjimo priemones, pakartojo, kad gyvenamosios vietos sąlyga yra būtina kontroliuojant tinkamumo vairuoti reikalavimo laikymąsi ir tam tikrais atvejais vien įprastinės gyvenamosios vietos sąlygos nepaisymo gali pakakti norint pateisinti valstybės narės atsisakymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą.

   

  Papildoma informacija, kam aktualus pakeitimas 

  • Lietuviams studentams ir moksleiviams, kurie mokosi užsienyje
  • Užsienio šalių studentams ir moksleiviams, kurie mūsų šalyje studijuoja ar lanko mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius
  • Asmenims, kurie buvo išvykę atlikti arba dabar atlieka apibrėžtos trukmės profesinę užduotį užsienyje
  • Piliečiams, kurie darbą gavo ir dirba užsienyje, bet nuolat sugrįždavo arba sugrįžta į Lietuvą dėl asmeninių ryšių
  • Tiek užsienio, tiek Lietuvos gyventojams, kurie gyveno užsienyje arba buvo išvykę gyventi į užsienį, bet dėl asmeninių ir (ar) darbo ryšių atvyko arba grįžo nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką.

   

  Teisinė informacija 

  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių“ vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

  Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklės (patvirtintos LR vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328). 

  2015 m. birželio 25 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (byla C-664/ 13). 

  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2006/126/ EB „Dėl vairuotojo pažymėjimų“.

 • 2017-01-20 Remiamasi policijos pateiktais duomenimis

  Nuo 2014 m. keičiant pradedančiojo vairuotojo pažymėjimus buvo remiamasi ne tik policijos registro pateikta informacija apie vairuotojo padarytus pažeidimus, bet taip pat ir paties vairuotojo pateikta deklaracija, kurioje jis patvirtindavo, kad neturi galiojančių nuobaudų.

  Vairuotojai 2014 m. pradžioje pateikdavo tokias deklaracijas, nes kurį laiką sąsaja su policijos duomenų baze buvo neaktyvi. Vairuotojo pateikta informacija buvo pasitikima, - juk deklaracijos tekste pateikiamas perspėjimas apie atsakomybę už melagingos informacijos pateikimą.

  Jei pildydami deklaraciją vairuotojai gudravo, galima sakyti, taip apgavo patys save, nes informacija apie vairuotojo padarytus nusižengimus policijos vedamoje elektroninėje pažeidimų apskaitoje yra saugoma.
   
  Policija, kuri savo registre turi informaciją nuo pažeidimo įregistravimo momento, viešai ne kartą yra perspėjusi apie tai, kas laukia tų prasižengusių pradedančiųjų vairuotojų, kurie nesilaikė įstatymo reikalavimų.

  Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas po dvejų metų gali būti pakeistas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei vairuotojas nesukėlė eismo įvykio, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata, taip pat jei nepažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimų:
  • vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, • laikytis lenkimo taisyklių, • vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, • laikytis eismo reguliavimo signalų, • KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, • laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, • vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, • neviršyti nustatyto greičio, • nevairuoti transporto priemonių neblaiviems.

  Padarius pažeidimą, per vienus metus nuo pažeidimo  padarymo dienos privaloma baigti papildomus vairuotojų mokymus - toks reikalavimas nustatytas Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

  Įstatyme nustatytu laiku papildomo mokymo nebaigus, prarandama teisė vairuoti ir pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas į galiojantį 10 metų. Tokiu atveju teisė vairuoti grąžinama tik perlaikius  vairavimo egzaminą, tuomet išduodamas naujas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

  Pradedančiųjų vairuotojų saugaus eismo politikos pagrindą sudaro apribojimai, tarp kurių papildomi mokymai yra viena efektyvesnių priemonių. Apribojimai pradedantiesiems vairuotojams taikomi siekiant sumažinti riziką jiems patekti į eismo įvykius.

   

 • 2017-01-20 Dėl pradedančiojo vairuotojo pažymėjimų keitimo

  Nuo 2014 m. keičiant pradedančiojo vairuotojo pažymėjimus buvo remiamasi ne tik policijos registro pateikta informacija apie vairuotojo padarytus pažeidimus, bet taip pat ir paties vairuotojo pateikta deklaracija, kurioje jis patvirtindavo, kad neturi galiojančių nuobaudų.

  Vairuotojai 2014 m. pradžioje pateikdavo tokias deklaracijas, nes kurį laiką sąsaja su policijos duomenų baze buvo neaktyvi. Vairuotojo pateikta informacija buvo pasitikima, - juk deklaracijos tekste pateikiamas perspėjimas apie atsakomybę už melagingos informacijos pateikimą.

  Jei pildydami deklaraciją vairuotojai gudravo, galima sakyti, taip apgavo patys save, nes informacija apie vairuotojo padarytus nusižengimus policijos vedamoje elektroninėje pažeidimų apskaitoje yra saugoma.

  Policija, kuri savo registre turi informaciją nuo pažeidimo įregistravimo momento, viešai ne kartą yra perspėjusi apie tai, kas laukia tų prasižengusių pradedančiųjų vairuotojų, kurie nesilaikė įstatymo reikalavimų.

  Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas po dvejų metų gali būti pakeistas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei vairuotojas nesukėlė eismo įvykio, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata, taip pat jei nepažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimų:

  • vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems,
  • laikytis lenkimo taisyklių,
  • vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis,
  • laikytis eismo reguliavimo signalų,
  • KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus,
  • laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos,
  • vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus,
  • neviršyti nustatyto greičio,
  • nevairuoti transporto priemonių neblaiviems.

  Padarius pažeidimą, per vienus metus nuo pažeidimo  padarymo dienos privaloma baigti papildomus vairuotojų mokymus - toks reikalavimas nustatytas Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

  Įstatyme nustatytu laiku papildomo mokymo nebaigus, prarandama teisė vairuoti ir pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas į galiojantį 10 metų. Tokiu atveju teisė vairuoti grąžinama tik perlaikius  vairavimo egzaminą, tuomet išduodamas naujas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

  Pradedančiųjų vairuotojų saugaus eismo politikos pagrindą sudaro apribojimai, tarp kurių papildomi mokymai yra viena efektyvesnių priemonių. Apribojimai pradedantiesiems vairuotojams taikomi siekiant sumažinti riziką jiems patekti į eismo įvykius.

 • 2017-01-04 Grąžinamais vairuotojo pažymėjimais rūpinsis „Regitra“

  Įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, nuo 2017 m. sausio 1 d. „Regitra“ iš policijos perėmė už pažeidimus sulaikytų vairuotojo pažymėjimų grąžinimo funkciją. Įmonė grąžins  pažymėjimus tiems vairuotojams, kurie teisę vairuoti prarado po 2017 metų sausio 1-osios. Šiems vairuotojams kreiptis į policiją nebereikės. Plačiau naująją tvarką komentuoja VĮ „Regitra“ Veiklos departamento Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus vadovas Saulius ŠČIUPLYS.  

  Naudodamiesi susijusių registrų informacija, įmonės specialistai vienoje vietoje patikrins, ar pažeidėjai įvykdė jiems nustatytus valstybės reikalavimus ir spręs, ar vairavimo teisės apribojimus galima panaikinti. 

  Policijos pareigūno sulaikytą vairuotojo pažymėjimą bus galima atsiimti vairuotojui patogiame „Regitros“ padalinyje, nepriklausomai nuo to, kurioje šalies vietovėje šis dokumentas buvo sulaikytas. Vairuotojui savo prašyme tereikės pasirinkti jam patogų vairuotojo pažymėjimus išduodantį įmonės padalinį. Šie padaliniai įsikūrę ne tik sostinėje bei didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir daugelyje rajonų centrų.

  Supažindiname, kokiomis sąlygomis teisė vairuoti ir vairuotojo pažymėjimas bus grąžinami.

  Jei už taisyklių pažeidimus teisė vairuoti buvo atimta trumpiau nei metams

  Norėdami ją susigrąžinti vairuotojai pirmiausia vairavimo mokykloje turi baigti papildomą vairuotojų mokymą. Atvykus į „Regitrą“ reikės pateikti galiojantį asmens dokumentą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (jei įmonei ši pažyma nebuvo pateikta anksčiau).

  Jei teisė vairuoti atimta metams ar ilgiau nei metams 

  Pirmiausia reikia kreiptis į vairavimo mokyklą ir baigti papildomą vairuotojų mokymą. Atvykus į „Regitrą“ reikės pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (jei ji nebuvo pateikta anksčiau) ir išlaikyti vairavimo teorijos bei praktikos egzaminus.

  Atkreipiame dėmesį, kad susigrąžinant teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos transporto priemones, reikia išlaikyti vairavimo egzaminus pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos transporto priemonėmis. Pagal sudėtingumą transporto priemonių kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1/D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E/D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE.

  Kai susigrąžinama teisė vairuoti A1, A2 arba A kategorijos transporto priemones, visada reikia laikyti šių kategorijų vairavimo egzaminą.

  Jei teisė vairuoti atimta esant neblaiviam ar apsvaigusiam

  Pasibaigus atėmimo terminui, pirmiausia reikia baigti papildomą vairuotojų mokymą. „Regitroje“ reikės pateikti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą ir savo galiojantį asmens dokumentą. Taip pat pateikiama galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

  „Regitroje“ reikia išlaikyti vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus. Norint susigrąžinti teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos transporto priemones, reikia išlaikyti vairavimo egzaminus pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos transporto priemonėmis.

  Aktualu pradedantiesiems 

  Teisę vairuoti norintis susigrąžinti pradedantysis vairuotojas, vairuotojo pažymėjimo netekęs už Kelių eismo taisyklių  reikalavimų pažeidimus, ir kuris per vienus metus nuo pažeidimo padarymo nebaigė privalomo papildomo vairuotojų mokymo, privalės „Regitroje“ išlaikyti vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus.

  Jei norima susigrąžinti teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos transporto priemones, reikia išlaikyti vairavimo egzaminus pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos transporto priemonėmis.

  „Regitroje“ reikia pateikti galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (jei įmonė jos neturi) ir galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Teisių netekus dėl sveikatos būklės ar elgesio

  Teisė vairuoti grąžinama ir jos netekusiems dėl sveikatos būklės ar elgesio. Jei teisė vairuoti buvo atimta visų turėtų kategorijų transporto priemones, asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, „Regitroje“ reikia pateikti: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti dėl sveikatos būklės ar elgesio ir  vairuotojo pažymėjimą (jei neprarastas).

  Jei teisė vairuoti buvo atimta ne visų turėtų kategorijų transporto priemones, asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad dėl sveikatos būklės ar elgesio asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, „Regitroje“ reikia pateikti: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir vairuotojo pažymėjimą (jei neprarastas).

  Akreipiame dėmesį, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. teisę vairuoti praradusiems vairuotojams pažymėjimai, kaip ir anksčiau, bus grąžinami  policijoje.