LT

Užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimas Lietuvoje

Užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimas

Nuo 2018 m. gegužės 20 d., registruojant iš užsienio įvežtą transporto priemonę, privalomoji techninė apžiūra, kuri atlikta Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje, gali būti pripažįstama ir Lietuvoje.

 • Kokiais atvejais pripažįstama?

  Registruojant iš užsienio įvežtą transporto priemonę, privalomoji techninė apžiūra, kuri atlikta Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje, gali būti pripažinta jei:

   

  • asmuo turi techninės apžiūros pažymą, atitinkančią Direktyvos reikalavimus bei išduotą valstybėje, kurioje buvo registruota transporto priemonė;
  • techninė apžiūra yra galiojanti atsižvelgiant į Lietuvoje nustatytą apžiūros dažnumą;
  • registracijos liudijime arba EEE valstybės Transporto priemonių registre, kuris yra tiesiogiai prieinamas „Regitrai“, NĖRA informacijos apie transporto priemonei išduotą sunaikinimo pažymėjimą ar pažeidimus, dėl kurių dalyvavimas eisme yra draudžiamas.

  Atitikus visus šiuos reikalavimus, registracijos metu „Regitroje“ reikės pateikti paskutinį EEE šalyje išduotą registracijos liudijimą ir techninės apžiūros pažymą*.

  *Kai kuriais atvejais gali būti paprašyta pateikti pažymos vertimą.

 • Reikalavimai techninės apžiūros pažymai

  Kaip ir buvo minėta, pateikiama techninės apžiūros pažyma turi atitikti Direktyvos reikalavimus, kurie numato ne techninės apžiūros pažymos formą, o jos turinį. Kitaip tariant, pažymoje turi būti nurodyti ES suderinti kodai su šiais duomenimis (kiekviena šalis pažymoje gali nurodyti ir daugiau duomenų):

   

  1. transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN arba važiuoklės numeris);
  2. transporto priemonės valstybinis numeris ir registracijos valstybės ženklas;
  3. techninės apžiūros vieta ir data;
  4. ridos skaitiklio (jei yra) rodmenys tuo metu, kai buvo atliekama techninė apžiūra;
  5. transporto priemonės kategorija (jeigu nustatyta);
  6. nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis;
  7. techninės apžiūros rezultatas;
  8. kitos techninės apžiūros data arba šios pažymos galiojimo laikotarpio pabaigos data (jeigu ši informacija nepateikiama kitu būdu);
  9. techninę apžiūrą atlikusios organizacijos arba centro pavadinimas ir už apžiūrą atsakingo kontrolieriaus parašas arba tapatybės duomenys;
  10. kita informacija.

   

  Minėtos Direktyvos reikalavimus atitinkančią Lietuvoje išduodamą Techninės apžiūros rezultatų kortelę rasite ČIA.

  Tvarką dėl užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimo Lietuvoje nustato Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).

  Daugiau informacijos registruojant iš užsienio įsigytą transporto priemonę rasite ČIA.