LT

Dar neturiu paveldėjimo dokumentų

Jei paveldėjote transporto priemonę ir dar neturite paveldėjimo dokumentų, ją savo vardu pirmiausia galite įregistruoti laikinai, t. y. iki 1 metų, kol bus atliktos visos paveldėjimo procedūros. Tuomet per 1 metus turite kreiptis dėl nuolatinės registracijos jau pateikiant paveldėjimo dokumentus.

Įregistruoti transporto priemonę laikinai galite „Regitros“ padalinyje.

Dėl vizito padalinyje užsiregistruokite iš anksto ir būsite aptarnauti Jums patogiu laiku:

Užsiregistruoti

„Regitros“ padalinyje pateikite savo asmens tapatybės kortelę ar pasą.

Jei norite su transporto priemone važiuoti viešajame eisme, pasirūpinkite jos privalomąja technine apžiūra (kai negalioja) bei transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Įregistravus transporto priemonę laikinai, bus išduotas naujas registracijos liudijimas su terminuota registracijos data (1 metams) nuo duomenų apie transporto priemonės savininko mirtį gavimo dienos.

PASTABA. Mirus buvusiam transporto priemonės savininkui, informacija apie tai „Regitrą“ pasiekia automatiškai iš Gyventojų registro. Nuo šių duomenų gavimo dienos yra skaičiuojamas 14 dienų terminas. Jei per šį terminą dėl transporto priemonės registracijos nesikreipė jos paveldėtojas, yra sustabdomas leidimas dalyvauti su ja viešajame eisme.