LT

Ketinu įsigyti transporto priemonę (pirkimo–pardavimo sutartis)