LT

Laikinieji (prekybiniai)

Numerio ženklo paviršius yra baltas, atspindintis šviesą ir su pasikartojančiu saugos ženklu. Kairiajame jo krašte yra mėlyna juosta, o numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys – raudoni. Numerio ženklo mėlynojoje juostoje yra Europos Sąjungos (ES) simbolis ir baltas Lietuvos Respublikos skiriamasis ženklas „LT“.

 

Laikinieji numerio ženklai gali būti išduodami automobiliams, priekaboms ir motociklams, o jų užrašus sudaro:

  • automobiliai ir priekabos ženklinami „P“ raide ir penkiais skaitmenimis, nurodančiais eilės numerį

 1 formatas 520x110 mm

2 formatas 300x150 mm

 

  • motociklai ženklinami „P“ raide ir keturiais skaitmenimis, nurodančiais eilės numerį

3 formatas 250x150 mm

Nuo 2018-04-03 šio tipo numerio ženklai išduodami neterminuotai. Nuo numerio ženklų išdavimo datos ūkio subjektams suteikiama teisė 2 metus „Regitra“ informacinėje sistemoje žymėti transporto priemonių dalyvavimą viešajame eisme. Jei po 2 metų ūkio subjektas toliau planuoja vykdyti veiklą, jam reikės sumokėti nustatytą mokestį už galimybę naudotis informacine sistema.

Ūkio subjektai laikinaisiais numerio ženklais gali paženklinti tik savo valdomas transporto priemones, kuriomis gali dalyvauti viešajame eisme tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Už Lietuvos Respublikos sienų ribos šie numerio ženklai negalioja, o jų naudojimas yra neteisėtas.

Laikinieji numerio ženklai pradėti išduoti nuo 2004-09-20.