LT

Istoriniams automobiliams

Numerio ženklo paviršius yra baltas atspindintis šviesą ir su pasikartojančiu saugos ženklu. Kairiajame jo krašte yra mėlyna juosta, o numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys – juodi. Numerio ženklo mėlynojoje juostoje yra Europos Sąjungos (ES) simbolis ir baltas Lietuvos Respublikos skiriamasis ženklas „LT“. Pirmojo formato valstybiniuose numeriuose tarp mėlynos juostos bei raidžių atvaizduojamas Lietuvos Respublikos herbas – Vytis. Antrojo, trečiojo, ketvirtojo bei penktojo formato valstybiniuose numeriuose, Lietuvos Respublikos herbas – Vytis atvaizduojamas virš mėlynojoje juostoje esančio Europos Sąjungos (ES) simbolio ir balto Lietuvos Respublikos skiriamojo ženklo „LT“. 

Istoriniai numerio ženklai gali būti išduodami automobiliams ir motociklams, o jų užrašus sudaro:

  • automobiliai ženklinami „H“ raide ir penkiais skaitmenimis, nurodančiais eilės numerį;
  • motociklai ženklinami „H“ raide ir keturiais skaitmenimis, nurodančiais eilės numerį.

Svarbu pastebėti, jog aukščiau aprašytas istorinių numerio ženklų standartas yra patvirtintas nuo 2018-04-03.

Pabrėžtina, kad anksčiau išduotų rudos spalvos numerio ženklų keisti nereikia.

 

Istorinio numerio ženklo pavyzdžiai:

  • automobilių:

1 formatas 520x110 mm

2 formatas 300x150 mm

 

  • motociklų:

3 formatas 250x150 mm

5 formatas 185x210 mm

 

  • mopedų:

4 formatas 145x120 mm

Istorinėms transporto priemonėms skirti registracijos numerio ženklai pradėti išduoti nuo 2014-07-01.