LT

Elektromobiliams

Numerio ženklo paviršius yra baltas, atspindintis šviesą ir su pasikartojančiu saugos ženklu. Kairiajame jo krašte yra mėlyna juosta, o numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys – juodi. Numerio ženklo mėlynojoje juostoje yra Europos Sąjungos (ES) simbolis ir baltas Lietuvos Respublikos skiriamasis ženklas „LT“. Pirmojo formato valstybiniuose numeriuose tarp mėlynos juostos bei raidžių atvaizduojamas Lietuvos Respublikos herbas – Vytis. Antrojo formato valstybiniuose numeriuose, Lietuvos Respublikos herbas – Vytis atvaizduojamas virš mėlynojoje juostoje esančio Europos Sąjungos (ES) simbolio ir balto Lietuvos Respublikos skiriamojo ženklo „LT“.

Elektromobilių registracijos numerį sudaro dvi raidės („E“ ir bet kokia raidė abėcėlės didėjimo tvarka)  ir keturi skaitmenys, nurodantys eilės numerį.

Nuo 2016-07-01 iki 2018-04-03 šie numerio ženklai buvo išduodami tik elektros varikliu varomoms transporto priemonėms, kurių kilmės dokumentuose buvo nurodytas galios šaltinis – tik elektros energija, o nuo 2018-04-03  transporto priemonėms, kuriose sumontuota jėgos pavara, turinti bent vieną ne išorinį elektros energijos keitiklį su elektrine įkraunamąja energijos kaupimo sistema, kurią galima įkrauti iš išorės, ir duomenys apie šią transporto priemonių įrangą yra nurodyti kilmės, patvirtinimo dokumentuose.

Šio tipo numerio ženklai yra išduodami pareiškėjų pageidavimu.

Baigus išduoti nuo 2016-07-01 pradėtą raidžių derinį su „EV“ raidėmis, bus numatoma gaminti raidžių derinus nuo EA, EB ir t.t. (abėcėlės tvarka).

 

Elektromobilio numerio ženklo pavyzdžiai:

1 formatas 520x110 mm

2 formatas 300x150 mm

Elektromobilių numerio ženklai pradėti išduoti nuo 2016-07-01.