Informacija telefonu8 700 55151
LT

Diplomatiniai (užsienio valstybių atstovybių ir tarptautinių organizacijų)

Numerio ženklo paviršius yra žalias atspindintis šviesą ir su pasikartojančiu saugos ženklu. Numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys – balti.

Šio tipo numerio ženklų užrašus sudaro šeši skaitmenys (automobiliams), iš kurių pirmieji du skaitmenys žymi atstovybės kodą, kurį suteikia URM Protokolo departamentas pagal atstovybės akreditacijos Lietuvos Respublikoje eiliškumą:

 • 01 - Švedijos Karalystės ambasada;
 • 02 - Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada;
 • 03 - Prancūzijos Respublikos ambasada;
 • 04 - Latvijos Respublikos ambasada;
 • 05 - Danijos Karalystės ambasada;
 • 06 - Kanados ambasados biuras;
 • 07 - Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada;
 • 08 - Italijos Respublikos ambasada;
 • 09 - Norvegijos Karalystės ambasada;
 • 10 - Suomijos Respublikos ambasada;
 • 11 - Šventojo Sosto nunciatūra;
 • 12 - Turkijos Respublikos ambasada;
 • 13 - Čekijos Respublikos ambasada;
 • 14 - Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada;
 • 15 - Kinijos Liaudies Respublikos ambasada;
 • 16 - Lenkijos Respublikos ambasada;
 • 18 - Estijos Respublikos ambasada;
 • 19 - Rusijos Federacijos ambasada;
 • 20 - Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Klaipėdoje;
 • 21 - Rumunijos ambasada;
 • 22 - Ukrainos ambasada;
 • 23 - Baltarusijos Respublikos ambasada;
 • 24 - Kazachstano Respublikos ambasada;
 • 25 - Sakartvelo ambasada;
 • 26 - Japonijos ambasada;
 • 28 - Belgijos Karalystės ambasados Flandrijos investicijų ir prekybos skyrius Vilniuje;
 • 29 - Nyderlandų Karalystės ambasada;
 • 30 - Vengrijos ambasada;
 • 31 - Ispanijos Karalystės ambasada;
 • 32 - Suverenaus Maltos Ordino ambasada;
 • 33 - Graikijos Respublikos ambasada;
 • 34 - Airijos ambasada;
 • 36 - Moldovos Respublikos ambasada;
 • 37 - Azerbaidžano Respublikos ambasada;
 • 39 - Armėnijos Respublikos ambasada;
 • 40 - Kroatijos Respublikos ambasada;
 • 41 - Izraelio Valstybės ambasada.

 

Tarptautinių organizacijų atstovybėms suteikti tokie kodai:

 • 80 - Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje;
 • 81 - Pasaulio banko atstovybė;
 • 82 - Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovybė;
 • 83 - Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje;
 • 85 - Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras;
 • 86 - Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje;
 • 88 - Europos lyčių lygybės institutas;
 • 89 - NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras;
 • 90 - NATO pajėgų integravimo vienetas Lietuvoje;
 • 91 - Regioninis Europos investicijų banko grupės biuras.

 

Trečias skaitmuo žymi transporto priemonės kategoriją (asmens, kuriam priklauso transporto priemonė, statusą):

 • 1 - atstovybės vadovo reprezentacinė transporto priemonė;
 • 2 - atstovybės transporto priemonė;
 • 3 - atstovybės nario ar jo šeimos narių, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais, asmeninė transporto priemonė;
 • 4 - atstovybės administracinio ir techninio personalo nario ar jo šeimos narių asmeninė transporto priemonė.

Paskutinieji trys skaitmenys žymi numerio ženklų išdavimo eilės numerį. Šio tipo numerio ženklai išduodami nuo 2004-10-11.

 

Diplomatinio numerio ženklo pavyzdžiai:

 

 • automobilių:

1 formatas 520x110 mm

2 formatas 300x150 mm

 

 • priekabų:

1 formatas 520x110 mm

2 formatas 300x150 mm

 

 • motociklų:

3 formatas 250x150 mm

 

5 formatas 182x210 mm


 

 • mopedų:

4 formatas 145x120 mm