LT

Diplomatiniai (užsienio valstybių atstovybių ir tarptautinių organizacijų)

Numerio ženklo paviršius yra žalias atspindintis šviesą ir su pasikartojančiu saugos ženklu. Numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys – balti.

Šio tipo numerio ženklų užrašus sudaro šeši skaitmenys (automobiliams) bei penki skaitmenys (priekaboms ir motociklams), iš kurių pirmieji du skaitmenys žymi atstovybės kodą, kurį suteikia URM Protokolo departamentas pagal atstovybės akreditacijos Lietuvos Respublikoje eiliškumą

 • 01 - Švedijos Karalystės ambasada;
 • 02 - Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada;
 • 03 - Prancūzijos Respublikos ambasada;
 • 04 - Latvijos Respublikos ambasada;
 • 05 - Danijos Karalystės ambasada;
 • 06 - Kanados ambasados biuras;
 • 07 - Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada;
 • 08 - Italijos Respublikos ambasada;
 • 09 - Norvegijos Karalystės ambasada;
 • 10 - Suomijos Respublikos ambasada;
 • 11 - Šventojo Sosto nunciatūra;
 • 12 - Turkijos Respublikos ambasada;
 • 13 - Čekijos Respublikos ambasada;
 • 14 - Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada;
 • 15 - Kinijos Liaudies Respublikos ambasada;
 • 16 - Lenkijos Respublikos ambasada;
 • 18 - Estijos Respublikos ambasada;
 • 19 - Rusijos Federacijos ambasada;
 • 20 - Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Klaipėdoje;
 • 21 - Rumunijos ambasada;
 • 22 - Ukrainos ambasada;
 • 23 - Baltarusijos Respublikos ambasada;
 • 24 - Kazachstano Respublikos ambasada;
 • 25 - Sakartvelo ambasada;
 • 26 - Japonijos ambasada;
 • 28 - Belgijos Karalystės ambasados Flandrijos investicijų ir prekybos skyrius Vilniuje;
 • 29 - Nyderlandų Karalystės ambasada;
 • 30 - Vengrijos ambasada;
 • 31 - Ispanijos Karalystės ambasada;
 • 32 - Suverenaus Maltos Ordino ambasada;
 • 33 - Graikijos Respublikos ambasada;
 • 34 - Airijos ambasada;
 • 36 - Moldovos Respublikos ambasada;
 • 37 - Azerbaidžano Respublikos ambasada;
 • 39 - Armėnijos Respublikos ambasada;
 • 40 - Kroatijos Respublikos ambasada;
 • 41 - Izraelio Valstybės ambasada;
 • 42 - Nigerijos Federacinės Respublikos ambasada;
 • 43 - Indijos Respublikos ambasada;
 • 60 - Taivaniečių atstovybė Lietuvoje.

 

Tarptautinių organizacijų atstovybėms suteikti tokie kodai:

 • 80 - Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje;
 • 81 - Pasaulio banko atstovybė;
 • 82 - Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovybė;
 • 83 - Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje;
 • 85 - Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras;
 • 86 - Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje;
 • 88 - Europos lyčių lygybės institutas;
 • 89 - NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras;
 • 90 - NATO pajėgų integravimo vienetas Lietuvoje;
 • 91 - Regioninis Europos investicijų banko grupės biuras.

 

Trečias skaitmuo žymi transporto priemonės kategoriją (asmens, kuriam priklauso transporto priemonė, statusą):

 • 1 - atstovybės vadovo reprezentacinė transporto priemonė;
 • 2 - atstovybės transporto priemonė;
 • 3 - atstovybės nario ar jo šeimos narių, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais, asmeninė transporto priemonė;
 • 4 - atstovybės administracinio ir techninio personalo nario ar jo šeimos narių asmeninė transporto priemonė.

Paskutinieji trys skaitmenys žymi numerio ženklų išdavimo eilės numerį. Šio tipo numerio ženklai išduodami nuo 2004-10-11.

 

Diplomatinio numerio ženklo pavyzdžiai:

 • automobilių:

1 formatas 520x110 mm

2 formatas 300x150 mm

 

 • priekabų:

1 formatas 520x110 mm

2 formatas 300x150 mm

 

 • motociklų:

1 formatas 520x110 mm

3 formatas 250x150 mm

5 formatas 182x210 mm

 

 • mopedų:

4 formatas 145x120 mm