LT

Jei reikalingas vertėjas

Jei per teorijos egzaminą Jums reikalingas vertėjas:

 • juo turite pasirūpinti patys;
 • apie vertėjo reikalingumą egzamino metu būtinai praneškite iš anksto, t. y. registruojantis į egzaminą.

 

Užsiregistruoti į egzaminą galite:

 • telefonu +370 700 55151;
 • „Regitros“ padalinyje;
 • internetu (tik tuo atveju, jei egzamine dalyvaus gestų kalbos vertėjas):

Užsiregistruoti

 

Kaip vyksta egzaminas dalyvaujant vertėjui:

 • prieš egzaminą patikrinama informacija apie vertėją (asmens tapatybė, sąžiningumo deklaracija, ar vertėjas nėra įtrauktas į nepatikimų vertėjų sąrašą);
 • patalpoje gali būti tik „Regitros“ darbuotojas, egzaminuojamasis ir vertėjas (išskyrus atvejus, kai verčiama į gestų kalbą);
 • egzaminas gali būti verčiamas tik iš lietuvių kalbos;
 • teorijos egzamino metu vertėjas sėdi arba stovi nurodytoje vietoje už egzaminuojamojo taip, kad egzaminuojamasis nematytų vertėjo veido (išskyrus atvejus, kai verčiama į gestų kalbą);
 • teorijos egzamino metu daromas papildomas garso įrašas;
 • teorijos egzamino trukmė gali būti 15 minučių ilgesnė.

 

Su išsamia vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine tvarka galite susipažinti ČIA.