LT

Egzamino tvarka, temos ir vertinimas

 • Teorijos egzamino tvarka

  1. Egzaminuojamasis, atvykęs į egzaminą, turi:

   

  • Pateikti darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Atsisėsti į jam skirtą atskirą vietą. Egzaminuojamojo vardas ir pavardė rodomi kompiuterio monitoriaus ekrane. Jei egzaminuojamasis atsisėdo į ne jam skirtą vietą, persėsti į jam skirtą vietą gali tik apie tai įspėjęs darbuotoją.
  • Egzamino metu su savimi neturėti bei ant stalo ir (arba) kėdės nelaikyti asmeninių daiktų (apyrankių, laikrodžių, fotoaparatų, mobiliojo ryšio bei kitų informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonių), nedėvėti striukės, kepurės ar kito galvos apdangalo. „Regitros“ filialo vairuotojų egzaminavimo vyresniojo specialisto arba darbuotojo leidimu egzaminuojamajam gali būti leidžiama dėvėti galvos apdangalą egzamino metu dėl estetinių, medicininių ar religinių priežasčių.
  • Egzamino metu nesinaudoti literatūra, akiniais (jei jie nėra skirti tik regėjimo korekcijai), fotoaparatais, mobiliojo ryšio bei kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo, įrašymo priemonėmis (išskyrus dėl medicininių priežasčių, pvz., klausos aparatai), netrukdyti ir nesikalbėti su kitais asmenimis, o darbuotojui paprašius, parodyti, ar neturi egzamino metu draudžiamų naudoti informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonių.

   

  2. Egzaminuojamasis, baigęs laikyti egzaminą, turi teisę:

   

  • Egzaminų klasėje susipažinti su egzamino testo įvertinimu, kuris parodomas kompiuterio monitoriaus ekrane.
  • Gauti informaciją apie egzamino rezultatą „Regitros“ Vairuotojų portale.
  • „Regitros“ vairuotojų egzaminavimo centre, kuriame laikė egzaminą, gauti pažymą apie išlaikytą ar neišlaikytą teorijos egzaminą (toliau – pažyma). Pažymą egzaminuojamajam gali įteikti darbuotojas, kai egzaminą baigia laikyti visi grupės, kurioje egzaminuojamasis laikė egzaminą, egzaminuojamieji, arba kitas „Regitros“ įgaliotas darbuotojas, kai egzaminuojamasis išeina iš egzaminų klasės.

   

  3. Jei egzaminuojamasis nesilaiko pirmajame punkte nustatytų reikalavimų:

   

  • Nepradėjus spręsti testo – darbuotojas jam neleidžia pradėti spręsti testo.
  • Sprendžiant testą – darbuotojas egzaminą nutraukia ir įvertina neigiamai.
  • Baigus spręsti testą – darbuotojas egzaminą įvertina neigiamai.
  • Pakartotinai registruotis laikyti teorijos egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po vienerių metų.

   

  Plačiau su teorijos egzamino tvarka galite susipažinti ČIA.

 • Teorijos egzamino vertinimas

  1. Teorijos egzaminas susideda iš 30 bendrųjų klausimų. Kai kurioms kategorijų grupėms prisideda papildomi (specifiniai) klausimai:

   

  • A kategorijų grupei – 5 papildomi klausimai;
  • C ir D (T) kategorijų grupėms  – po 10 papildomų klausimų.

   

  2. Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakoma į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų. Testui spręsti skiriama tiek minučių, kiek teste yra klausimų.

  Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

   

  3. Teorijos egzamino metu yra vertinama, ar egzaminuojamasis:

   

  • sugeba atsiminti, atpažinti reikalavimą ar sąvoką, kai pateikiamos užuominos, perfrazuotas apibūdinimas;
  • sugeba pritaikyti Kelių eismo taisykles konkrečiose eismo situacijose;
  • suvokia situaciją kelyje – sugeba atskirti veiksnius, kurie gali turėti įtakos saugiam eismui;
  • supranta savo ir (arba) kitų eismo dalyvių interesus bei elgesio kelyje pasekmes – sugeba pagal eismo dalyvių veiksmus spręsti apie tai, kiek eismo dalyvių elgesys yra saugus ir kokios gali būti tokio elgesio pasekmės.

   

  4. Kai vertinamas situacijos kelyje suvokimas, šis vertinimas apima ir taisyklių taikymo bei reikalavimų turinio žinojimą.

   

  5. Kai vertinamas savo ir (arba) kitų eismo dalyvių interesų bei elgesio kelyje pasekmių supratimas, šis vertinimas apima ir situacijos kelyje suvokimą.

   

  Plačiau su teorijos egzamino vertinimu galite susipažinti ČIA.

 • Bendrosios temos
  Tema Vertinama, ar egzaminuojamasis žino ir supranta:
  1. Rizikos, susijusios su motorinės transporto priemonės vairavimu, suvokimas

  1. kokie veiksniai daro įtaką žmogaus elgesiui vairuojant motorinę transporto priemonę;
  2. kokią riziką vairuotojui ir kitiems eismo dalyviams turi transporto priemonės savybės bei būklė ir kaip vairuotojas gali atitinkamai pakoreguoti savo elgesį;
  3. kokie veiksniai svarbūs vairuojant, ypač kitų eismo dalyvių atžvilgiu;
  4. kokia rizika kyla dėl kitų eismo dalyvių buvimo ar elgesio ir kaip vairuotojas turi atitinkamai pakoreguoti savo elgesį;
  5. kokia rizika kyla dėl kelio, matomumo ir oro sąlygų ir kaip vairuotojas turi atitinkamai pakoreguoti savo elgesį;
  6. pavojus įvairiose situacijose ir gali nuspręsti, ką reikia daryti.

  2. Elgesio taisyklės, važiuojant viešuoju keliu

  1. eismo dalyvių vietą kelyje;
  2. kaip reikia elgtis persirikiuojant ir lenkiant;
  3. kaip pasirinkti greitį;
  4. kaip sustoti ir stovėti;
  5. kaip naudoti šviesos prietaisus.

  3. Važiavimo pirmenybė ir praleidimas

  1. kaip reikia elgtis važiuojant sankryžose;
  2. kaip reikia elgtis važiuojant posūkiuose;
  3. kaip reikia elgtis važiuojant pro neįgaliuosius, įlipančius ir išlipančius keleivius ir pėsčiuosius.

  4. Ypatingi keliai ir kelių ruožai, eismo dalyviai ir manevrai

  1. kaip reikia elgtis važiuojant automagistralėse, greitkeliuose, gyvenamosiose zonose ar kieme;
  2. kaip reikia elgtis artėjant specialiosioms transporto priemonėms ar važiuojant pro jas;
  3. kaip reikia elgtis su kitais eismo dalyviais, atliekant specialius manevrus.

  5. Saugus transporto priemonės vairavimas ir reagavimas į kritines situacijas

  1. kada ir kaip naudoti saugos įrangą;
  2. kokia rizika kyla įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei;
  3. kokių priemonių reikia imtis įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei.

  6. Kelių ženklinimas, kelio ženklai, šviesoforai ir reguliuotojų nurodymai

  1. eismo reguliavimo priemonių ypatybes ir prasmę;
  2. kelio ženklų reikšmę ir kaip elgtis pataria, liepia ar draudžia kiekvienas kelio ženklas;
  3. kaip reikia elgtis vykdant šviesoforų ir reguliuotojų nurodymus;
  4. kaip reikia elgtis vykdant kelių ženklinimo reikalavimus.

  7. Atsakingas dalyvavimas eisme ir vairavimas atsižvelgiant į aplinką

  1. svarbiausius aplinkosaugos aspektus, naudojant motorinę transporto priemonę;
  2. kaip naudotis transporto priemone atsižvelgiant į aplinką.

  8. Bendrieji kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, reikalavimai

  1. bendrąsias teisės aktų nuostatas, susijusias su motorinių transporto priemonių vairavimu;
  2. dokumentai, susiję su automobilio naudojimu.

  9. Žinios apie transporto priemonę

  1. reikalavimus, kuriuos turi atitikti motorinė transporto priemonė;
  2. kurie transporto priemonės techniniai aspektai yra svarbūs vairuotojui, norint saugiai ja naudotis.

 • Specifinės temos apie AM, A1, A2 ir A kategorijas
  Tema Vertinama, ar egzaminuojamasis žino ir supranta:
  1. Saugos priemonės

  kada ir kaip naudoti motociklininko saugos priemones.

  2. Pavojai, susiję su kitais eismo dalyviais

  kokie veiksniai svarbūs kitų eismo dalyvių atžvilgiu, važiuojant grupėmis ir pro spūstyje stovinčias arba lėtai judančias transporto priemones.

  3. Su transporto priemonės savybėmis ir būkle susijusi rizika

  1. kokią įtaką turi padangų slėgis motociklo pusiausvyrai ir stabdymui;
  2. kaip tinkamai naudoti priekinio ir galinio ratų stabdžius;
  3. kaip patikrinti padangas, stabdžius, pavarą, šviesos prietaisus, veidrodžius, alyvą ir kitus dalykus (akumuliatorių, pakabą, aušinimo sistemą, valdiklius).

 • Specifinės temos apie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijas
  Tema Vertinama, ar egzaminuojamasis žino ir supranta:
  1. Saugus transporto priemonės vairavimas ir reagavimas į kritines situacijas

  1. kada ir kaip naudoti saugos įrangą;
  2. kokia rizika kyla įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei;
  3. kokių priemonių reikia imtis įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei;
  4. kokie reikalavimai taikomi transporto priemonės įrangai, techninei priežiūrai ir apžiūrai.

  2. Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, reikalavimai

  1. teisės aktų nuostatas, kurios yra svarbios vairuojant krovininį ir keleivinį transportą;
  2. vairuotojo atsakomybę už krovinių ir keleivių pervežimą.

  3. Žinios apie transporto priemonę

  1. motorinės transporto priemonės konstrukciją, veikimą ir priežiūrą;
  2. motorinės transporto priemonės įrangą ir reikalavimus jos naudojimui;
  3. reikalavimus, kuriuos turi atitikti motorinė transporto priemonė;
  4. kurie transporto priemonės techniniai aspektai yra svarbūs vairuotojui, norint saugiai ja naudotis.