Informacija telefonu8 700 55151
LT

Svarbi informacija prieš egzaminus

Vairavimo egzaminas

 • Kas gali laikyti vairavimo egzaminus?

  Vairavimo egzaminus galite laikyti, jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje*. Tai galite įrodyti dviem būdais:

   

  1. Jūsų gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Lietuvoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais. Šiuos duomenis gausime automatiškai iš Gyventojų registro.

  Deklaruoti savo gyvenamąją vietą itin paprasta. Tai galite padaryti internetu ČIA.

   

  2. Jei Jūsų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Lietuvoje arba ji buvo deklaruota mažiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus, tuomet savo nuolatinę gyvenamąją vietą galite pagrįsti Jūsų pasirinktais dokumentais, įrodančiais Jūsų asmeninius ar darbo ryšius Lietuvoje.

  Galimi ryšiai su Lietuva

  Patvirtinantys dokumentai

  pradėjote dirbti Lietuvoje

  darbo sutartis; individualios veiklos pažyma; verslo liudijimas; išrašas iš Užimtumo tarnybos ar kt.

  esate studentas ar moksleivis iš Lietuvos ir šiuo metu mokotės užsienyje

  dokumentas iš mokymo įstaigos išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas**

  esate užsienio šalių studentas ar moksleivis ir mūsų šalyje studijuojate ar lankote mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius

  dokumentas iš mokymo įstaigos

  buvote išvykęs atlikti arba dabar atliekate apibrėžtos trukmės profesinę užduotį užsienyje arba praktiką

  pažymėjimas iš įmonės apie komandiruotę; praktikos sutartis su įmone ar kt. išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti**

  darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose valstybėse bei pakaitomis jose gyvenate, tačiau nuolat sugrįžtate į Lietuvą dėl asmeninių ryšių:

  • Lietuvoje gyvena vyras/žmona ir/arba nepilnamečiai vaikai;
  • artimųjų ligos atveju (globa, slauga ar kt.)
  • kt.

  pažyma apie šeimos sudėtį ir šeimos narių deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą iš Registrų centro (daugiau informacijos ČIA); pažyma iš gydymo įstaigos apie artimųjų globą ar slaugą; kt.

  *Nuolatinė gyvenamoji vieta – pareiškėjo gyvenamoji vieta, kurioje jis paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba, jeigu jis darbo ryšių neturi, tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja pareiškėją su vieta, kurioje jis gyvena; pareiškėjo, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, pakaitomis gyvena, gyvenamoji vieta laikoma jo asmeninių ryšių vieta tik tada, jei pareiškėjas čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai pareiškėjas užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį); mokyklos ar universiteto lankymas nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

  PASTABA. Asmenys, kurie Lietuvos Respublikoje atstovauja užsienio valstybes ar tarptautines organizacijas, bei jų šeimos nariai, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais, nėra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

  **Kai kuriose užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti legalizuoti. Daugiau informacijos ir valstybių sąrašą, kurių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti, rasite ČIA.

 • Registracija į vairavimo egzaminus

  Užsiregistruoti į vairavimo egzaminus galite šiais būdais:

   

  1. Internetu


  Užsiregistruoti internetu galite dviem būdais:

  • nurodžius tik savo asmens duomenis;
  • jungiantis per elektroninius valdžios vartus.

  „Regitra“ rekomenduoja rinktis pastarąjį būdą, kadangi taip galėsite atlikti daugiau veiksmų, pavyzdžiui, neribotą skaičių kartų pasikeisti egzamino datą ir laiką.

   

  Rekomenduojame registruotis per el. valdžios vartus, nes Jūs galėsite: Registruojantis į egzaminus nurodžius asmens duomenis, Jūs galėsite atlikti tik šiuos veiksmus:
  • registruotis į teorijos ir praktikos egzaminus;
  • atšaukti registraciją į egzaminus;
  • pakeisti egzaminų datą ir laiką;
  • peržiūrėti grafikus;
  • peržiūrėti laikytų egzaminų informaciją.
  • registruotis į teorijos ir praktikos egzaminus;
  • atšaukti registraciją į egzaminus.


  PASTABA. Registruojantis į  egzaminus nurodant asmens duomenis, svarbu įsiminti savo unikalų prašymo numerį. Jis būtinas norint užsiregistruoti į praktikos egzaminą arba atšaukti egzaminus. Svarbu pastebėti, jog prašymo numeris pakartotinai nerodomas. Pamiršus, jis suteikiamas „Regitros“ padalinyje arba matomas prisijungus prie registravimo sistemos per el. valdžios vartus.

  Užsiregistruoti

   

  2. Telefonu +370 700 55151

  Registruojantis telefonu, bus prašoma pateikti savo asmens kodą, vardą ir pavardę. Registruojantis į praktikos egzaminą, papildomai bus prašoma nurodyti prašymo numerį. Prašymo numerio reikės ir atšaukiant registraciją.

   

  3. „Regitros“ padalinyje

  Registruojantis į egzaminus „Regitros“ padalinyje, Jums reikės pateikti savo asmens dokumentą.

   

  Išsiregistravimas iš egzamino

  Išsiregistruoti iš vairavimo egzamino galite visais aukščiau įvardytas būdais, tačiau atkreipiame dėmesį, kad išsiregistravus iš teorijos ar praktikos egzamino, laisvų vietų pasirinkimas internetu vėl bus rodomas praėjus 24 val. po registracijos atšaukimo. Taigi, pasikeitus asmeniniams planams, rekomenduojama egzamino datą tiesiog perkelti į kitą patogų laiką. Tai galima padaryti jungiantis per elektroninius valdžios vartus.

 • Kokius dokumentus turėti?

  Atvykę į teorijos egzaminą turėkite šiuos dokumentus:

   

  • asmens tapatybės dokumentą;
  • pirmosios pagalbos pažymėjimą;
  • vairuotojo medicininę pažymą.

  PASTABOS:

  1. medicinos įstaigos teikia tik elektronines medicinines pažymas, kurias „Regitra“ gauna automatiškai;
  2. priimamos tik tos popierinės pažymos, kurios buvo išduotos iki 2020 m. lapkričio 11 d.

   

  Atvykę į praktikos egzaminą:

   

  • asmens tapatybės dokumentą.

   

  PASTABA. Prieš atvykstant į egzaminus, Jūsų vairavimo mokykla turi perduoti duomenis „Regitrai“ apie pabaigtus mokymus. Išimtis rasite Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo III skyriuje bei Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 7 punkte.

 • Jei reikalingas vertėjas

  Jei per teorijos ar praktikos egzaminą Jums reikalingas vertėjas:

   

  • juo turite pasirūpinti patys;
  • apie vertėjo reikalingumą egzamino metu būtinai praneškite iš anksto, t. y. registruojantis į egzaminą.

   

  Užsiregistruoti į egzaminą galite:

   

  • telefonu +370 700 55151;
  • „Regitros“ padalinyje;
  • internetu (tik tuo atveju, jei egzamine dalyvaus gestų kalbos vertėjas):

  Užsiregistruoti

   

  Kaip vyksta egzaminas dalyvaujant vertėjui:

   

  • prieš egzaminą patikrinama informacija apie vertėją (asmens tapatybė, sąžiningumo deklaracija, ar vertėjas nėra įtrauktas į nepatikimų vertėjų sąrašą);
  • patalpoje gali būti tik „Regitros“ darbuotojas, egzaminuojamasis ir vertėjas (išskyrus atvejus, kai verčiama į gestų kalbą);
  • egzaminas gali būti verčiamas tik iš lietuvių kalbos;
  • teorijos egzamino metu vertėjas sėdi arba stovi nurodytoje vietoje už egzaminuojamojo taip, kad egzaminuojamasis nematytų vertėjo veido (išskyrus atvejus, kai verčiama į gestų kalbą);
  • teorijos egzamino metu daromas papildomas garso įrašas;
  • teorijos egzamino trukmė gali būti 15 minučių ilgesnė.

   

  Su išsamia vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine tvarka galite susipažinti ČIA.