LT

Teorijos egzamino temos ir vertinimas

Teorijos egzaminas susideda iš 30 bendrųjų klausimų. Kai kurioms kategorijų grupėms prisideda papildomi (specifiniai) klausimai:

 • A kategorijų grupei 5 papildomi klausimai;
 • C ir D (T) kategorijų grupėms  po 10 papildomų klausimų.

Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakoma į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų. Testui spręsti skiriama tiek minučių, kiek teste yra klausimų.

 • Teorijos egzamino vertinimas

  1. Teorijos egzamino metu yra vertinama, ar egzaminuojamasis:

  • sugeba atsiminti, atpažinti reikalavimą ar sąvoką, kai pateikiamos užuominos, perfrazuotas apibūdinimas;
  • sugeba pritaikyti Kelių eismo taisykles konkrečiose eismo situacijose;
  • suvokia situaciją kelyje – sugeba atskirti veiksnius, kurie gali turėti įtakos saugiam eismui;
  • supranta savo ir (arba) kitų eismo dalyvių interesus bei elgesio kelyje pasekmes – sugeba pagal eismo dalyvių veiksmus spręsti apie tai, kiek eismo dalyvių elgesys yra saugus ir kokios gali būti tokio elgesio pasekmės.

  2. Kai vertinamas situacijos kelyje suvokimas, šis vertinimas apima ir taisyklių taikymo bei reikalavimų turinio žinojimą.

  3. Kai vertinamas savo ir (arba) kitų eismo dalyvių interesų bei elgesio kelyje pasekmių supratimas, šis vertinimas apima ir situacijos kelyje suvokimą.

   

  Plačiau su teorijos egzamino vertinimu galite susipažinti ČIA.

 • Bendrosios temos
  Tema Vertinama, ar egzaminuojamasis žino ir supranta:
  1. Rizikos, susijusios su motorinės transporto priemonės vairavimu, suvokimas

  1. kokie veiksniai daro įtaką žmogaus elgesiui vairuojant motorinę transporto priemonę;
  2. kokią riziką vairuotojui ir kitiems eismo dalyviams turi transporto priemonės savybės bei būklė ir kaip vairuotojas gali atitinkamai pakoreguoti savo elgesį;
  3. kokie veiksniai svarbūs vairuojant, ypač kitų eismo dalyvių atžvilgiu;
  4. kokia rizika kyla dėl kitų eismo dalyvių buvimo ar elgesio ir kaip vairuotojas turi atitinkamai pakoreguoti savo elgesį;
  5. kokia rizika kyla dėl kelio, matomumo ir oro sąlygų ir kaip vairuotojas turi atitinkamai pakoreguoti savo elgesį;
  6. pavojus įvairiose situacijose ir gali nuspręsti, ką reikia daryti.

  2. Elgesio taisyklės, važiuojant viešuoju keliu

  1. eismo dalyvių vietą kelyje;
  2. kaip reikia elgtis persirikiuojant ir lenkiant;
  3. kaip pasirinkti greitį;
  4. kaip sustoti ir stovėti;
  5. kaip naudoti šviesos prietaisus.

  3. Važiavimo pirmenybė ir praleidimas

  1. kaip reikia elgtis važiuojant sankryžose;
  2. kaip reikia elgtis važiuojant posūkiuose;
  3. kaip reikia elgtis važiuojant pro neįgaliuosius, įlipančius ir išlipančius keleivius ir pėsčiuosius.

  4. Ypatingi keliai ir kelių ruožai, eismo dalyviai ir manevrai

  1. kaip reikia elgtis važiuojant automagistralėse, greitkeliuose, gyvenamosiose zonose ar kieme;
  2. kaip reikia elgtis artėjant specialiosioms transporto priemonėms ar važiuojant pro jas;
  3. kaip reikia elgtis su kitais eismo dalyviais, atliekant specialius manevrus.

  5. Saugus transporto priemonės vairavimas ir reagavimas į kritines situacijas

  1. kada ir kaip naudoti saugos įrangą;
  2. kokia rizika kyla įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei;
  3. kokių priemonių reikia imtis įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei.

  6. Kelių ženklinimas, kelio ženklai, šviesoforai ir reguliuotojų nurodymai

  1. eismo reguliavimo priemonių ypatybes ir prasmę;
  2. kelio ženklų reikšmę ir kaip elgtis pataria, liepia ar draudžia kiekvienas kelio ženklas;
  3. kaip reikia elgtis vykdant šviesoforų ir reguliuotojų nurodymus;
  4. kaip reikia elgtis vykdant kelių ženklinimo reikalavimus.

  7. Atsakingas dalyvavimas eisme ir vairavimas atsižvelgiant į aplinką

  1. svarbiausius aplinkosaugos aspektus, naudojant motorinę transporto priemonę;
  2. kaip naudotis transporto priemone atsižvelgiant į aplinką.

  8. Bendrieji kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, reikalavimai

  1. bendrąsias teisės aktų nuostatas, susijusias su motorinių transporto priemonių vairavimu;
  2. dokumentai, susiję su automobilio naudojimu.

  9. Žinios apie transporto priemonę

  1. reikalavimus, kuriuos turi atitikti motorinė transporto priemonė;
  2. kurie transporto priemonės techniniai aspektai yra svarbūs vairuotojui, norint saugiai ja naudotis.

 • Specifinės temos apie AM, A1, A2 ir A kategorijas
  Tema Vertinama, ar egzaminuojamasis žino ir supranta:
  1. Saugos priemonės

  kada ir kaip naudoti motociklininko saugos priemones.

  2. Pavojai, susiję su kitais eismo dalyviais

  kokie veiksniai svarbūs kitų eismo dalyvių atžvilgiu, važiuojant grupėmis ir pro spūstyje stovinčias arba lėtai judančias transporto priemones.

  3. Su transporto priemonės savybėmis ir būkle susijusi rizika

  1. kokią įtaką turi padangų slėgis motociklo pusiausvyrai ir stabdymui;
  2. kaip tinkamai naudoti priekinio ir galinio ratų stabdžius;
  3. kaip patikrinti padangas, stabdžius, pavarą, šviesos prietaisus, veidrodžius, alyvą ir kitus dalykus (akumuliatorių, pakabą, aušinimo sistemą, valdiklius).

 • Specifinės temos apie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijas
  Tema Vertinama, ar egzaminuojamasis žino ir supranta:
  1. Saugus transporto priemonės vairavimas ir reagavimas į kritines situacijas

  1. kada ir kaip naudoti saugos įrangą;
  2. kokia rizika kyla įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei;
  3. kokių priemonių reikia imtis įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei;
  4. kokie reikalavimai taikomi transporto priemonės įrangai, techninei priežiūrai ir apžiūrai.

  2. Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, reikalavimai

  1. teisės aktų nuostatas, kurios yra svarbios vairuojant krovininį ir keleivinį transportą;
  2. vairuotojo atsakomybę už krovinių ir keleivių pervežimą.

  3. Žinios apie transporto priemonę

  1. motorinės transporto priemonės konstrukciją, veikimą ir priežiūrą;
  2. motorinės transporto priemonės įrangą ir reikalavimus jos naudojimui;
  3. reikalavimus, kuriuos turi atitikti motorinė transporto priemonė;
  4. kurie transporto priemonės techniniai aspektai yra svarbūs vairuotojui, norint saugiai ja naudotis.