LT

Specialieji važiavimo manevrai

Praktikos egzamino metu tikrinama, kaip egzaminuojamasis geba atlikti tam tikrus specialiuosius važiavimo manevrus. Jie atliekami tam pritaikytoje aikštelėje ir/ arba kelyje.

 • A1, A2, A kategorija

  Egzamino metu atliekami šie specialieji važiavimo manevrai:

   

  • motociklo valdymas su išjungtu varikliu (reikia pastatyti ant stovėjimo kojelių, atremti šonine atrama, stumti, apsukti);
  • važiavimas motociklu siaura juosta (vėže, lenta);
  • važiavimas aštuoniuke;
  • važiavimas gyvatėle;
  • kliūties apvažiavimas važiuojant kelyje ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
  • įsibėgėjimas (30–40 km/h greičiu) ir tikslus sustojimas nurodytoje vietoje (prieš „Stop“ liniją);
  • mažo spindulio posūkis į kairę arba į dešinę;
  • stabdymas važiuojant kelyje ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu ir avarinis stabdymas egzaminuotojui nurodžius.

   

  Manevrai atliekami tiek kelyje, tiek tam specialiai skirtoje aikštelėje.

 • B1, B kategorija

  Egzamino metu atliekami šie specialieji važiavimo manevrai:

   

  • įsibėgėjimas (30–40 km/h greičiu) ir tikslus sustojimas nurodytoje vietoje (prieš „Stop“ liniją);
  • apsisukimas riboto pločio juostoje, naudojant atbulinę eigą;
  • transporto priemonės pastatymas į laikino stovėjimo vietą priekiu ar galu lygiagrečiai, statmenai arba įstrižai važiuojamosios dalies krašto, paliekant reikiamą tarpą tarp stovinčių transporto priemonių, ir išvažiavimas iš jos;
  • sustojimas ir pajudėjimas iš vietos įkalnėje;
  • važiavimas atbulomis su posūkiu į dešinę arba į kairę neišvažiuojant iš eismo juostos ribų.

   

  Visi manevrai atliekami kelyje, išskyrus, kai egzaminas laikomas su priekaba.

 • C1, C, D1, D kategorija

  Egzamino metu atliekami šie specialieji važiavimo manevrai:

   

  • pastatymas šonu prie pakylos (tik D1, D kategorijoms);
  • privažiavimas atbulomis prie rampos;
  • tikslus sustojimas nurodytoje vietoje (prieš „Stop“ liniją);
  • važiavimas pirmyn ir atbulomis su posūkiu į dešinę arba į kairę neišvažiuojant iš eismo juostos ribų.

   

  Manevrai atliekami tiek kelyje, tiek tam specialiai skirtoje aikštelėje.

 • BE, C1E, CE, D1E, DE kategorija

   Egzamino metu atliekami šie specialieji važiavimo manevrai:

   

  • važiavimas atbulomis neišvažiuojant iš eismo juostos;
  • privažiavimas atbulomis prie rampos;
  • priekabos prikabinimas ir atkabinimas arba atkabinimas ir prikabinimas.

   

  Visi manevrai atliekami tam specialiai skirtoje aikštelėje.