LT

Pažymėjime nurodomi kodai

 

VAIRUOTOJAS (MEDICININĖS PRIEŽASTYS)

 

01. Regos korekcija ir (arba) apsauga.

01.01. Akiniai.

01.02. Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai).

01.05. Akies raištis.

01.06. Akiniai arba kontaktiniai lęšiai.

01.07. Speciali optinė pagalbinė priemonė.

02. Klausos ir susikalbėjimo pagalbinė priemonė.

03. Galūnių protezai arba korekcijos įtaisai.

03.01. Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas.

03.02. Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas.

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS PRITAIKYMAS

 

10. Modifikuota pavarų dėžė.

10.02. Automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas.

10.04. Pritaikytas pavarų dėžės valdymo įtaisas.

15. Modifikuota sankaba.

15.01. Pritaikytas sankabos pedalas.

15.02. Ranka valdoma sankaba.

15.03. Automatinė sankaba.

15.04. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti sankabos pedalo.

20. Modifikuotos stabdymo sistemos.

20.01. Pritaikytas stabdžių pedalas.

20.03. Stabdžių pedalas, tinkamas naudoti kaire koja.

20.04. Slankusis stabdžių pedalas.

20.05. Pasviręs stabdžių pedalas.

20.06. Ranka valdomas stabdys.

20.07. Stabdžių valdymas didžiausia … N (*) jėga (pavyzdžiui: „20.07(300N)“).

20.09. Pritaikytas stovėjimo stabdys.

20.12. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti stabdžio pedalo.

20.13. Kojos keliu valdomas stabdys.

20.14. Stabdžių sistema veikia padedama išorinės jėgos.

25. Modifikuota akceleratoriaus sistema.

25.01. Pritaikytas akceleratoriaus pedalas.

25.03. Pasviręs akceleratoriaus pedalas.

25.04. Ranka valdomas akceleratorius.

25.05. Kojos keliu valdomas akceleratorius.

25.06. Akceleratoriaus sistema veikia padedama išorinės jėgos.

25.08. Akceleratoriaus pedalas kairėje.

25.09. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti akceleratoriaus pedalo.

31. Pedalo pritaikymai ir pedalo apsaugos priemonės.

31.01. Papildomas paralelinių pedalų rinkinys.

31.02. Tame pačiame (arba beveik tame pačiame) aukštyje esantys pedalai.

31.03. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti akceleratoriaus ir stabdžio pedalų, kai šie pedalai valdomi ne koja.

31.04. Pakeltos grindys.

32. Kombinuotos darbinio stabdžio ir akceleratoriaus sistemos.

32.01. Akceleratorius ir darbinis stabdys kaip kombinuota sistema, valdoma viena ranka.

32.02. Akceleratorius ir darbinis stabdys kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga.

33. Kombinuotos darbinio stabdžio, akceleratoriaus ir vairo mechanizmo sistemos.

33.01. Akceleratorius, darbinis stabdys ir vairo mechanizmas kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga viena ranka.

33.02. Akceleratorius, darbinis stabdys ir vairo mechanizmas kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga dviem rankomis.

35. Modifikuotas valdymo mechanizmų (šviesų jungiklių, priekinio stiklo valytuvų arba priekinio stiklo apliejiklio, garsinio signalo, posūkių rodiklių ir pan.) išdėstymas.

35.02. Valdymo įtaisai, valdomi nepaleidžiant vairavimo įtaiso.

35.03. Valdymo įtaisai, valdomi kaire ranka, nepaleidžiant vairavimo įtaiso.

35.04. Valdymo įtaisai, valdomi dešine ranka, nepaleidžiant vairavimo įtaiso.

35.05. Valdymo įtaisai, valdomi nepaleidžiant vairavimo įtaiso bei akceleratoriaus ir stabdymo mechanizmo valdymo įtaisų.

40. Modifikuotas vairo mechanizmas.

40.01. Vairavimas didžiausia … N (*) jėga (pavyzdžiui, „40.01(140N)“).

40.05. Pritaikytas vairas (didesnis ir (arba) storesnis vairas, sumažinto skersmens ir pan.).

40.06. Pritaikyta vairo padėtis.

40.09. Koja valdomas vairas.

40.11. Pagalbinė priemonė prie vairo.

40.14. Viena plaštaka ir (arba) ranka valdoma alternatyvi pritaikyta vairavimo sistema.

40.15. Dviem plaštakomis ir (arba) rankomis valdoma alternatyvi pritaikyta vairavimo sistema.

42. Modifikuoti galinio ir (arba) šoninio vaizdo matymo įtaisai.

42.01. Pritaikytas galinio vaizdo matymo įtaisas.

42.03. Papildomas vidinis įtaisas, leidžiantis matyti šoninį vaizdą.

42.05. Įtaisas, leidžiantis matyti „akląją zoną“.

43. Vairuotojo sėdėjimo padėtis.

43.01. Vairuotojo sėdynės aukštis pritaikytas standartiniam matymui ir yra standartiniu atstumu nuo vairo ir pedalų.

43.02. Vairuotojo sėdynė pritaikyta prie kūno formos.

43.03. Vairuotojo sėdynė su šonine atrama, užtikrinančia gerą stabilumą.

43.04. Vairuotojo sėdynė su porankiu.

43.06. Saugos diržų pritaikymas.

43.07. Saugos diržas su atrama, kad būtų užtikrintas geras stabilumas.

44. Motociklų modifikacijos (būtina nurodyti subkodą):

44.01. Vienas valdomas stabdys.

44.02. Pritaikytas priekinio rato stabdys.

44.03. Pritaikytas galinio rato stabdys.

44.04. Pritaikytas akceleratorius.

44.08. Sėdynės aukštis, leidžiantis vairuotojui sėdimoje padėtyje vienu metu nuleisti abi kojas ant žemės ir išlaikyti motociklo pusiausvyrą prieš pat sustojant ir sustojus.

44.09. Didžiausia priekinio rato stabdžio valdymo jėga … N (*) (pavyzdžiui, „44.09(140N)“).

44.10. Didžiausia galinio rato stabdžio valdymo jėga … N (*) (pavyzdžiui, „44.10(240N)“).

44.11. Pritaikytas pakojis.

44.12. Pritaikyta rankena.

45. Tik motociklas su priekaba.

46. Tik triračiai.

47. Tik daugiau kaip du ratus turinčios transporto priemonės, kurių vairuotojas, pradėdamas važiuoti, prieš pat sustodamas ir sustojęs, neturi išlaikyti pusiausvyros.

50. Tik konkretaus transporto priemonės arba važiuoklės numerio transporto priemonė (transporto priemonės identifikavimo numeris, TPIN).

Kartu su kodais 01–44 naudojamos raidės, reiškiančios:

a – kairė

b – dešinė

c – plaštaka

d – pėda

e – vidurys

f – ranka

g – nykštys

 

NAUDOJIMO RIBOJIMAS

 

61. Tik kelionės dienos metu (pavyzdžiui: viena valanda po saulėtekio ir viena valanda iki saulėlydžio).

62. Tik kelionės … km spinduliu nuo vairuotojo pažymėjimo savininko gyvenamosios vietos arba tik mieste (rajone).

63. Važiavimas be keleivių.

64. Tik kelionės ne didesniu kaip … km/h greičiu.

65. Vairuoti leidžiama tik kai kartu važiuoja bent lygiavertės kategorijos vairuotojo pažymėjimo turėtojas.

66. Be priekabos.

67. Draudžiama važiuoti greitkeliais (automagistralėmis).

68. Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio.

69. Leidžiama vairuoti tik transporto priemones, kuriose yra antialkoholinis variklio užraktas pagal EN 50436. Nurodyti galiojimo pabaigos datą neprivaloma (pavyzdžiui, „69“ arba „69(01.01.2016)“).

 

ADMINISTRACINIAI REIKALAI

 

70. Pažymėjimo Nr.__, išduoto__, pakaitas (trečiosios šalies atveju Europos Sąjungos / Jungtinių Tautų skiriamasis ženklas, pavyzdžiui, „70.0123456789.NL“).

71. Pažymėjimo Nr. __ dublikatas (trečiosios šalies atveju Europos Sąjungos / Jungtinių Tautų skiriamasis ženklas, pavyzdžiui, „71.987654321.HR“).

73. Tik B kategorijos keturračių motociklų (B1) tipo transporto priemonės.

78. Tik transporto priemonės su automatine pavarų dėže.

79. (…) Tik transporto priemonės, atitinkančios skliausteliuose nurodytas specifikacijas, taikant Direktyvos 2006/126/EB 13 straipsnį.

79.01. Tik dviratės transporto priemonės su šonine priekaba arba be jos.

79.02. Tik triračių arba lengvųjų keturračių tipo AM kategorijos transporto priemonės.

79.03. Tik triračiai.

79.04. Tik triračiai su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg.

79.05. A1 kategorijos motociklai, kurių galios ir masės santykis viršija 0,1 kW/kg.

79.06. BE kategorijos transporto priemonės, kurių priekabos leidžiama maksimali masė viršija 3 500 kg.

80. Tik triračio tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, kurie yra jaunesni kaip 24 metų.

81. Tik dviračio motociklo tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, kurie yra jaunesni kaip 21 metų.

95. Vairuotojas, turintis PKP, atitinkantį Direktyvoje 2003/59/EB nurodytą profesinės kompetencijos įsipareigojimą iki … (pavyzdžiui, „95(01.01.12)“).

96. B kategorijos transporto priemonės su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė viršija 750 kg; leidžiama maksimali tokio junginio masė viršija 3 500 kg, tačiau neviršija 4 250 kg.

97. Neleidžiama vairuoti C1 kategorijos transporto priemonės, kuriai taikomas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 (**).

100. Leidžiama vairuoti A1 kategorijos transporto priemones Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

Paaiškinimai:

(*) Tai jėga, kuria vairuotojas pajėgus valdyti sistemą.

(**) 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).