Informacija telefonu8 700 55151
LT

Praktikos egzaminas

Praktikos egzaminas

 • Kokia egzamino trukmė?

  Egzamino trukmė 60 - 90 min.

  Į šį laiką įskaičiuojamas:

  • kandidato į vairuotojus sutikimas;
  • su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas;
  • susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui;
  • specialieji vairavimo manevrai;
  • vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min.,
  • priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos);
  • egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.
 • Ar galiu laikyti su savo transporto priemone?

  B kategorijos transporto priemones, reikalingas praktikos egzaminui (išskyrus sujungtas su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, o junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė nei 4 250 kg), skiria VĮ „Regitra“.

  Kitų kategorijų transporto priemonių bei egzaminuojamųjų fizinei negaliai pritaikytų transporto priemonių (kai dėl fizinės negalios leidžiama vairuoti tik tokias transporto priemones) pateikimu praktikos egzaminui rūpinasi egzaminuojamasis.

 • Neišlaikiau. Kada vėl galėsiu laikyti?

  Neišlaikius praktikos egzamino, pakartotinai laikyti egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po septynių kalendorinių dienų nuo egzamino laikymo dienos.

 • Kokie yra specialieji A1, A2, A kategorijų važiavimo manevrai?

  A1, A2 ir A kategorijos specialiuosius manevrus, kurie atliekami praktikos egzamino metu aikštelėje, rasite ČIA.

   

  Atkreipiame dėmesį: motociklininkai egzaminą laiko ne tik užsidėję šalmą, bet ir pasirūpinę alkūnių, kelių ir pečių apsaugomis, pirštinėmis bei batais. Be tinkamų apsaugų egzamino laikyti negalėsite. Apie tai plačiau ČIA.

 • Kas gali egzaminą stebėti automobilio viduje? Ar atliekamas egzamino įrašas?

  Praktikos egzaminą gali stebėti egzaminuojamąjį mokęs vairavimo instruktorius, jei tam neprieštarauja egzaminuojamasis. Praktikos egzamino metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

 • Kiek galioja egzamino rezultatas?

  Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. laikyto praktikos egzamino teigiamas rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

  Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. laikyto praktikos egzamino teigiamas rezultatas galiojimo termino neturi.

 • Kokiais kriterijais remiamasi vertinant egzaminą?

  Remiamasi VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu  „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“ patvirtintais kriterijais ir metodais.

   

 • Išlaikiau egzaminą transporto priemone su automatine pavarų dėže, kaip galėčiau perlaikyti su mechanine pavarų dėže?

  VĮ „Regitra“ Jums reikės perlaikyti praktinį egzaminą su mechanine pavarų dėže. Laikyti teorijos egzamino ar kreiptis į vairavimo mokyklą dėl papildomų kursų nereikia.

 • Ar bus reikalingas klevo lapas, gavus B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, jei turiu AM kategorijos 2 metų stažą?

  Taip, klevo lapas bus reikalingas. Pradedantysis vairuotojas  asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B1, B kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

 • Ar galiu mokytis vairuoti B kategorijos transporto priemones su šeimos nariu?

  Taip, išlaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitra“, Jūs galite papildomai mokytis vairuoti su šeimos nariu. Daugiau informacijos ČIA.

 • Baigiau B kategorijos kursus vairavimo mokykloje automobiliu su mechanine pavarų dėže. Ar galiu egzaminus laikyti su automatine pavarų dėže?

  Taip, galite. Išlaikius egzaminus su automatine pavarų dėže, vairuotojo pažymėjime bus įrašytas papildomas apribojimo kodas – teisė vairuoti transporto priemones tik su automatine pavarų dėže.

 • Kokiu laikotarpiu vyksta A kategorijos praktikos egzaminai?

  A kategorijos transporto priemonių egzaminai vyksta nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 9 d.

 • Kaip galiu pateikti apeliaciją dėl egzamino įvertinimo?

  Per 3 darbo dienas nuo egzamino galite pateikti VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui apeliaciją dėl egzamino įvertinimo. Apeliacijoje nurodykite savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, datą, apeliacijos motyvus ir reikalavimus. Pasistenkite savo motyvus ir reikalavimus išdėstyti kuo aiškiau, nes nuo to priklausys Apeliacijos komisijos priimtas sprendimas. Apeliacija turi būti pasirašyta. Ją galite pateikti asmeniškai VĮ „Regitra“ padalinyje, pasirašyti elektroniniu parašu ir išsiųsti el. paštu regitra@regitra.lt arba išsiųsti adresu: Valstybės įmonei „Regitra“, Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius.


  Apeliacijos komisija gali priimti vieną iš šių sprendimų:
  1. anuliuoti egzamino rezultatą ir leisti pakartotinai nemokamai laikyti egzaminą arba grąžinti už egzaminą sumokėtą įmoką;
  2. palikti galioti egzamino rezultatą.

 • Ar galiu peržiūrėti praktinio egzamino vaizdo įrašą?

  Egzaminuojamajam, pateikus prašymą raštu, leidžiama asmeniškai peržiūrėti laikyto praktikos egzamino duomenų įrašą su Įmonės padalinio atstovu suderintu laiku, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino. Įrašo kopija egzaminuojamajam neteikiama.