LT

Darbuotojai

Pasirinkite padalinį arba įveskite darbuotojo vardo ar pavardės fragmentą
Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyrius
Edmundas Bogavičius Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas tl.artiger@suicivagob.sadnumde
Jonas Piliponis Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas tl.artiger@sinopilip.sanoj
Denis Selčinskis Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas tl.artiger@siksnicles.sined