LT

Darbuotojai

Pasirinkite padalinį arba įveskite darbuotojo vardo ar pavardės fragmentą
Administravimo departamentas
Gabija Kregždytė Direktorius +370 266 0435
Administravimo departamento Personalo ir darbuotojų saugos skyrius
Darius Sadaunykas L. e. p. vadovas +370 5 219 0174
Administravimo departamento Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
Zigmantas Staskevičius L. e. p. vadovas +370 5 266 0436
Administravimo departamento Teisės skyrius
Vytautas Žekonis Vadovas +370 5 266 0441
Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyrius
Rasa Biržinienė Vadovė +370 5 264 6466
Administravimo departamento Turto valdymo skyrius
Darius Zabukas L. e. p. vadovas +370 5 266 0430