LT

Klientų aptarnavimo apklausa

 •  
  Kita (įrašykite savo nuomonę)
 •  
 •  
  Kita
 •   Įvertinkite skalėje nuo 10 iki 0, kur 10–9 – labai patenkintas (-a), 0 – labai nepatenkintas (-a)
 •   Įvertinkite skalėje nuo 5 iki 1, kur 5 – labai lengva, 1 – labai sunku
 •  
  Kita (įrašykite komentarą)
 •  
  Kita (įrašykite komentarą)
 •   10 - tikimybė labai didelė, 0 - tokios tikimybės visiškai nėra
 •   Įrašykite komentarą
 •   Įrašykite matomus simbolius