LT

Valstybės įmonė „Regitra“ (įmonės kodas 110078991, Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius) skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą.

VĮ „Regitra“ išnuomoja šį turtą – Tauragės filialo pastato, esančio Tauragėje, Melioratorių g. 12, dalį, kurios bendrasis plotas 6,9 m2. Turtas išnuomojamas transporto priemonių draudimo paslaugoms teikti.

VĮ „Regitra“ Tauragės filialo pastato dalies, esančios Tauragėje, Melioratorių g. 12, viešojo nuomos konkurso sąlygos.