LT

Valstybės įmonė „Regitra“ (įm. kodas 110078991)

Adresas: Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius.
IŠNUOMOJA VĮ „Regitra“ Kauno filialo automobilių registracijos pastato patikros posto patalpos dalį (2,0 m² ploto), Raudondvario pl. 234, Kaune. Patalpos dalies nuomos sąlygos yra nurodytos konkurso dokumentuose.
NUOMOJAMO TURTO PASKIRTIS: valstybinio numerio ženklų tvirtinimo paslaugoms teikti.
Pirkimo būdas: Viešas konkursas.
Sutarties terminas: Sutartis sudaroma penkeriems metams, numatant galimybę sutarties terminą pratęsti dar penkeriems metams.
Pasiūlymų vertinimo kriterijai: pasiūlyta didžiausia patalpų nuomos kaina už 1 m² Eurais su PVM per mėnesį. Pradinis nuompinigių dydis už 1 m² - 30,00 Eurų su PVM.
Konkurso dokumentų gavimo sąlygos: per 3 darbo dienas pateikus prašymą adresu: Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius arba elektroniniu paštu: .
Pasiūlymai pateikiami: iki 2017 m. kovo 10 d. 10 val. adresu: Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius,
VĮ „Regitra“, 205 kab.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2017 m. kovo 10 d.  10 val. 10 min.