LT

Karjera įmonėje

 • Finansų skyriaus vadovas (-ė) (Vilniuje)

  Valstybės įmonė „Regitra“ skelbia konkursą šioms pareigoms užimti

   

  VALSTYBĖS ĮMONĖ  REGITRA“

  BUVEINĖS ADRESAS: LIEPKALNIO G. 97, VILNIUS.

  ĮMONĖS KODAS: 110078991.

  PVM MOKĖTOJO KODAS: LT100789917.

   

  PAREIGYBĖS PAVADINIMAS – Valstybės įmonės „Regitra“ Finansų skyriaus vadovas (-ė).

  PAREIGYBĖS PASKIRTIS – Finansų skyriaus vadovo (-ės) pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti,  paskirstyti ir tvarkyti įmonės Finansų skyriaus veiklą.

  VEIKLOS SRITIS – Įmonės finansų valdymo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas, finansinių ir veiklos rodiklių analizė ir išvadų teikimas, investicinių projektų ir veiklos procesų ekonominė analizė,  finansinių srautų valdymas ir planavimas, apskaitos organizavimas,  vykdymo kontrolė, ataskaitų įmonės vadovybei ir valdybai teikimas.

  Dokumentų pateikimo terminas iki 2017 m. rugsėjo 6 d. (įskaitytinai).

  Daugiau informacijos rasite čia.

 • Šiaulių filialo jaunesnysis (-oji) specialistas (-ė)

  Valstybės įmonė „Regitra“ skelbia atranką šioms pareigoms užimti

   

  Šiaulių filialo jaunesniojo (-osios) specialisto (-ės) (transporto priemonių registravimo srityje),  darbo vieta Vilniaus g. 8, LT-76266 Šiauliai

   

  Veiklos pobūdis: klientų, pageidaujančių gauti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos paslaugas aptarnavimas, transporto priemonių registracijos operacijų vykdymas, kompiuterinis duomenų apie transporto priemones apdorojimas.

   

  Reikalavimai kvalifikacijai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
  2. būti susipažinęs (-usi) ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įmonės veiklą ir transporto priemonių registracijos tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
  3. turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti konfliktines situacijas;
  4. išmanyti etikos pagrindus ir klientų aptarnavimo principus;
  5. gebėti greitai įsisavinti informaciją ir išskirti esminius dalykus;
  6. turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus.

   

  Daugiau informacijos rasite čia.

 • Šiaulių filialo registratorius (-ė)-kasininkas (-ė)

  Valstybės įmonė „Regitra“ skelbia atranką šioms pareigoms užimti

   

  Šiaulių filialo registratoriaus (-ės)-kasininko (-ės),  darbo vieta Vilniaus g. 8, LT-76266 Šiauliai

   

  Veiklos pobūdis: klientų, pageidaujančių gauti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo (keitimo) paslaugas aptarnavimas, duomenų surinkimas bei kompiuterinis apdorojimas, piniginių operacijų už klientams teikiamas paslaugas vykdymas.

   

  Reikalavimai kvalifikacijai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
  2. būti susipažinęs (-usi) su teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą, vairuotojo pažymėjimų išdavimo (keitimo) srityje ir motorinių transporto priemonių registravimo srityse;
  3. būti susipažinęs (-usi) ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
  4. turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti konfliktines situacijas;
  5. būti susipažinęs (-usi) su  kasos dokumentų formų, pinigų priėmimo ir laikymo taisyklėmis, elektroninių kasos aparatų naudojimo tvarka, kasos operacijų apskaitos taisyklėmis.

   

  Daugiau informacijos rasite čia.

   

 • Archyvas