LT
Tikslinti paiešką
Rasta 50 rezultatų, pagal paieškos užklausą "sutartis"

duomenų teikimo (gavimo) sutartį. Vykdant skirtingus mokymus, privalu sudaryti atitinkamas duomenų teikimo (gavimo) sutartis. Du užpildytos, pasirašytos bei antspaudu patvirtintos sutarties egzemplioriai siunčiami adresu: Valstybės įmon ...

Lietuva Patvirtinantys dokumentai pradėjote dirbti Lietuvoje darbo sutartis; individualios veiklos pažyma; verslo liudijimas; darbo biržos išrašas ar kt. esate studentas ar ...

mūsų valstybe įrodomas ir išvykimo dokumentais, kuomet išvykimo tikslai trumpalaikiai (pavyzdžiui, terminuota darbo sutartis užsienyje). 3. Jei žalio lapo laikotarpiu nepasisekė ir buvo fiksuoti (įforminti) Kelių eismo taisyklių pažeidi ...

sutartis. Perkant ar parduodant transporto priemonę patariame: naudoti „Regitros“ pirkimo-pardavimo sutarties pavyzdį; sutartyje būtinai nurodyti tikrus duomenis (kainą, pirkėjo ir pardavėjo duomenis), ridą, transporto pri ...

apie pradedamą pirkimą. Informacija apie nustatytus laimėtojus. Informacija apie sudarytas sutartis. 2015-03-23 Pašto pasiuntinių paslaugos: Techninės specifikacijos proje ...

pradės teikti duomenis apie besimokančius asmenis . Nuo š. m. balandžio 1 d. su VĮ „Regitra“ duomenų teikimo (gavimo) sutartis sudariusios šalies vairavimo mokyklos pradės teikti duomenis apie besimokančius asmenis..   Vairavimo mokyklos įp ...

jau nebereikalauja iš gyventojų pažymų apie jų vardu registruotas transporto priemones – pagal duomenų teikimo sutartis įstaigos šiuos duomenis elektroniniu būdu gauna tiesiai iš „Regitros“. Pagal šias sutartis duomenys teikiami Socialinės ...

Ramutis Oleka.   Nuo liepos 1 d. įmonė pradeda teikti ir naują paslaugą verslo organizacijoms. Su įmone sutartis sudariusiems naujų transporto priemonių pardavėjams (juridiniams asmenims) dalį transporto priemonės registracijos pasl ...

nuosavybėn perdavė „Regitrai“. Tai numatanti bendra „Baltic Sign“ ir „Regitros“ teisių į dizainą perdavimo sutartis buvo pasirašyta 2011 m. rugsėjo 21 d. ...

tikrajam pardavėjui - jis išvengia mokesčių valstybei ir neprisiima jokios atsakomybės, nes pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaryta ne su juo“, – pasakoja M. Kulakauskas. Būta atvejų, kai pirkėjui pasiūlomas su sukčiavimu siejamas autom ...

30 dienų) registruojant eksportui skirtus automobilius.          Pirkimo-pardavimo sutartis        Transporto priemonės pirkimo sandorį būtina įforminti raštu (sutartimi) nuro ...

ženklų išdavimą ir jų naudojimą reglamentuojantis tvarkos aprašas. Laikinieji ženklai išduodami sutartis su VĮ „Regitra“ sudariusiems ūkio subjektams. Dėl sutarties sudarymo galima kreiptis į bet kurį VĮ „R ...

išsiimti laikinųjų numerio ženklų kas 2 metus. Vienas numerio ženklo rinkinys galios tol, kol tęsis sudaryta sutartis su „Regitra“. Tokiu būdu bus dar labiau sumažinta administracinė našta ir paprastės paslaugos teikimas. &nb ...

Laikinieji valstybinio numerio ženklai Laikinieji (prekybiniai) ženklai išduodami pasirašius tipinę sutartį su VĮ „Regitra". Sutarties pavyzdys.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d ...

Pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje. Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos. Mažos vertės pirkimų ataskaitos: 2017 m. 2016 m. 2015 m. &nb ...

apie pradedamą pirkimą. Informacija apie nustatytą laimėtoją. Informacija apie sudarytą sutartį. 2017-01-23 Mokymai „Asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir jų užtikrinim ...

taisykles kitoje šalyje. Tam tarnauja ir tarptautinės bei tarpinstitucinės apsikeitimo elektroniniais duomenimis sutartys. Kam daugiau galimybių dėl vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo? Tipinės aplinkybės, dėl kurių Liet ...

turėtų iš anksto tinkamai pasiruošti: susirinkti reikiamą informaciją, aptarti sąlygas žodžiu, perskaityti surašytą sutartį. Nors dabartinis teisinis reguliavimas nenustato pareigos valstybės įmonei „Regitra“ kontroliuoti asmenų sudaromų sut ...

padalinyje pateikite: savo asmens tapatybės kortelę ar pasą; pirkimo–pardavimo, dovanojimo sutartį ar kitokį įsigijimą patvirtinantį dokumentą; pažymą apie transporto priemonės tapatumo duomenis (išduoda  jos ...

įsakymai. 2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo“.  2015 m. rug ...

priežiūra ir būtinas einamasis remontas; vairuotojo atsakomybė už krovinių pakrovimą, pervežimą ir pristatymą pagal sutartas sąlygas (tik C, CE kategorijų transporto priemonių vairuotojams) ...

viršininko 2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo". https://www.e ...

priemonę, dėl jos duomenų keitimo turi kreiptis į VĮ „Regitra“ per 15 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   Naujam transporto priemonės valdytojui į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų transporto priemonės r ...

galiu gauti pirkimo-pardavimo sutarties kopiją?. Norėdami gauti pirkimo-pardavimo sutarties kopiją turite kreiptis į VĮ „Regitra“ transporto priemonių registracijos padalinį su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ir pateikti prašymą. Prašym ...

advokatas, pateikdamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą arba atstovavimo sutartį, kuriuose nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o vairuot ...