LT
Tikslinti paiešką
Rasta 21 rezultatų, pagal paieškos užklausą "Paieška"

  Duomenų archyve saugomos papildomos informacijos paieška arba archyve saugomo dokumento paieška (dokumentų paketo pagal vieną paiešką), kopijos parengimo, patvirtinimo ir išdavi ...

„Transeksta“ (VĮ „Regitra“ techninių apžiūrų neatlieka). „Viešoji elektroninė paslauga „Transporto priemonių paieška“, kurią „Regitra“ teikia jau nuo 2005 m., leidžia vartotojams internetu gauti Kelių transporto priemonių registro duomen ...

„Regitros“ vieša elektroninė paslauga – transporto priemonių paieška. Valstybės įmonės „Regitra“ interneto svetainėje pati populiariausia – transporto priemonių paieškos paslauga (https://www.eregitra.lt/viesa/paiesk/Index.php), per ...

(43,3 proc. daugiau nei vasarį).. 21 transporto priemonė neįregistruota, nes paskelbta jos arba jos dokumentų paieška. 22 atvejais įtarta, kad gali būti suklastotas transporto priemonės identifikavimo numeris arba jos registracijos dokume ...

priemonė. 33 transporto priemonės neįregistruotos, nes paskelbta tų priemonių arba jų valstybinio numerio ženklų paieška. 24 atvejais įtarta, kad gali būti suklastotas transporto priemonės identifikavimo arba variklio numeris, jos registraci ...

pardavimą, interesus. ***„Regitros“ internetiniame puslapyje www.regitra.lt (skyriuje „Transporto priemonių paieška“) pagal transporto priemonės valstybinį numerį ar kitus duomenis galima nemokamai pasitikrinti, ar transporto priemonė į ...

vairavimo egzaminams bei vairuotojams skirtą Vairuotojų portalą. Viešoji elektroninė paslauga „Transporto priemonių paieška“, kurią „Regitra“ teikia jau nuo 2005 m., leidžia vartotojams internetu gauti Kelių transporto priemonių registro duomen ...

turinčius Lietuvos gyventojus. Įmonė rekomenduoja svetainėje www.regitra.lt (meniu skyrius „Vairuotojo pažymėjimų paieška“) pasitikrinti, ar registre saugomi turimo vairuotojo pažymėjimo duomenys. Jei registre duomenų nėra, būtina kreiptis į ...

duomenimis tikslas - nusikalstamų veikų prevencija ir tyrimai, o taip pat nusikaltimų, priklausančių paiešką atliekančios valstybės narės teismų ar prokurorų tarnybos jurisdikcijai, tyrimai. Taip pat bus teikiami duomenys teisėsa ...

ir tarptautinėse informacinėse sistemose nėra paskelbta apie automobilio, jo dokumentų ar valstybinio numerio ženklų paiešką ir „Regitroje“ atliekant identifikavimo patikrinimą nustatoma, jog automobilio, jo dokumentų identifikavimo duomenys yra ...

į nestandartinį paklausimą dėl statistinių duomenų parengimo kaina arba nestandartinės paieškos VĮ „Regitra“ tvarkomuose registruose (informacinėse sistemose) atlikimo kaina (neįtraukiant atlyginimo už tvarkomų regi ...

priemonės pardavėjo sužinojus registracijos numerį bei identifikavimo kodą (VIN) Kelių transporto priemonių paieškos sistemoje naudinga pasitikrinti: ar transporto priemonės neieško Lietuvos policija; iki kada galioja transport ...

priemonės registracijos būseną galite pasitikrinti VĮ „Regitra“ interneto svetainėje: https://www.eregitra.lt/viesa/paiesk/Index.php   Primename, kad viešajame eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi būti įregistruota nustatyta t ...

daryti, jei transporto priemonių paieškos lange suvedus duomenis rodomas šauktukas?. Šauktukas transporto priemonių paieškos lange reiškia, kad transporto priemonės perleidimui taikomi apribojimai ir transporto priemonė negali būti įregistruo ...

mažiau, nei pernai – 1446 (pernai – 1503).   Dėl paskelbtos transporto priemonės ir jos dokumentų paieškos arba kilus įtarimams dėl identifikavimo numerio bei dokumentų klastočių 52 transporto priemones atsisakyta įregistruoti ...

vienetus) visų šiemet Lietuvoje pirmą kartą įregistruotų lengvųjų automobilių. Dėl paskelbtos transporto priemonės paieškos ar kilus įtarimams dėl jos duomenų klastočių, šiais metais atsisakyta įregistruoti 54 lengvuosius automobilius, daugiau ...

įmonės „Regitra“ teikiamų elektroninių paslaugų apimtims, daugiausia domėtasi elektronine transporto priemonių paieškos paslauga, leidžiančia internetu neatlygintinai gauti duomenis apie „Regitros“ tvarkomame Kelių transporto priemonių reg ...

Transporto priemonės neįregistruojamos ir tuomet, kai jos yra ieškomos policijos. Per I–ąjį šių metų pusmetį dėl paieškos ar kilus įtarimams dėl transporto priemonės, jos dokumentų klastojimo buvo atsisakyta įregistruoti 155 į šalį įvežtus n ...

registracijos būseną galima pasitikrinti VĮ „Regitra“ interneto svetainėje: https://www.eregitra.lt/viesa/paiesk/Index.php arba prisijungus prie kelių transporto priemonių registravimo elektroninės sistemos (eKETRIS): http:/ ...

institucijos pranešėjų tikslas – sukelti abejones dėl įprasto eismo įvykių priežasčių vertinimo ir diskusijoje kartu paieškoti atsakymo, kas atsakingas už žūtis keliuose. Pateikti pasiūlymus ir išgirsti atsakymus iš pirmų lūpų galės visi įmon ...

į nestandartinį paklausimą dėl statistinių duomenų parengimą. Tokia pat kaina bus mokama ir už nestandartinės paieškos „Regitros“ tvarkomuose registruose atlikimą (neįtraukiant atlyginimo už tvarkomų registrų duomenų vienetą).  ...