LT

Viešieji pirkimai

Pirkimų taisyklės

  • VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-208, pakeitimo“.
  • VĮ „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių aktuali redakcija.
  • VĮ „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
  • Įsakymas "Dėl valstybės įmonės "Regitra" generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-208 "Dėl Valstybės įmonės "Regitra" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" (2015 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-34 redakcija) paskelbimo negaliojančiu.
  • Šiuo metu, vykdydama viešuosius pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (aktualia redakcija) ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. 1S-97.

Pirkimų planai

  Archyvas