LT

KĄ DARYTI, JEI PRARADAU VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ?

Naują vairuotojo pažymėjimą galite užsisakyti, jei:

1. Jūsų gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje ir čia gyvenate bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą itin paprasta. Tai galite padaryti internetu: http://bit.ly/2Fh7sDr

2. Jūsų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Lietuvoje arba ji buvo deklaruota mažiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus, tuomet galite savo asmeninius ar darbo ryšius su Lietuva pagrįsti Jūsų pasirinktais dokumentais.

Ryšius su Lietuva „Regitroje“ galite pagrįsti Jums patogiu būdu:

Galimi ryšiai su Lietuva

Patvirtinantys dokumentai

pradėjote dirbti Lietuvoje

darbo sutartis; individualios veiklos pažyma; verslo liudijimas; darbo biržos išrašas ar kt.

esate studentas ar moksleivis iš Lietuvos ir šiuo metu mokotės užsienyje

dokumentas iš mokymo įstaigos išverstas į lietuvių kalbą

esate užsienio šalių studentas ar moksleivis ir mūsų šalyje studijuojate ar lankote mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius

dokumentas iš mokymo įstaigos

buvote išvykęs atlikti arba dabar atliekate apibrėžtos trukmės profesinę užduotį užsienyje arba praktiką

pažymėjimas iš įmonės apie komandiruotę; praktikos sutartis su įmone ar kt.

gyvenate arba dirbate užsienyje, tačiau nuolat sugrįžtate į Lietuvą dėl asmeninių ryšių, pavyzdžiui:

  • Lietuvoje gyvena vyras/žmona ir/arba nepilnamečiai vaikai;
  • artimųjų ligos atveju (globa, slauga ar kt.)
  • kt.

pažyma apie šeimos sudėtį iš Registrų centro (daugiau informacijos čia - http://bit.ly/2oT4PgT); pažyma iš gydymo įstaigos apie artimųjų globą ar slaugą; kt.

 

Apie prarastą vairuotojo pažymėjimą reikia pranešti VĮ „Regitrai“. Galima pranešti elektroniniu būdu, prisijungus prie „Vairuotojų portalo“ arba atvykus į vairuotojo pažymėjimus išduodantį „Regitros“ padalinį. Informacija apie prarastus ir nebegaliojančius vairuotojo pažymėjimus teikiama policijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, todėl papildomai kreiptis į policiją nereikia. Išdavus naują vairuotojo pažymėjimą, senasis (netgi jį suradus) nustoja galioti, juo naudotis negalima, turi būti grąžinamas „Regitrai“.

 

Užsisakant naują vairuotojo pažymėjimą, reikia pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, jei Kelių transporto priemonių vairuotojų registre nėra apie ją duomenų. Pasitikrinti, ar registre yra medicininės pažymos duomenys, galima prisijungus prie  „Vairuotojų portalo“. Taip pat reikia pateikti ir policijos išduotą vairuotojo kortelę (šias korteles policija išduodavo iki 2000 m.), jei ją turite. 

Pareiškėjui pageidaujant, kai ankstesnis vairuotojo pažymėjimas buvo prarastas (pamestas, pavogtas ir pan.), išduodamas naujas vairuotojo pažymėjimas, jame įrašant prarastame vairuotojo pažymėjime nurodytus duomenis, išskyrus vairuotojo pažymėjimo numerį (vairuotojo pažymėjimo dublikatas).

Skaitmeninis asmens atvaizdas paruošiamas „Regitroje“, todėl pateikti fotonuotrauką nebūtina. Įprastinės fotonuotraukos priimamos, jei atitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-340 patvirtintus nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus.