LT

  • Asmens tapatybės kortelė,
  • pasas,
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas,
  • laikinasis pažymėjimas, išduotas praradus asmens tapatybės kortelę, pasą arba Lietuvos Respublikos piliečio pasą,
  • užsienio valstybės piliečio pasas, jį atitinkantis kelionės dokumentas ar kitas užsienio valstybės institucijos išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
  • Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje;
  • leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.