LT

VERSLUI, PREKYBININKAMS

Laikinieji valstybinio numerio ženklai

Laikinieji (prekybiniai) ženklai išduodami pasirašius tipinę sutartį su VĮ „Regitra". Sutarties pavyzdys

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-446 „Dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo redakcija.

Pranešimas dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos ir kainų pasikeitimo.