LT

 RETŲ, IŠSKIRTINIŲ IR PAKLAUSIŲ DERINIŲ SĄRAŠAI

 

Reti deriniai Išskirtiniai deriniai Paklausūs deriniai
  • sudaryti iš vienos raidės „H“ arba dviejų  raidžių ir šių skaitmenų:

0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000
1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999.

  • sudaryti iš vienos raidės „H“ ir šių skaitmenų:

00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, 00009
10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000,
11111,  22222, 33333, 44444, 55555, 66666, 77777, 88888, 99999

  • sudaryti iš dviejų arba trijų raidžių ir šių skaitmenų:

001, 007, 111, 555, 666, 777, 888, 999

  • sudaryti iš trijų vienodų raidžių ir šių skaitmenų:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

  • sudaryti iš dviejų arba trijų raidžių ir šių skaitmenų:

002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
222, 333, 444