LT

Darbo užmokestis

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Valstybinės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo priedas.

Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

1.

Aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis pagal „slapto kliento“ tyrimą Įmonės strategijoje planuojamiems metams numatyta reikšmė iki 10
2. Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų apimtys) Įmonės strategijoje planuojamiems metams numatyta reikšmė iki 15
3. Naujos veiklos ir (ar) paslaugų rūšių diegimas / tobulinimas   iki 5
4. Grynojo pelningumo rodiklis nuo 5% iki 8% iki 5
    daugiau kaip 8% iki 10
5. Finansų struktūros rodiklis (skolos koeficientas) nuo 60% iki 40% iki 5
    mažiau kaip 40% iki 10

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2016 m. IV ketv. 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv.
1173,57 751,77 1085,58 576,81

VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. II ketvirtis 2017 m.
1. Generalinis direktorius 1 3220 2884
2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 2898 2596
3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 14 2489 2281
4. Filialų direktoriai 6 2325 2394
5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2172 2133
6. IT specialistai 18 2144 1979
7. Juristai 3 1732 1686
8. Specialistai 439 1390 1321
9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 13 1028 1036
10. Sekretoriai-referentai 8 1090 945
11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 41 806 773
12. Darbininkai 9 547 524

PASTABA: įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.