Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbo užmokestis

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

1.

Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų pajamos) Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
2. Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
3. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
4. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
5. Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2017 m. IV ketv. 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
871,96 841,80 923,90 539,30 1297,35

VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketvirtis 2018 m. (perskaičiuota su koeficientu 1,289)
1. Generalinis direktorius 1 4360 4151
2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 3924 3736
3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 17 3162 3190
4. Filialų direktoriai 5 3214 2855
5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2790 2858
6. IT specialistai 14 2836 2672
7. Juristai 3 2276 2235
8. Specialistai 440 1946 1833
9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 13 1650 1535
10. Sekretoriai-referentai 6 1580 1430
11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 38 1124 1084
12. Darbininkai 9 720 705

PASTABA. Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.