Informacija telefonu8 700 55151
LT

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas  – tai teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. nuostatomis įmonėje atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

Įmonės parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo", Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus priimamų teisės aktų poveikio korupcijos pasireiškimo mastui vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu generalinio direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-156.