Informacija telefonu8 700 55151
LT

12 mėn. pelno (nuostoliu) ataskaita; (38.5 KB)
12 mėn. balansas; (99.5 KB)
12 mėn. pinigų srautų ataskaita; (87.2 KB)
12 mėn. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; (94.4 KB)
Nepriklausomo auditoriaus išvada; (92.5 KB)
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. (951.5 KB)