Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbo užmokestis

 • Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Eil. Nr. Valstybės įmonės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

  1.

  Grynasis pelnas, mln. eurų Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  2. Viešajam saugumui svarbių valstybės registro duomenų įvedimo tikslumas, ne mažiau kaip, procentais Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  3. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  4. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  5. Įmonės atsparumo korupcijai lygis, balais Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
 • Valdybos nariams skiriamas atlygis

   VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  2022 m. II ketv. 2022 m. IIi ketv. 2022 m. IV ketv. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv.
  406,00 1211,1 1340,00 1353,00 1360,00

   

 • Audito komiteto nariams skiriamas atlygis

   VĮ „Regitra“ Audito komiteto nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv.
  360,00 540,00 720,00 900,00 460,00

   

 • Darbuotojų darbo užmokestis

   VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketv. 2022 m.  
  1. Generalinis direktorius 1 8035 7819  
  2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 6428 6646  
  3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 12 3685 3529  
  4. Filialų direktoriai 4 3518 3418  
  5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2958 2867  
  6. IT specialistai 34 3136 3028  
  7. Juristai 4 2838 2710  
  8. Specialistai 460 1983 1937  
  9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 12 1803 1791  
  10. Administratoriai 7 1751 1747  
  11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 15 1181 1163  
  12. Darbininkai 10 1022 850  

  PASTABA. Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.