LT

Sistema suprogramuota taip, kad leidžia užtikrinti tiek

 • įmonės valdymą, reguliuojant įmonėje dirbančių egzaminuotojų darbo krūvį, tiek
 • patenkinti klientų poreikius,

nes programa siūlo optimalų egzaminą laikančių asmenų eilės tvarkymą.

Pirmenybė teikiama pirmą kartą egzaminą laikantiems asmenims

Egzamino priėmimo laikų tvarkymas informacinėje sistemoje

„Regitros“ filialų vadovai ar jų įgalioti atsakingi asmenys, atsižvelgdami į realiai filiale dirbančių egzaminuotojų skaičių, filiale turimą transporto priemonių parką, taip pat darbuotojų darbo laiką bei jų faktinį užimtumą (liga, atostogos, kt.) suplanuoja ir įveda galimą dienos, mėnesio, neretai ir viso ketvirčio, padalinyje galimų priimti egzaminų laiką.

Suvedus šiuos duomenis informacinė sistema išskaičiuoja pirmenybę pirmą kartą praktikos egzaminą laikantiems asmenims – jiems automatiškai yra rezervuojama dalis visų galimų egzamino laikų.

Jeigu rezervacija informacinėje sistemoje neužpildoma, t. y. teorijos egzaminą sėkmingai išlaikę asmenys dviejų savaičių laikotarpiu nepasirenka laikyti vairavimo praktikos egzamino, programos algoritmas rezervuotą laiką palaipsniui mažina, suteikdamas galimybę tuo metu registruotis egzaminą kartojantiems būsimiems vairuotojams.

Atkreiptinas dėmesys, kad prisijungus prie registracijos į egzaminus sistemos gali būti nerodomi potencialūs egzamino priėmimo laikai. Taip nutinka tais atvejais, kai sutampa dvi aplinkybės:

 • pirma, jeigu visi egzamino priėmimo laikai pageidaujamame filiale yra užimti ir,
 • antra, pasirinktas „Regitros“ filialas nėra paskelbęs vėlesnio galimų egzamino laikų grafiko.

  Bandomuoju režimu šiandien veikiančioje atnaujintoje registravimosi į egzaminus sistemoje tokiais atvejais yra suprogramuotas atitinkamas automatinis pranešimas (žr. iliust.).

  Žinotina, kad dieną prieš visi pretendentai į vairuotojus mato visus laisvus laikus, net ir tuos, kurie sistemoje buvo nerodomi, nes buvo rezervuoti turintiems prioritetą laikyti vairavimo praktikos egzaminą pirmą kartą.

  Registracijos į vairavimo praktikos egzaminą informacinė sistema naudotojams rodo laisvą laiką laikyti egzaminą, o ne laisvų egzaminui skirtų automobilių skaičių pasirinktame „Regitros“ filiale.

  Kaip veikia informacinė sistema, jei pirmą kartą vairavimo praktikos egzaminą laikantis asmuo užsiregistravo ir negali atvykti arba neatvyko?

  Pasitaiko atvejų, kad norimą laiką rezervavęs asmuo negali atvykti į vairavimo praktikos egzaminą. Tokiu atveju vėliausiai prieš parą, asmuo turi arba išsiregistruoti iš sistemos, arba gali keisti egzamino laiką ir atvykti kitu patogiu metu.

  Egzamino laiko keitimo atveju informacinė sistema automatiškai veikia pagal tipinius nustatymus dėl prioriteto suteikimo pirmą kartą vairavimo praktikos egzaminą laikantiems asmenims.

  Jeigu negalėjimo atvykti aplinkybės atsiranda vėliau ir asmuo neturi galimybės nei informuoti „Regitros“, nei išsiregistruoti informacinėje sistemoje, to pasekmė – prarastas priskirto prioriteto privalumas rinktis norimą laiką iš specialiai rezervuotų laikų. Tai reiškia, kad informacinė sistema automatiškai priskirs „neatvykimo į egzaminą“ požymį ir susiaurins laisvų egzamino laikų pasirinkimo galimybes, leisdama laiką egzaminui rinktis ne anksčiau kaip po 30 dienų ir tik tą dieną (tai gali būti 31 ar 38, kita X diena), kur yra laukiančių tame filiale egzamino asmenų eilės pabaiga, t. y. paskutinę dieną, kurią laikyti egzaminą yra užsiregistravęs nors vienas asmuo.

  Kadangi akivaizdu, jog prioriteto praradimas, ypač jei tai atsitiko ne dėl žmogaus valios, bet tiesiog dėl nesėkmingo atsitiktinumo, gali sukelti neproporcingas pasekmes, todėl egzaminą laikantiems „Regitros“ klientams yra sudaryta galimybė išvengti apribojimo egzaminui registruotis ne anksčiau kaip po 30 dienų, sumokėjus nustatytą įkainį (egzaminavimo paslaugos įvertis bei transporto priemonės nuomos kaina), kuris yra:

A kategorijos vairavimo praktikos egzamino atveju, kai naudojamas „Regitros“ motociklas

16,8 EUR + 25 EUR

A kategorijos vairavimo praktikos egzamino atveju, kai naudojama sava transporto priemonė

16,8 EUR

A1, A2 kategorijų vairavimo praktikos egzamino atvejais

16,8 EUR + 8,4 EUR

B kategorijos vairavimo praktikos egzamino atveju

16,8 EUR + 14,2 EUR

C, CE kategorijų vairavimo praktikos egzamino atveju

16,8 EUR + 27,8 EUR

C1, C1E, CE (kai naudojama sava transporto priemonė – balninis vilkikas ir puspriekabė), D, D1, DE, D1E, T kategorijų vairavimo praktikos egzamino atveju

16,8 EUR

Lentelė Nr. 1. Joje pateikti 2017 m. I ketvirtį galiojantys įkainiai

Kaip veikia informacinė sistema, jei pirmą kartą vairavimo praktikos egzaminą laikantis asmuo užsiregistravo, atvyko, tačiau neišlaikė?

Šiuo atveju registracijos į vairavimo praktikos egzaminą informacinė sistema veikia taip pat, kaip aukščiau aprašytu atveju.

Nesėkmingai baigus pirmą kartą laikomą egzaminą, renkantis kitą laiką, sistema automatiškai priskirs „pirmą kartą neišlaikyto egzamino“ požymį, leisdama egzamino kartojimui laiką rinktis ne anksčiau kaip po 7 dienų. Asmeniui bus rodomi tik tie laisvi laikai, kurie yra skirti kartojantiems egzaminą asmenims.

Kaip veikia informacinė sistema, jei kartojantis vairavimo praktikos egzaminą asmuo užsiregistravo, atvyko, tačiau neišlaikė?

Nesvarbu kelintą kartą kartojamas vairavimo praktikos egzaminas, tokiu atveju galios paminėta „7 dienų“ pakartotinio egzamino laiko iš nerezervuotų laikų pasirinkimo taisyklė.

Kaip veikia informacinė sistema, jei kartojantis vairavimo praktikos egzaminą asmuo užsiregistravo, tačiau neatvyko?

Nesvarbu kelintą kartą kartojamas vairavimo praktikos egzaminas, kiekvieną kartą jeigu prieš parą asmuo neišsiregistravo arba nepasikeitė rezervuoto laiko į kitą laisvą ir jam tinkamą laiką, neatvykimo atveju bus taikoma „30 dienų“ taisyklė. Kaip minėta, ją galima atšaukti sumokėjus nustatytą įkainį suplanuotos viešosios paslaugos sąnaudoms padengti.

Registravimosi autentiškumas

Paminėtinas vienas kertinių principų, kurio nuosekliai laikomasi kuriant su vairavimo egzaminais susijusią programinę įrangą ir Kelių transporto priemonių vairuotojų registrą – tai apsisprendimas nepaversti blogo elgesio grėsmės esminiu elementu diegiant virtualių sąveikų su klientais algoritmus.

Nuostata, kad dauguma į vairavimo egzaminus atvykstančių „Regitros“ klientų, yra sąžiningi ir protingi žmonės, leidžia įmonei pasiūlyti paprastą paslaugą internetu ir taip mažinti klientų aptarnavimo srautus, t. y. gerinti visų klientų aptarnavimo kokybę „Regitros“ padaliniuose.

Didžioji dalis tų, kurie registruojasi į vairavimo praktikos egzaminą internetu, yra 17–19 metų amžiaus jaunimas. Kuriant programinę įrangą įvertinta aplinkybė, kad dauguma jų nesinaudoja tokiais autentifikavimo įrankiais kaip elektroninė bankininkystė, mobilusis elektroninis parašas ar tikrasis elektroninis parašas (naudojant asmens tapatybės kortelę ar USB laikmeną), tačiau naudojasi internetu, tad pasiūlyta paprasta elektroninė paslauga, leidžianti jungtis prie sistemos be formalaus elektroninio parašo.

Šiuo metu užsiregistruoti į vairavimo teorijos egzaminą galima įvedus vien vardą, pavardę ir asmens kodą. Į vairavimo praktikos egzaminą ne tik persiregistruoti (paankstinti, pavėlinti datą), bet ir užsiregistruoti galima tik įvedus vardą, pavardę, asmens kodą ir teorijos egzamino prašymo numerį. Šios informacijos atspėti automatiniams robotams nėra galimybių, todėl galima daryti išvadą, kad ją tretiesiems asmenims perduoda patys pretendentai į vairuotojus.

Su vienu tuo pačiu asmens kodu galima rezervuoti vieną vairavimo teorijos egzamino laiką ir po vieną skirtingos siekiamos kategorijos vairavimo praktikos egzamino laiką tuomet, kai teorijos egzaminas išlaikytas.

Egzaminą laiko tas asmuo, kurio pateiktais asmens duomenimis registruotasi į egzaminą. Atvykus į „Regitrą“ laikyti egzamino, asmens tapatybė visuomet tikrinama.

Bandomuoju režimu šiandien veikiančioje atnaujintoje registravimosi į egzaminus sistemoje yra įdiegtas standartinis su robotais kovojantis produktas, sunkinantis automatinę žmogaus veiklos imitaciją reikalavimu identifikuotis.

Motociklų egzamino laisvas laikas egzaminų centruose

2017 m. kovo 17 d. dienos duomenis, „Regitros“ egzaminų centruose siūlomas šis A kategorijos egzamino laikas:

Vilniuje – birželio 6 d.

Kaune – gegužės 2 d.

Klaipėdoje – balandžio 6 d.

Šiauliuose – balandžio 14 d.

Panevėžyje – balandžio 26 d.

Marijampolėje – balandžio 18 d.

Tauragėje – balandžio 5 d.

Utenoje – gegužės 17 d.

Telšiuose – balandžio 19 d.

Alytuje – gegužės 17 d.

Pažymėtina, kad A kategorijos egzaminai „Regitroje“ pradedami priimti balandžio 1 d.