Informacija telefonu8 700 55151
LT

Valstybinio numerio ženklai

Valstybinio numerio ženklai

 • Ką daryti pametus valstybinio numerio ženklus?

  Praradus transporto priemonės registracijos numerius reikia nedelsiant kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl naujų gavimo. Po naujo registracijos numerio ženklų išdavimo policijai bus pranešta apie numerio ženklų praradimą. Tai užkirs kelią galimam neteisėtam jų panaudojimui.

   

  Primename, kad viešajame eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi būti pažymėta registracijos metu transporto priemonei priskirtu registracijos  numerio ženklu, vairuotojas privalo turėti registracijos liudijimą.

   

  Nuo 2018 m. balandžio 3 d. praradus vieną valstybinio registracijos numerio ženklų plokštelę, kai komplektą sudaro dvi, vieną kartą išduodamas valstybinio registracijos numerio ženklų plokštelės dublikatas.

   

  Svarbu: tais atvejais, kai keičiama valstybinio registracijos numerio ženklų rinkinio, kuris buvo pagamintas pagal iki 2018 m. balandžio 3 d. galiojusius techninius reikalavimus, plokštelė, išduodami abiejų plokštelių dublikatai (anksčiau išduotoji numerio ženklų plokštelė grąžinama VĮ „Regitra“).

 • Kaip galiu gauti lentelę dviračiams vežioti?

  Pateikti prašymą dėl lentelės išdavimo galite VĮ „Regitra“ padalinyje arba per elektroninę transporto priemonių registravimo sistemą: https://www.eregitra.lt/eketris-web/faces/pages/common/Login.xhtml

   

  Primename, kad pareiškėjų pageidavimu VĮ „Regitra“ registruotoms M, N1 kategorijų transporto priemonėms papildomai išduoda lentelę su registracijos numeriu (toliau – lentelė). Lentelė yra skirta tvirtinti transporto priemonės gale gerai matomoje vietoje tais atvejais, kai prie transporto priemonės galinės dalies pritvirtintas dviratis (-iai) uždengia numerio ženklą. Lentelė nepakeičia numerio ženklo ir negali būti naudojama vietoj jo.

 • Ką daryti, jei vienas numeris sulankstytas/sugadintas?

  Valstybinio registracijos numerio ženklų plokštelė turi būti gerai įskaitoma,  VĮ „Regitra“ padalinyje galite pateikti prašymą atnaujinti valstybinio registracijos numerio ženklų plokšteles. Plokštelė pagaminama per 5 darbo dienas. Atkreipiame dėmesį, kad numeris nekeičiamas, jeigu dalies plokštelės trūksta.

   

  Svarbu: tais atvejais, kai keičiama valstybinio registracijos numerio ženklų rinkinio, kuris buvo pagamintas pagal iki 2018 m. balandžio 3 d. galiojusius techninius reikalavimus, plokštelė, išduodami abiejų plokštelių dublikatai (anksčiau išduotoji numerio ženklų plokštelė grąžinama VĮ „Regitra“).

   

  Paslaugos kaina – 3,60 Eur už vienos plokštelės pakeitimą, atitinkamai – 7,20 Eur, kai pakeičiamos dvi plokštelės. Papildomai yra nustatytas 6,66 Eur duomenų tvarkymo mokestis.

 • Ar galima pakeisti valstybinio numerio ženklų formatą?

  Taip, pareiškėjas gali kreiptis į VĮ „Regitra“, kur reikės pateikti prašymą dėl valstybinio numerio ženklų formato keitimo. Nauji valstybinio numerio ženklai bus pagaminti per 5 darbo dienas.

 • Kokia yra rezervuojamų ir vardinių numerių kaina?

  Numerio ženklų su pareiškėjo pageidaujamu bet kokiu skaičių arba skaičių ir raidžių deriniu (vardiniai numerio ženklai) išdavimo kaina – 1500 Eur už vieną rinkinį.

   

  Numerio ženklų su pareiškėjo pasirinktu deriniu iš numatomų skirti registracijos numerio derinių išdavimo kainos:

   

  1. I grupei priskiriamo numerio derinys – 500 Eur už vieną rinkinį;
  2. II grupei priskiriamo numerio derinys – 250 Eur už vieną rinkinį;
  3. III grupei priskiriamo numerio derinys – 150 Eur už vieną rinkinį;
  4. IV grupei priskiriamo registracijos numerio derinys – 75 Eur už vieną rinkinį.

   

  Plačiau apie pasirenkamus derinius ČIA.

 • Kiek galioja tranzitiniai numeriai?

  Laikinieji arba tranzitiniai numeriai yra skirti paženklinti iš Lietuvos Respublikos išvežamą transporto priemonę. Šių numerių išdavimui yra taikomi supaprastinti reikalavimai – transporto priemonei vieną kartą jie išduodami, kai negalioja privalomoji techninė apžiūra ar neatliktas transporto priemonės patvirtinimas, pavyzdžiui, transporto priemonei įvežtai ne iš EEE šalies. Šiuo atveju transporto priemonė registruojama laikotarpiui iki mėnesio.

 • Ar galiu savo transporto priemonės numerio ženklus perkelti ant kito automobilio?

  Taip, numerio ženklai gali būti perkeliami ant kitos savo ar kito asmens valdomos transporto priemonės. Atkreipiame dėmesį, kad norint pasikeisti savo transporto priemonės turimus numerio ženklus arba juos priskirti kitam automobiliui, pirmiausia:

   

  1. jai turi būti priskiriami nauji numerio ženklai ir naujas registracijos liudijimas;

  arba

  2. ji turi būti išregistruojama.

   

  Tokiu būdu „atlaisvinami“ numeriai, kurie gali būti perkeliami ant kitos transporto priemonės.

   

  PASTABA. Dėl aukščiau įvardytos priežasties, pranešant „Regitrai“ apie pasikeitusį transporto priemonės valdytoją (savininką), perkelti numerio ženklus ant kitos transporto priemonės arba palikti saugoti padalinyje, galimybės nėra. Todėl numerio ženklus reikėtų pasikeisti/perkelti ant kitos transporto priemonės/palikti saugoti padalinyje dar iki pardavimo deklaravimo.

   

  Daugiau informacijos apie numerio ženklų perkėlimą ant kito asmens valdomos transporto priemonės, rasite prie klausimo – „Ar galiu kitam asmeniui perleisti savo transporto priemonės numerio ženklus?“.

 • Ar galiu kitam asmeniui perleisti savo transporto priemonės numerio ženklus?

  Transporto priemonei, priskirtas valstybinio registracijos numerio ženklas gali būti perkeliamas ant kito asmens vardu registruojamos transporto priemonės.

   

  Pareiškėjų prašymai skirti numerio ženklus kito fizinio ar juridinio asmens vardu registruojamai transporto priemonei turi būti įforminti paprasta rašytine forma, abiem pareiškėjams atvykus į VĮ „Regitra“ .


  Kai registracijos numerį pageidaujama skirti kitai transporto priemonei ir abi transporto priemonės registruojamos ne tuo pačiu metu, perkelti nuo vienos transporto priemonės ant kitos skirti numerio ženklai turi būti perduodami VĮ „Regitra“, kuri numerio ženklus už mokestį saugo, kol registracijos numeris bus skirtas kitai transporto priemonei ir ji bus įregistruota, bet ne ilgiau kaip vienus metus.

 • Ar Lietuvos pilietis, kuris yra deklaravęs išvykimą arba yra nuolatinis kitos šalies gyventojas, gali gauti laikinuosius numerio ženklus, skirtus transporto priemonės išvežimui į kitą šalį?

  Taip, išduoti laikinuosius numerio ženklus, kurie yra skirti transporto priemonės išvežimui iš šalies, galima. Asmens gyvenamosios vietos adreso duomenys gali būti paimami iš pateiktų dokumentų arba asmuo gyvenamosios vietos adresą užsienio valstybėje patvirtina užpildęs VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją.

   

 • Ką reikia padaryti, norint gauti taksi numerio ženklus automobiliui?

  Taksi paslaugos teikimas numatytas LR Kelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas), o kas yra susiję su taksi automobilių registracija – Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Kodeksas numato, kad taksi automobilis – tai M1 kategorijos transporto priemonė, turinti ne daugiau nei 7 sėdimąsias vietas, įskaitant vairuotoją.

   

  Taisyklės numato, kad norint gauti numerius, skirtus taksi automobiliui ženklinti, turi būti pateiktas fizinio asmens gyvenamosios ar juridinio asmens registracijos vietos savivaldybės išduotas leidimas (arba ketinimas) vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi. Šiame dokumente nurodytas asmuo, priklausomai nuo situacijos ir valdymo pagrindą patvirtinančio dokumento, registruojamas kaip transporto priemonės valdytojas arba savininkas. Tokiu būdu užtikrinama, kad asmuo, kuriam išduotas leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, bus nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime.