Kainos

1. Transporto priemonių registravimo paslaugų kainos*.

2. Registracijos numerio ženklų išdavimo paslaugų kainos*.    

3. Papildomai teikiamų paslaugų (dokumentų, numerio ženklų pristatymo ir pan.) kainos**:

*Patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.

**Patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl teikiamų nemonopolinio pobūdžio paslaugų kainų“. 
 

Atnaujinta 2014-08-20