Teisės aktai

Transporto priemonių registravimą reglamentuojantys teisės aktai.

Vairuotojo pažymėjimų išdavimą reglamentuojantys teisės aktai

Registrų duomenų teikimą reglamentuojantys teisės aktai.  

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 29 straipsnio pakeitimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2883; Valstybės žinios, 2007, Nr. 128-5213).
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymas (Valstybės žinios, 2013, Nr. 68-3401)

Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (Valstybės žinios, 2001, Nr.56-1977).

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Valstybės žinios, 1999, Nr. 60-1945; Valstybės žinios, 2006, Nr. 77-2975).
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Valstybės žinios, 1996, Nr. 63-1479).
Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas (Valstybės žinios, 2006, Nr. 65-2380).
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 10-236; Valstybės žinios, 2005, Nr. 139-5008).
 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr. 102-2049; Valstybės žinios, 2004, Nr. 4-24).
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Valstybės žinios, 1998, Nr. 54-1492; Valstybės žinios, 2002, Nr. 60-2412).
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Valstybės žinios, 2011, Nr. 163-7739).
 

Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės žinios, 2013, Nr. 38-1854).
Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 485 „Dėl valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2005, Nr. 58-2015; Valstybės žinios, 2005, Nr. 60).
Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2005, Nr. 141-5080).
Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 385 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2009, Nr. 56-2208).
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2007, Nr. 94-3779).  

Atnaujinta 2015-05-22