Praradus

Praradus vairuotojo pažymėjimą, apie tai reikia pranešti VĮ „Regitra“. Pranešti galima prisijungus prie „Vairuotojų portalo“ arba atvykus į vairuotojo pažymėjimus išduodantį „Regitros“ padalinį. Informacija apie prarastus ir nebegaliojančius vairuotojo pažymėjimus teikiama policijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, todėl papildomai kreiptis į policiją nereikia. Vairuotojo pažymėjimas, vietoj kurio išduotas naujas pažymėjimas, nustoja galioti, todėl juo naudotis – netgi suradus – nebegalima. Šis pažymėjimas turi būti grąžintas artimiausiam „Regitros“ padaliniui.

Užsisakant naują vairuotojo pažymėjimą, reikia pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, jei Kelių transporto priemonių vairuotojų registre nėra apie ją duomenų. Pasitikrinti, ar registre yra medicininės pažymos duomenys, galima prisijungus prie  „Vairuotojų portalo“. Taip pat reikia pateikti ir policijos išduotą vairuotojo kortelę (šias korteles policija išduodavo iki 2000 m.), jei ją turite. 

Pareiškėjui pageidaujant, kai ankstesnis vairuotojo pažymėjimas buvo prarastas (pamestas, pavogtas ir pan.), išduodamas naujas vairuotojo pažymėjimas, jame įrašant prarastame vairuotojo pažymėjime nurodytus duomenis, išskyrus vairuotojo pažymėjimo numerį (vairuotojo pažymėjimo dublikatas). Daugiau...

Skaitmeninis asmens atvaizdas paruošiamas „Regitroje“, todėl pateikti fotonuotrauką nebūtina. Įprastinės fotonuotraukos priimamos, jei atitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-340 patvirtintus „Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus“ (Valstybės žinios, 2006 m. Nr.93-3657).

Kaip susigrąžinti policijos sulaikytą vairuotojo pažymėjimą?

Jei teisė vairuoti atimta vieniems metams ir ilgesniam laikotarpiui, norint šią teisę susigrąžinti, reikia kreiptis į „Regitros“ egzaminų centrą, išlaikyti teorijos bei praktikos egzaminus. Būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Visais kitais atvejais reikia kreiptis į policiją.

Nuo 2013 m. sausio 19 d. asmenys, norintys susigrąžinti teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos transporto priemones, laiko egzaminus pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos transporto priemonės vairavimo teisei įgyti.

Pagal sudėtingumą transporto priemonių kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1/D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E/D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE. Jei norima susigrąžinti teisę vairuoti A1, A2 arba A kategorijos transporto priemonę, egzaminai šios kategorijos transporto priemonės vairavimo teisei įgyti yra laikomi visada. Daugiau...

 Atnaujinta 2014-07-17