Transporto priemonių kategorijos

Transporto priemonių kategorijos nustatytos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

Nuo 2013 m. sausio 19 d. galiojančios kategorijos

Iki 2013 m. sausio 19 d. galiojusios kategorijos.