LT
Tikslinti paiešką
Rasta 38 rezultatų, pagal paieškos užklausą "sutartis"

duomenų teikimo (gavimo) sutartį. Vykdant skirtingus mokymus, privalu sudaryti atitinkamas duomenų teikimo (gavimo) sutartis. Du užpildytos, pasirašytos bei antspaudu patvirtintos sutarties egzemplioriai siunčiami adresu: Valstybės įmon ...

valstybinio numerio ženklų tvirtinimo paslaugoms teikti. Pirkimo būdas: Viešas konkursas. Sutarties terminas: Sutartis sudaroma penkeriems metams, numatant galimybę sutarties terminą pratęsti dar penkeriems metams. Pasiūlymų vertinimo kr ...

sutartis. Įformindami transporto priemonės pirkimo - pardavimo sandorį, galite pasinaudoti pateikiama pirkimo - pardavimo sutarties fo ...

apie pradedamą pirkimą. Informacija apie nustatytus laimėtojus. Informacija apie sudarytas sutartis. 2015-03-23 Pašto pasiuntinių paslaugos: Techninės specifikacijos proje ...

pradės teikti duomenis apie besimokančius asmenis . Nuo š. m. balandžio 1 d. su VĮ „Regitra“ duomenų teikimo (gavimo) sutartis sudariusios šalies vairavimo mokyklos pradės teikti duomenis apie besimokančius asmenis..   Vairavimo mokyklos įp ...

jau nebereikalauja iš gyventojų pažymų apie jų vardu registruotas transporto priemones – pagal duomenų teikimo sutartis įstaigos šiuos duomenis elektroniniu būdu gauna tiesiai iš „Regitros“. Pagal šias sutartis duomenys teikiami Socialinės ...

Ramutis Oleka.   Nuo liepos 1 d. įmonė pradeda teikti ir naują paslaugą verslo organizacijoms. Su įmone sutartis sudariusiems naujų transporto priemonių pardavėjams (juridiniams asmenims) dalį transporto priemonės registracijos pasl ...

nuosavybėn perdavė „Regitrai“. Tai numatanti bendra „Baltic Sign“ ir „Regitros“ teisių į dizainą perdavimo sutartis buvo pasirašyta 2011 m. rugsėjo 21 d. ...

tikrajam pardavėjui - jis išvengia mokesčių valstybei ir neprisiima jokios atsakomybės, nes pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaryta ne su juo“, – pasakoja M. Kulakauskas. Būta atvejų, kai pirkėjui pasiūlomas su sukčiavimu siejamas autom ...

30 dienų) registruojant eksportui skirtus automobilius.          Pirkimo-pardavimo sutartis        Transporto priemonės pirkimo sandorį būtina įforminti raštu (sutartimi) nuro ...

ženklų išdavimą ir jų naudojimą reglamentuojantis tvarkos aprašas. Laikinieji ženklai išduodami sutartis su VĮ „Regitra“ sudariusiems ūkio subjektams. Dėl sutarties sudarymo galima kreiptis į bet kurį VĮ „R ...

Laikinieji valstybinio numerio ženklai Laikinieji (prekybiniai) ženklai išduodami pasirašius tipinę sutartį su VĮ „Regitra". Sutarties pavyzdys.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d ...

padalinyje pateikite: savo asmens tapatybės kortelę ar pasą; pirkimo–pardavimo, dovanojimo sutartį ar kitokį įsigijimą patvirtinantį dokumentą; pažymą apie transporto priemonės tapatumo duomenis (išduoda  jos ...

įsakymai. 2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo“.  2015 m. rug ...

Pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje. Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos. Mažos vertės pirkimų ataskaitos: 2016 m. 2015 m. 2014 m. 2013 m. 2012 m. 2011 m. ...

apie pradedamą pirkimą.  Informacija apie nustatytą laimėtoją. Informacija apie sudarytą sutartį. 2016-10-20 Telekomunikacinės platformos ir VĮ "Regitra" turimos "Ge ...

priemonę, dėl jos duomenų keitimo turi kreiptis į VĮ „Regitra“ per 15 dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Pirkėjas, įsigijęs Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę, turi ją perregistruoti per 10 dienų p ...

automobilį elektroniniu būdu. VĮ „Regitra“ mane informavo, kad tai galima padaryti įregistravus pirkimo-pardavimo sutartį (atsiuntus ją skanuotą). Kaip tai galėčiau padaryti?. Kelių transporto priemonių registravimo sistemos (eKETRIS) meniu j ...

„Vairuotojų pažymėjimų išdavimo/keitimo paslaugų perkėlimas į elektroninę terpę“ finansavimo ir administravimo sutartį sudarė 2009 m. gegužės mėn. Viešojo konkurso nugalėtojomis buvo pripažintos jungtinės veiklos pagrindu veikiančios įmon ...

priemonė), ne nuosavybės teisė. Taigi, perkant transporto priemonę, būtina pirkimo-pardavimo sandorį įforminti raštu (sutartimi), kuriame turi būti nurodyti realūs transporto priemonės bei ją parduodančio asmens duomenys. __________ ...

nustatyta tvarka išregistruota, o transporto priemonę perkant ar parduodant būtina sudaryti jos pirkimo-pardavimo sutartį bei savininko duomenų pasikeitimus įregistruoti „Regitroje“. Parduotas, tačiau nustatyta tvarka neperregistruotas automo ...

priemonę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus, o pirkimo–pardavimo sandorį įforminti raštu (sutartimi) nurodant realius transporto priemonės ir ją parduodančio asmens duomenis. Įmonė atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje tran ...

moksliniais tyrimais paremtus sprendimus, valstybės įmonė „Regitra“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu. Susitarta bendradarbiauti vykdant socialinės gerovės projektus. . &nbs ...

motyvuotas paaiškinimas. „Jei nenaudojamas automobilis parduodamas, būtina sudaryti pirkimo –  pardavimo sutartį, o savininko duomenų pasikeitimus įregistruoti „Regitroje“. Už parduotą, tačiau nustatyta tvarka neperregistruotą automo ...

„Regitra“ atnaujino transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties pavyzdį.     VĮ „Regitra“ informuoja, kad nuo š. m. lapkričio 1 d., įsigaliojus įstatymo nuostatoms, motorinių transporto priemonių pardavėjai p ...